topmenu

VErrijken In-Zicht (VE)

Bekijk de agendavraag offerte aan

VErrijken In-Zicht

“Leer eerst jezelf kennen, voordat je kinderen wilt leren kennen. Kijk eerst wat je zelf kunt, voordat je begint de rechten en plichten van kinderen af te bakenen. Je bent zelf het kind onder al die kinderen dat je vóór alles moet leren kennen, opvoeden en opleiden. Het is een van de meest kwalijke fouten te denken dat pedagogie een wetenschap is die het kind betreft en niet de mens” Janusz Korczak (1878 – 1942)

 

 

Steeds vroeger moeten kinderen leren hoe ze moeten stilzitten op een stoeltje en luisteren naar de vragen en opdrachten. Steeds vroeger vragen we kinderen zich aan te passen aan ons systeem, terwijl het kinderbrein vraagt om een andere aanpak. Het aantal doelgroepkinderen groeit. Komt dit omdat we hen steeds beter in zicht hebben of omdat onze aanpak onvoldoende aansluit op de behoeften? In plaats van lesjes geven mogen we kinderen laten spelen. Spelen is immers het harde werken van kinderen. Daarbij is het wel belangrijk dat jij je als pedagogisch professional verdiept in dit spel en kinderen in ontwikkeling leert herkennen. Leer hoe je aansluit op het spel van een kind, zonder het spel over te nemen of te onderbreken. Wanneer je dit kunt, kun je kinderen stimuleren stappen buiten hun comfort zone te zetten, zonder ‘de flow’ van een betrokken kind te onderbreken.

VErrijk jezelf, zodat je daarna de kinderen en de groep kunt verrijken. Het begint bij jou!

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor afgestudeerde pedagogisch medewerkers of peuterleidsters die nog niet VE gecertificeerd zijn en/of meer ontwikkelingsgericht willen gaan werken. Het is verplicht om het VE certificaat in bezit te hebben als je met VE kinderen werkt.

*Gastouders met minimaal MBO3 kunnen deze training volgen, alleen kunnen zij geen gebruik maken van subsidies of VE plekken. Voor gastouders met MBO2 hebben we de 3-daagse training, KIKI, Kansen in Kinderen. Hiermee kunt u snel gecertificeerd aan de slagklik hier om naar de 3-daagse training te gaan!

Aanpak

Speciaal voor de Voorschoolse Educatie (VE) zijn er verschillende programma's ontwikkeld. Allemaal om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en ervoor te zorgen dat zij zonder (taal)achterstand aan school beginnen. De VErrijken In-Zicht training zit niet vast aan een programma, door het volgen van deze basis VE training kunt u in de kinderopvang aan de slag met ieder VE programma.

Je leert tijdens de VE In-Zicht training  naar je eigen rol in de interactie met de kinderen. Hoe meer je over jezelf weet en begrijpt, hoe beter je dat ook kunt herkennen bij kinderen. Je leert onderscheid te maken in de behoeftes van verschillende kinderen: wat werkt bij het ene kind, spreekt een ander weer totaal niet aan. Daarbij leer je alles over effectief communiceren en het toepassen van de zes interactievaardigheden.

Bij de trainingen wordt het boek Kansen in Kinderen gebruikt. Het is een theorieboek, een praktijkboek en een naslagwerk dat iedereen die met jonge kinderen werkt telkens weer uit de kast zal pakken. Het boek biedt handvatten om alle kinderen, die 'bloemen in de knop', een vruchtbaar (speel)veld te bieden waarop duizenden bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien.

Inhoud

 • Bijeenkomst 1: VErrijken in de praktijk
 • Bijeenkomst 2: Zone van de naaste ontwikkeling
 • Bijeenkomst 3: Kennis over het kinderbrein 
 • Bijeenkomst 4: De kracht van taal en interactie
 • Bijeenkomst 5: Kansen grijpen, kansen creëren
 • Bijeenkomst 6: Het belang van sensomotoriek
 • Bijeenkomst 7: Ondersteunen doe je zo…
 • Bijeenkomst 8: De speelleeromgeving
 • Bijeenkomst 9: Het gedrag van kinderen in zicht
 • Bijeenkomst 10: Het kind en zijn systeem van herkomst
 • Bijeenkomst 11: Omgaan met jezelf en anderen
 • Bijeenkomst 12: Certificeren

Kwalificatie

 • Alle huiswerkopdrachten zijn met een voldoende beoordeeld.
 • Er is sprake van 80% aanwezigheid. Bij het missen van een bijeenkomst, ontvangt de deelnemer extra huiswerkopdrachten.

 

Let erop dat een VE certificaat alleen wordt toegekend wanneer je de opdrachten bij de doelgroepkinderen hebt uitgevoerd en je minimaal MBO3 opgeleid bent. Heb je een bewijs van deelname en voldoe je later aan de eisen, dan kun je met ons contact opnemen.

De VErrijken In-Zicht training die KIKI Training en Coaching verzorgt voldoet aan de wettelijke eisen die in de Besluit basisvoorwaarden kwaliteit Voorschoolse Educatie gesteld worden. Onze trainingen duren minimaal 12 dagdelen en de verplichte inhoud is in de training opgenomen.

Meer informatie over de wettelijke eisen, klik hier...

Kosten

 • Open Inschrijving (training op locatie): €795,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) incl. koffie/thee/lunch, een erkend VE certificaat, e-book en portfolio in KIKI Kennisinstituut online
 • Open Inschrijving (virtueel klaslokaal): €695,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) incl. een erkend VE certificaat, e-book en portfolio in KIKI Kennisinstituut online

Speciale prijs

  • In-company groep 6 – 11 deelnemers €9000,00 per groep (ex reiskosten trainer, BTW vrijstelling, CRKBO registratie).
  • In-company groep 12 – 16 deelnemers €10500,00 per groep (ex reiskosten trainer, BTW vrijstelling, CRKBO registratie).

   

  Heeft u niet voldoende deelnemers? Geen probleem..... Maak dan gebruik van het inschrijfformulier zodat wij op zoek gaan naar deelnemers bij een organisatie bij u in de buurt. Wij kijken naar de mogelijkheden om dit samen te voegen voor u. Klik hier om vrijblijvend een offerte op te vragen.

  Bijscholing

  Heb je in het verleden een VE-training gevolgd en wil je je kennis opfrissen, aanvullen en opnieuw leren kijken naar je eigen pedagogisch handelen? Schrijf je dan in voor de bijscholing. Meer informatie, klik hier.

  VErrijken in de praktijk  (HBO VE Coach)

  Vanaf 1 januari 2022 wordt iedere pedagogisch medewerker die werkt op een VE-groep extra gecoacht door een HBO V(V)E coach. Deze functie mag worden uitgevoerd door de pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach. Lees verder...

  Naam training Locatie Datum Tijdstip
  VErrijken In-Zicht (VE) Training, 12 bijeenkomsten (virtueel aanbod) Virtueel klaslokaal (volledig virtueel) woensdag 7 oktober 2020 De virtuele klas tijden zijn: 19:00 - 22:00 uur Meer informatie en inschrijven
  Voorschoolse Educatie (VVE) bijscholing, 2-daagse training Bunschoten woensdag 4 november 2020 (Inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
  VErrijken In-Zicht (VE) Training, 6 dagen Bunschoten woensdag 25 november 2020 Aanvang 10:00 - 16:00 u (inloop 09:30 u) Meer informatie en inschrijven