topmenu

‘Lastig’ gedrag, 3 uur

vraag offerte aanInschrijven

'Lastig' gedrag

Gewoon lastig of ‘speciaal lastig’?

In deze training krijgen pedagogisch professionals informatie en handvatten aangereikt waarmee ze het gedrag van kinderen beter kunnen ondersteunen en begrijpen.

Ongehoorzaamheid, boosheid of conflicten tussen kinderen worden vaak gezien als lastig gedrag van kinderen, echter dit hoort tot op zekere hoogte bij hun ontwikkeling. Het hoeft geen problematisch gedrag te zijn of te worden. Of bepaald gedrag als problematisch gezien moet worden hangt af van de leeftijd, het ontwikkelingsniveau, het temperament en karakter van het kind, (gezins)achtergrond en ervaringen, de leermogelijkheden van een kind en de plaats van het gedrag binnen het totale beeld van het kind.

Voor pedagogisch professionals is het van belang onderscheid te kunnen maken tussen kinderen met ‘lastig gedrag’ dat door hen te beïnvloeden is (gewoon 'lastig' gedrag) en kinderen met ‘speciaal lastig’ gedrag (als gevolg van, of behorend bij bepaalde ontwikkelings- en gedragsstoornissen zoals AD(H)D en stoornissen in het autistisch spectrum).

Hoe functioneren deze kinderen binnen de opvang en wat vraagt dat aan extra inzet van de pedagogisch professional?

Het gaat steeds om de vraag: wat is lastig? Wie heeft last van het ‘lastige’ gedrag? Wanneer is gedrag lastig en voor wie?

Studiebelasting

Totaal 3 uur

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in (virtueel) klaslokaal
Min. 10 en max. 20 deelnemers
1 x 2,5 uur
Intervisie
Mogelijkheid groepsdiscussies via community in KIKI kennisinstituut online.
Online leeromgeving
Hand-out met theoretische verdieping
0,5 uur
Begeleiding en ondersteuning
Trainer is bereikbaar via online leeromgeving.
Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

De interactie tussen pedagogisch werker en kind

Hoe om te gaan met de sfeer in de groep en conflicthantering

Resultaat

Kennis over conflicthantering. Inzicht in hoe te handelen bij lastig gedrag. In de praktijk vaardigheden kunnen toepassen voor 'lastig gedrag' en de sfeer in de groep."

Opbouw

Module: (Virtueel) klaslokaal

Werken met 'Lastig' en 'speciaal lastig' gedrag

  • Theorie
  • Koppeling naar de praktijk
  • Casusbesprekingen

Online leeromgeving

Hand - out 

  • Bewijs van deelname

 

Doelgroep en kwalificeren

Doelgroep

De training is geschikt voor iedereen die betaald of vrijwillig werkt met kinderen en specifiek voor leerkrachten, pedagogisch werkers in de kinder- en gastouderopvang. MBO 3 werk- en denkniveau. Indien MBO 2 is werkervaring met kinderen vereist.

Certificeringseisen

Module 1

  • Aanwezigheid in (virtueel) klaslokaal + eindbespreking casus

 

Bewijs van afronding

Na afronding van de training ontvang je een digitaal bewijs van deelname in je online leeromgeving.

Kosten

Training open inschrijving KIKI Kennisinstituut in virtueel klaslokaal of live:

 € 65,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Agenda met inschrijf mogelijkheid

*factuur ontvang je één week voor aanvang van de training.*training start bij minimaal 10 deelnemers.

 

Training in-company in het virtueel klaslokaal of live:

6 -11 deelnemers € 650,00 (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) excl. reiskosten trainer

12 - 18 deelnemers € 750,00  (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) excl. reiskosten trainer

Offerte op maat aanvragen

Jezelf verder blijven ontwikkelen?