topmenu

Aan de slag met de meldcode & Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag

Kindermishandeling is een ernstig probleem en kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Pedagogisch werkers dragen verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor het ondernemen van actie. Kindermishandeling is echter geen eenduidig begrip, want is er sprake van kindermishandeling of gaat het om een minder gewenste opvoedssituatie? Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Het heeft veelal te maken met de eigen waarden en normen. Lees verder...

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier 'Aan de slag met de meldcode' en/of ' Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag'

    Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en privacy wetgeving.