topmenu

Systeem In-Zicht (deel 1), 3 daagse

Tijdens deze scholing maak je kennis met systemisch werken en kijken je naar de dynamieken en symptomen uit je eigen gezin van herkomst. Iedereen is onderdeel van een systeem. Een systeem is een samenhang van mensen en hun omgeving waarin alle leden een gezamenlijk doel nastreven. Denk hierbij aan je gezin, je werk, de vereniging waar je lid van bent, de opleiding die je volgt, en je vriendenkring. Omdat de leden van een systeem een gezamenlijk doel nastreven, zijn zij van elkaar afhankelijk. Op het moment dat er binnen het systeem iets verandert, zullen alle leden van het systeem meebewegen. Na een verandering raakt het systeem namelijk in onbalans. De leden zullen (on)bewust weer op zoek gaan naar een nieuw balans. Een voorbeeld is een situatie waarin een baby wordt geboren. Degene die voorheen de jongste was, is dit nu niet meer. Ouders moeten hun aandacht opnieuw verdelen. Om een nieuw balans te vinden kan een systemische opstelling helpen en verduidelijken. Aan de hand van deze opstellingen kunnen er stappen worden gemaakt die meerdere leden in het systeem, ook kinderen, zullen helpen. Lees verder...