topmenu

Voorschoolse Educatie In-Zicht (VVE)

Bekijk de agendavraag offerte aan

Pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie willen werken, moeten een specifieke scholing Voorschoolse Educatie (VE) hebben gevolgd. In het bezit zijn van een VE-certificaat is een van de IKK eisen voor een pedagogisch medewerker op een VE-groep. Het certificaat wordt gezien als een bewijs dat je startbekwaam en bevoegd bent om in een VE-groep te werken en ontwikkelingsstimulering aan te bieden aan ieder kind!

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang, kinderen dragen de ontwikkelkansen in zich. De VE In-Zicht training daagt pedagogisch werkers uit om al die bloemen ‘in knop’ een (speel)veld te bieden met vruchtbare grond waarop duizend bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien.

De VE In-Zicht trainingen die KIKI Training en Coaching verzorgt voldoet aan de eisen die in de Wet Innovatie- en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) gesteld worden. Onze trainingen duren minimaal 12 dagdelen en de verplichte inhoud is in alle trainingen opgenomen.

Meer informatie over de nieuwe eisen en controle van de GGD, klik hier. 

VE In-Zicht 
Een programma voor ontwikkelingsstimulering, is dat wel nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zelf in hun eigen tempo? Precies! Het enige wat jij hoeft te doen is heel goed kijken naar de kinderen, hun ontwikkeling te volgen en als het even kan iets extra's te bieden. Met de trainingen van KIKI helpen we je om heel goed te kijken naar wat een kind al kan en hoe je ieder kind individueel kunt uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

VE Programma's
Speciaal voor de Voorschoolse Educatie (VE) zijn er verschillende programma's ontwikkeld. Allemaal om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en ervoor te zorgen dat zij zonder (taal)achterstand aan school beginnen. De VE In-Zicht training zit niet vast aan een programma, door het volgen van deze basis VE training kunt u in de kinderopvang aan de slag met ieder VE programma.

Je leert tijdens de VE In-Zicht training  naar je eigen rol in de interactie met de kinderen. Hoe meer je over jezelf weet en begrijpt, hoe beter je dat ook kunt herkennen bij kinderen. Je leert onderscheid te maken in de behoeftes van verschillende kinderen: wat werkt bij het ene kind, spreekt een ander weer totaal niet aan. Daarbij leer je alles over effectief communiceren en het toepassen van de zes interactievaardigheden.

Bij de trainingen wordt het boek Kansen in Kinderen gebruikt. Het is een theorieboek, een praktijkboek en een naslagwerk dat iedereen die met jonge kinderen werkt telkens weer uit de kast zal pakken. Het boek biedt handvatten om alle kinderen, die 'bloemen in de knop', een vruchtbaar (speel)veld te bieden waarop duizenden bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien.

Doelgroep
De basistraining VE In-Zicht is bedoeld voor afgestudeerde pedagogisch medewerkers of peuterleidsters die nog niet VE gecertificeerd zijn.

*Gastouders met minimaal MBO3, kunnen deze VE training volgen. Op dit moment mogen wij gastouders VE aanbieden, alleen kunnen zij geen gebruik maken van subsidies of VE plekken. Voor gastouders met MBO2 hebben we de 3-daagse VE In-Zicht training (module 1). Hiermee kunt u snel gecertificeerd aan de slag!

Studiebelasting
- Twaalf bijeenkomsten van 12 x 2,5 uur= 30 uur
- Intervisie met casussen/ videofragment bespreking: 5 x 0,5 uur = 2,5 uur
- Zelf In-Zicht Praktijkopdrachten: 10 x 0.5 uur = 5 uur
- Beeld In-Zicht: totaal ongeveer 1,5 uur (opnames maken op de groep)
De studiebelasting is 39 uur.

Opbouw trainingen:

Module 1 : Ontwikkelingsstimulering voor elk kind!

De inhoud van module 1 bestaat uit: Ontwikkelingsstimulering voor elk kind, Zelf In-Zicht en Beeld In-Zicht.

1: Snoeien en mesten
Ontwikkelingsstimulering is belangrijk voor een kind. Waarom is dit belangrijk? Hoe werkt dit dan in de hersenen?
2: Ik groei!
Kinderen ontwikkelen zich op sociaal emotioneel, motorisch, rekenprikkels, spraak en taal gebied.
3: Kansrijk
Over het belang van een dagschema, het toepassen van een dagritme en het grijpen en creëren van kansen binnen het dagschema om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
4: Kracht van taal en interactie
Taal en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het belang van voorlezen en het leren toepassen van verschillende vormen van interactief lezen.
5: Prikkelende omgeving
De Speelleeromgeving en ‘opslagplaatsen in ons geheugen’
6: Interactie In-Zicht
Wat houden de interactievaardigheden in? Op welke wijze zet ik de vaardigheden in om mijn doelen te bereiken?

Module 2 : VE in de praktijk, koppelen naar praktijk met Beeld In-Zicht!

De inhoud van module 2 bestaat uit: Theorie koppelen naar de praktijk, d.m.v. Beeld In-Zicht.

7: Scaffolding: Kinderen zelfstandig laten leren
Het bieden van ondersteuning aan het kind en deze weer afbouwen.
8: Brede ontwikkeling
Taal-, reken- en motorische ontwikkelingen bij het kind en het inrichten van een rijke stimulerende omgeving.
9: Jij In-Zicht
Ga ik de verantwoording of de leiding nemen?
10: Pedagogische vormen van inzet
Hoe zit het met de 4 pedagogische basisdoelen? Hoe zet ik het pedagogisch beleid om in concreet handelen?
11: Ieder kind In-Zicht
Hoe sluit ik aan bij de behoefte van het kind? In welke ontwikkelingsfase bevindt het kind zich?
12: Aandacht voor samenwerken
Goede samenwerking begint met inleven, verbale en non-verbale signalen van ouders opvangen en daarop je reacties afstemmen. Wij helpen je daarbij met kennis over communicatie.
Hoe zet ik het geleerde om in de praktijk? Hoe uit zich dit?

Deze trainingen zijn onmisbaar in je ontwikkeling als professioneel opvoeder en voor de professionalisering van de kinderopvang in het algemeen!

Kwalificatie
Na afloop van de training worden deelnemers gecertificeerd. Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als de deelnemer de hele training heeft gevolgd en aan alle certificeringseisen heeft voldaan. De certificeringseisen bestaan uit:

- Alle huiswerkopdrachten zijn met een voldoende beoordeeld.
- Presentatie: interactief voorlezen.
- Minimaal 80% aanwezigheid

Let erop dat een VE certificaat alleen wordt toegekend wanneer je de opdrachten bij de doelgroepkinderen hebt uitgevoerd en je minimaal MBO3 opgeleid bent. Heb je een bewijs van deelname en voldoe je later aan de eisen, dan kun je met ons contact opnemen.

Kosten
Open Inschrijving €795,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) incl. koffie/thee/lunch, een erkend VE certificaat, theorieboek.

Wilt u alleen module 1 volgen, de 3-daagse training Ontwikkelingsstimulering voor elk kind, dan is dit ook mogelijk.
De kosten voor deze 3-daagse training zijn €495,00 per persoon incl. koffie/thee/lunch, een bewijs van deelname en theorieboek.

Speciale prijs:

  • In-company groep 6 – 11 deelnemers €9000,00 per groep (ex reiskosten trainer, BTW vrijstelling, CRKBO registratie).
  • In-company groep 12 – 16 deelnemers €10500,00 per groep (ex reiskosten trainer, BTW vrijstelling, CRKBO registratie).

Heeft u niet voldoende deelnemers? Geen probleem..... Maak dan gebruik van het inschrijfformulier zodat wij op zoek gaan naar deelnemers bij een organisatie bij u in de buurt. Wij kijken naar de mogelijkheden om dit samen te voegen voor u. Klik hier om vrijblijvend een offerte op te vragen.

Bijscholing?
Meer informatie, klik hier.

HBO V(V)E In-Zicht Coach

Vanaf 1-1-2022 wordt iedere pedagogisch medewerker die werkt met op een VE groep extra gecoacht door een HBO V(V)E coach. Deze functie mag worden uitgevoerd door de pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach. Lees verder...

 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op (033) 711 06 95.

 

Met vriendelijke groet,

KIKI Training & Coaching