topmenu

Ons team

Wie zijn wij

Wat leuk om je hier te ontmoeten. Vanuit onze jarenlange ervaring in de kinderopvang ontwikkelden wij ruim 10 jaar geleden onze eigen KIKI-methode voor ontwikkelingsstimulering. Inmiddels werken er ruim 4000 organisaties, gastouders en kinderdagverblijven in Nederland en Vlaanderen met KIKI en dat aantal groeit nog steeds. Bij het programma hoort een intensieve training. Deelnemers leren hierin kijken naar hun eigen rol in de interactie met de kinderen. Hoe meer je over jezelf weet en begrijpt, hoe beter je dat ook kunt herkennen bij kinderen. Je wordt de beste professionele opvoeder die kinderen zich kunnen wensen, omdat ze daadwerkelijk begrepen worden!

Daarnaast bieden wij uiteenlopende trainingen en coachingsmogelijkheden op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling, voor personen, gezinnen en bedrijven. Kinderen, kinderopvang, opvoeden en ontwikkeling staan daarin meestal centraal.

Graag vertellen we in het kort wat wij belangrijk vinden bij het geven van trainingen, scholingen en tijdens coaching. We realiseren ons dat we nog veel meer zijn dan hetgeen wat hier staat, graag maken we een afspraak met jou voor een kennismakingsgesprek.

Om een goede training neer te zetten is er meer nodig dan alleen gedegen vakkennis. Want hoe brengt je de lesstof over op de deelnemer? En hoe zorg je er als trainer voor dat hij of zij geïnspireerd naar huis gaat? Hoe ga je om met weerstand? We vinden het belangrijk dat we de deelnemers van de trainingen een plek bieden waar ze zich fijn voelen. Een plek waar ze zich welkom voelen, met alles wat ze bij zich dragen. Waar ze in de ontmoeting hun kennis en ervaringen kunnen verrijken.

Het gaat ons bij de trainingen en scholingen niet alleen om de kinderen. Het gaat ook om de ontwikkeling van jou als professioneel opvoeder. We houden je daarom regelmatig een spiegel voor. Die reflectiemomenten zijn bedoeld als moment voor jezelf om even pas op de plaats te maken en naar jezelf te kijken. Hoe zie jij jezelf, wat zien kinderen, wat zien ouders? Ben je tevreden over dat spiegelbeeld, wat zou je willen veranderen en wat heb je daarvoor nodig?

We kunnen alleen kinderen begeleiden, opvoeden en iets leren, als we onze eigen stenen op ons pad hebben opgeraapt. Anders zullen de kinderen er over struikelen.

We willen het allerbeste voor de kinderen en voor jou, zodat duizend bloemen kunnen bloeien. Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang, kinderen dragen de ontwikkelkansen in zich. Wij dagen jou uit om al die bloemen ‘in knop’ een (speel)veld te bieden met vruchtbare grond waarop duizend bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien.

Leuk om ook je te ontmoeten, we stellen graag alvast ons team aan je voor!

Met vriendelijke groet,

 

Ron Baars

&

Hester Baars - Lindner

 • Frieda Verhage
  Ik geef al sinds 2004 trainingen aan pedagogisch medewerkers, gastouders en ouders. Daarnaast bied ik ouders van jonge kinderen opvoedondersteuning waarbij ouders handvatten krijgen om op een positieve en constructieve manier op het gedrag van hun kind(eren) te reageren. Mijn passie is om het potentieel in mensen en organisaties naar boven te laten komen.
 • Nadine Heemskerk
  Als trainer van KIKI komen voor mij twee belangrijke dingen samen. Mensen begeleiden en trainen in hun werkzaamheden met kinderen. Heeft u ook Passie voor kinderen, streeft u ook naar Kwaliteit in gastouderopvang en bent u er op uit om uzelf nog meer te Ontwikkelen? Dan komen wij elkaar vast en zeker in de toekomst tegen!
 • Wilma Polderman
  Wat een prachtig vak is het werken in de kinderopvang toch! Als professional heb je zo’n belangrijke rol in het leven van de kinderen. Als Trainer werk ik met veel plezier met verschillende groepen in een verscheidenheid aan trainingen. Al die groepen hebben 1 gemeenschappelijke passie en doelstelling: het laten groeien en bloeien van al die kinderen die aan de zorgen zijn toevertrouwd. Elke pedagogisch professional geeft hier haar of zijn eigen kleur aan. Als Trainer van KIKI vind ik het heel bijzonder dat ik een bijdrage mag leveren aan het ontwikkelen van die persoonlijke ontwikkeling en die eigen kleur.
 • Renske Groot
  Pedagogiek, opvoeding, persoonlijke ontwikkeling en communicatie. Daar ligt mijn passie! Vanuit Kiki geef ik training aan professionals die met kinderen werken, waarbij al deze elementen samenkomen. Ik doe dit dan ook met veel plezier en enthousiasme. Ik vind het belangrijk dat elk kind vanuit een liefdevolle basis kan opgroeien. En dit wil ik meegeven in de trainingen die ik geef.
 • Floor Jurriens
  Ik ben Floor Jurriens, trainer, echtgenoot en moeder van een dochter en een zoon. Ik geniet van het geven van trainingen waarbij persoonlijke groei voorop staat. Theorie en praktijk wissel ik graag af om ervoor te zorgen dat we (nog meer) optimale kansen aan kinderen bieden. Nlp en systemische werken zijn mijn specialiteiten.
 • Marieke Hummelink
  ‘Kansen grijpen en kansen creëren’ en daarmee de kwaliteit van de opvang verbeteren! Dat wil ik bereiken door trainingen te geven bij Kiki. Ik heb veel gewerkt met jonge kinderen; in het basisonderwijs als leerkracht bij de kleuters en bij kinderen met een VVE-indicatie in een peutergroep. Daarnaast heb ik ondersteuning geboden in de kinderopvang en keek ik mee op de werkvloer. Het belang van kwaliteit in de kinderopvang krijgt gelukkig steeds meer aandacht en ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen!
 • Christine Hooft
  Vind jij kinderen ook zo geweldig? Ik wel, het blijft mij fascineren hoe kinderen groeien en ontwikkelen. Het voelt dan ook als een cadeautje om met mensen aan de slag te gaan als coach en trainer om samen te kijken en te ontdekken wat werkt voor de ontwikkeling van kinderen. Het mooie hiervan is dat je zult merken dat je zelf ook groeit en je ontwikkelt! Als pedagoog, trainer en onderwijskundige help ik jou graag op weg in die persoonlijke ontwikkeling.
 • Suzanne Bos
  Als Pedagogisch coach en trainer hoop ik een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Daarbij hoop ik samen met andere professionals een leer- en leefomgeving in te kunnen richten die ruimte geeft aan ieder kind om zijn of haar talent te laten ontplooien. Ik probeer hier op een creatieve wijze invulling aan te geven, waarbij het kind centraal staat.
 • Roelie van der Poel
  Ik ben Roelie, trainer bij Kiki Training & Coaching. Met veel plezier en inzet verzorg ik onder andere de Babyscholing. Zo ontzettend belangrijk om met de pedagogisch professionals goed te kijken naar de baby's op de groep; wat de behoefte is van de baby en hoe zij daar goed op kunnen aansluiten. Daarnaast verzorg ik de training Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook een belangrijk onderwerp omdat in de kinderopvang dagelijks zoveel kinderen worden opgevangen en daarmee 'gezien'. Gaat het goed met het kind? Met de ouders? Signaleren en in gesprek gaan met ouders en opvoeders is gewoon lastig maar wederom ook enorm belangrijk om te doen. Ik hou mij zoals je kunt lezen dan ook graag bezig met de kwaliteit van de kinderopvang. Professionals die leren en ontwikkelen geeft mij energie!
 • Mariska
  ‘Het ontzorgen van mijn collega's, dat is mijn passie’! Ik ben Mariska, front-office medewerker bij KIKI Training & Coaching. Met veel plezier ondersteun ik Ron & Hester bij het organiseren van workshops en/of beurzen. Ik ben o.a. verantwoordelijk voor het relatiebeheer, de planning voor onze trainers en het uitwerken van de offertes. Daarnaast hecht ik veel waarde aan persoonlijke aandacht voor onze relaties en het samenwerken met mijn collega’s.
 • Inge van Boxmeer
  “Alles komt op eigen wijze tot bloei, jij ook”. Als trainer en pedagogisch coach vind ik het een uitdaging om samen met jou als professional, kinderen en ouders in beweging te komen. Groeien in ontwikkeling doe je samen.  Mijn passie voor het vak wil ik graag met je delen.