topmenu

Voorschoolse Educatie In-Zicht (VVE)

Bekijk de agendavraag offerte aan

Pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie willen werken, moeten een specifieke scholing Voorschoolse Educatie (VE) hebben gevolgd. In het bezit zijn van een VE-certificaat is een van de IKK eisen voor een pedagogisch medewerker op een VE-groep. Het certificaat wordt gezien als een bewijs dat je startbekwaam en bevoegd bent om in een VE-groep te werken en ontwikkelingsstimulering aan te bieden aan ieder kind!

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang, kinderen dragen de ontwikkelkansen in zich. De VE In-Zicht training daagt pedagogisch werkers uit om al die bloemen ‘in knop’ een (speel)veld te bieden met vruchtbare grond waarop duizend bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien.

De VE In-Zicht trainingen die KIKI Training en Coaching verzorgt voldoet aan de wettelijke eisen die in de Besluit basisvoorwaarden kwaliteit Voorschoolse Educatie gesteld worden. Onze trainingen duren minimaal 12 dagdelen en de verplichte inhoud is in alle trainingen opgenomen.

Meer informatie over de nieuwe eisen, klik hier...

VE In-Zicht 
Een programma voor ontwikkelingsstimulering, is dat wel nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zelf in hun eigen tempo? Precies! Het enige wat jij hoeft te doen is heel goed kijken naar de kinderen, hun ontwikkeling te volgen en als het even kan iets extra's te bieden. Met de trainingen van KIKI helpen we je om heel goed te kijken naar wat een kind al kan en hoe je ieder kind individueel kunt uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

VE Programma's
Speciaal voor de Voorschoolse Educatie (VE) zijn er verschillende programma's ontwikkeld. Allemaal om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en ervoor te zorgen dat zij zonder (taal)achterstand aan school beginnen. De VE In-Zicht training zit niet vast aan een programma, door het volgen van deze basis VE training kunt u in de kinderopvang aan de slag met ieder VE programma.

Je leert tijdens de VE In-Zicht training  naar je eigen rol in de interactie met de kinderen. Hoe meer je over jezelf weet en begrijpt, hoe beter je dat ook kunt herkennen bij kinderen. Je leert onderscheid te maken in de behoeftes van verschillende kinderen: wat werkt bij het ene kind, spreekt een ander weer totaal niet aan. Daarbij leer je alles over effectief communiceren en het toepassen van de zes interactievaardigheden.

Bij de trainingen wordt het boek Kansen in Kinderen gebruikt. Het is een theorieboek, een praktijkboek en een naslagwerk dat iedereen die met jonge kinderen werkt telkens weer uit de kast zal pakken. Het boek biedt handvatten om alle kinderen, die 'bloemen in de knop', een vruchtbaar (speel)veld te bieden waarop duizenden bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien.

Doelgroep
De basistraining VE In-Zicht is bedoeld voor afgestudeerde pedagogisch medewerkers of peuterleidsters die nog niet VE gecertificeerd zijn.

*Gastouders met minimaal MBO3, kunnen deze VE training volgen. Op dit moment mogen wij gastouders VE aanbieden, alleen kunnen zij geen gebruik maken van subsidies of VE plekken. Voor gastouders met MBO2 hebben we de 3-daagse VE In-Zicht training (module 1). Hiermee kunt u snel gecertificeerd aan de slag!

Studiebelasting
- Twaalf bijeenkomsten van 12 x 2,5 uur= 30 uur
- Intervisie met casussen/ videofragment bespreking: 5 x 0,5 uur = 2,5 uur
- Zelf In-Zicht Praktijkopdrachten: 10 x 0.5 uur = 5 uur
- Beeld In-Zicht: totaal ongeveer 1,5 uur (opnames maken op de groep)
De studiebelasting is 39 uur.

Opbouw trainingen:

Module 1: Ontwikkelingsgericht werken In-Zicht
De inhoud van module 1 bestaat uit: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht

1: Ontwikkelingsgericht werken in de praktijk
Ontwikkelingsstimulering is belangrijk voor een kind. Wat is de meerwaarde van ontwikkelingsgericht werken.

2: Zone van de naaste ontwikkeling
Ieder kind leert door uit zijn comfortzone te stappen.

3: Het belang van sensomotoriek
Over het belang van sensomotorische ontwikkeling bij kinderen.

4: De kracht van taal en interactie
Taal en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het belang van voorlezen en het leren toepassen van verschillende vormen van interactief lezen.

5: Ondersteunen doe je zo…
Welke rol neem jij aan bij een bepaalde ontwikkeling van het kind?

6: De speelleeromgeving
Zoveel mogelijkheden om de speelleeromgeving van het kind te verrijken. Hoe doe jij dit?

Module 2: Vroeg en Voorschoolse Educatie In-Zicht

De inhoud van module 2 bestaat uit: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht.

7: Kansen grijpen, kansen creëren
Herken jij ontwikkelkansen bij kinderen in de opvang?

8: Kennis over het kinderbrein
Hoe werkt het kinderbrein?

9: Inzicht in gedrag van kinderen
Kijken, begrijpen en beschrijven. Hoe observeer jij en leg jij het vast?

10: Het kind en zijn systeem van herkomst
De herkomst van kinderen heeft invloed op hoe het kind is en jij kunt dit meenemen in jouw handelen.

11: Omgaan met jezelf en anderen
Wie ben jij en welke invloed heeft dit op jouw handelen? Neem jij de leiding of laat je de verantwoordelijkheid bij een ander?

12: Certificeren
Alles wat er naar voren is gekomen tijdens de training komt hier bijeen en presenteer jij jouw ontwikkeling. 

Deze trainingen zijn onmisbaar in je ontwikkeling als professioneel opvoeder en voor de professionalisering van de kinderopvang in het algemeen!

Kwalificatie
Na afloop van de training worden deelnemers gecertificeerd. Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als de deelnemer de hele training heeft gevolgd en aan alle certificeringseisen heeft voldaan. De certificeringseisen bestaan uit:

- Alle huiswerkopdrachten zijn met een voldoende beoordeeld.
- Presentatie: interactief voorlezen.
- Minimaal 80% aanwezigheid

Let erop dat een VE certificaat alleen wordt toegekend wanneer je de opdrachten bij de doelgroepkinderen hebt uitgevoerd en je minimaal MBO3 opgeleid bent. Heb je een bewijs van deelname en voldoe je later aan de eisen, dan kun je met ons contact opnemen.

Kosten
Open Inschrijving €795,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) incl. koffie/thee/lunch, een erkend VE certificaat, theorieboek.

Wilt u alleen module 1 volgen, de 3-daagse training Ontwikkelingsgericht werken In-Zicht, dan is dit ook mogelijk.
De kosten voor deze 3-daagse training zijn €495,00 per persoon incl. koffie/thee/lunch, een bewijs van deelname en theorieboek.

Speciale prijs:

  • In-company groep 6 – 11 deelnemers €9000,00 per groep (ex reiskosten trainer, BTW vrijstelling, CRKBO registratie).
  • In-company groep 12 – 16 deelnemers €10500,00 per groep (ex reiskosten trainer, BTW vrijstelling, CRKBO registratie).

Heeft u niet voldoende deelnemers? Geen probleem..... Maak dan gebruik van het inschrijfformulier zodat wij op zoek gaan naar deelnemers bij een organisatie bij u in de buurt. Wij kijken naar de mogelijkheden om dit samen te voegen voor u. Klik hier om vrijblijvend een offerte op te vragen.

Bijscholing?
Meer informatie, klik hier.

HBO V(V)E In-Zicht Coach

Vanaf 1-1-2022 wordt iedere pedagogisch medewerker die werkt met op een VE groep extra gecoacht door een HBO V(V)E coach. Deze functie mag worden uitgevoerd door de pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach. Lees verder...

 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op (033) 711 06 95.

 

Met vriendelijke groet,

KIKI Training & Coaching

 

Naam training Locatie Datum Tijdstip
VE In-Zicht Training, Module 1&2 (virtueel aanbod) vrijdag 17 april 2020 Aanvang: 09:30 -12:00 Meer informatie en inschrijven
Voorschoolse Educatie In-Zicht (VVE) Training, Module 1 Bunschoten zaterdag 16 mei 2020 (inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
Voorschoolse Educatie In-Zicht (VVE) Training, Module 1&2 Rosmalen zaterdag 13 juni 2020 (inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
Voorschoolse Educatie In-Zicht (VVE) Training, Module 1 Rosmalen zaterdag 13 juni 2020 (inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
Voorschoolse Educatie (VVE) bijscholing, 2-daagse training Bunschoten woensdag 30 september 2020 (Inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven