topmenu

VErrijken met Kiki

Wat doen kinderen het liefst? Precies.....Spelen! En dat is niet zonder reden. Dat is hoe kinderen de wereld om zich heen leren ontdekken. Dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, leren zij door middel van spel. Niet alleen omdat ze het leuk vinden, maar ook door hun breinontwikkeling.

De eerste zes jaar van hun leven wordt in hun hersenen de basis gelegd. Ze ontwikkelen zich van hun hulpeloze baby naar een zelfstandige kleuter die zichzelf kan aankleden, uitdrukken met woorden, korte opdrachten kan begrijpen en uitvoeren en sociale contacten kan opbouwen. Pas als die basis in hun hersenen is gelegd is het brein (en dus het kind) rijp voor andere dingen, zoals geschiedenis, wiskunde of leren lezen en schrijven. Voor die tijd mogen we kinderen dus voldoende ruimte geven om te spelen, omdat door spel die basis in het brein gelegd kan worden en kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Toch zijn we vaak geneigd om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling door kleine lesjes te geven, maar vaak bereik je kinderen hierbij niet op hun individuele niveau.

Voor wie:


De VE-methode VErrijken met Kiki is ontwikkeld voor pedagogisch professionals in de kinderopvang en het onderwijs. Met deze methode leren pedagogisch professionals weer wat spelen is, met als resultaat dat de kinderen betrokken zullen deelnemen, in kunnen stappen op hun individuele niveau en de professionals kinderen stappen laten zetten in hun ontwikkeling. Door te werken met VErrijken met Kiki laat je het aanbod aansluiten op het individuele kind. Zelfs in een groep waarin het ontwikkelingsniveau heel divers is, kan dat door middel van spel!  

Aanpak:

VErrijken met Kiki bestaat uit een planbord, themakaarten, het boek 'VErrijken In-Zicht' en de beer Kiki. Kiki komt op de groep wonen en neemt de kinderen in ieder thema mee in een verhaal.

VErrijken met Kiki bestaat uit 39 themakaarten. De themakaarten staan vol verschillende spelideeën en zorgen er samen met beer Kiki voor dat de kinderen gegarandeerd het hele jaar spelenderwijs kunnen leren. Op iedere kaart wordt een spel, de rol van pedagogisch professionals en materialen benoemd, die nodig zijn om de speelleeromgeving te kunnen verrijken. De kaarten zijn duidelijk en laagdrempelig voor zowel de pedagogisch professionals als de kinderen. De kaarten zijn verdeeld in 5 fasen. De volgorde en duur van de fasen zijn flexibel in te delen, zodat je zelf de snelheid van het thema kunt afstemmen op de groep. In combinatie met het planbord Kiki zullen de spelactiviteiten inzichtelijk en meetbaar worden en zal spelen niet langer het ondergeschikte imago hebben.  Laat kinderen zich verwonderen, dingen onderzoeken en hun impulsen volgen, om zo te groeien in hun ontwikkeling.

Inhoud thema:

 • Themakaart: Samen met de kinderen nadenken over het thema, wat weten ze al over het thema of wat herkennen zij?
 • Woordkaart: Bij elk thema horen nieuwe woorden. Deze kaart geeft pedagogisch professional richting in het aanbieden van taal.
 • Inzichtkaart: Deze kaart helpt kinderen zich te verbinden met het thema en tilt het spelniveau van kinderen omhoog.
 • Verrijk kaart: Verrijk de speelleeromgeving door verschillende vormen van spel aan te bieden en materialen toe te voegen.
 • Begeleid spel kaart: Een spel wat onder begeleiding van een professional wordt gespeeld.
 • Verrijken voor de jongsten: Een kaart met spel of verrijk ideeën voor kinderen van 0 tot 2 jaar.
 • Verrijken van het thema: Een kaart met spel of verrijk ideeën voor kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken.

Extra online:

 • Thema ideeën met Kiki
 • Kiki sjablonen
 • Ouderbijlage
 • Filmpjes

Wat levert het werken met Kiki op:

 • Het stimuleren van de ontwikkeling van ieder kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Het volgen van de ontwikkeling van kinderen en het hierop afstemmen van de activiteiten
 • Het betrekken van ouders door de ouderbijlage en activiteiten voor thuis
 • Kun je de bijbehorende training VErrijken In-Zicht volgen en officieel KIKI-gecertificeerde professional worden.

Bestellen

Ben je geïnteresseerd en wil je graag starten met VErrijken met Kiki, dan kun je het volgende bestellen:

Een themapakket met 4 thema's erin voor € 140,00. Daarnaast ontvang je een inlogcode naar de onderwaterpagina waarop leuke en aanvullende ideeën, liedjes, filmpjes, sjablonen, kleurplaten en uitleg over het thema staan.

 

 

Themapakket 1

 • Kiki zoekt een huisdier
 • Kiki ontdekt haar lichaam
 • Hier woont Kiki
 • Kiki speelt buiten

 

(De thema's Kiki ontdekt haar lichaam, Hier woont Kiki en Kiki speelt buiten zijn in ontwikkeling en worden nagestuurd.)

 

Extra

 • Thema planbord
 • Boek 'VErrijken In-Zicht'
 • Beer Kiki
 • Dagritmekaarten
 • Knapzak
 • Kiki kwartet
 • Boekje: bij mij thuis
 • Boekje: In de opvang

 

VErrijken In-Zicht voor pedagogisch professionals in de kinderopvang en onderwijs

Om je pedagogisch handelen te versterken bieden wij de VE-training 'VErrijken In-Zicht' aan. Tijdens deze trainingen leren we je wat het belang van spelen is, leer je kinderen in ontwikkeling te herkennen en weet je precies hoe je de speelleeromgeving en jouw handelen kunt verrijken. Daarnaast weet je na deze training precies wat kinderen van je nodig hebben in hun ontwikkeling, zodat je hier adequaat op in kunt spelen. Met al deze nieuw verworven kennis verrijk je jezelf, zodat je daarna de kinderen en de groep kunt verrijken. Het begint bij jou!

Training 'VErrijken In-Zicht'