topmenu

Systemisch kijken naar kinderen

vraag offerte aanInschrijven

Systemisch kijken naar kinderen

Op zoek naar balans

Je familie is het eerste ‘systeem’ waar je onderdeel van uitmaakt. Hedendaagse problemen, zowel privé als op het werk, vinden vaak hun oorsprong in bewust en onbewust overgenomen ideeën, overtuigingen en waarden. Ook voor kinderen geldt dat psychische problemen, eetstoornissen en lastig of ongewoon gedrag wijzen op een verstoring van de ‘orde’ in het ‘systeem’.

Iedereen is onderdeel van een systeem. Een systeem is een samenhang van mensen en hun omgeving waarin alle leden een gezamenlijk doel nastreven. Denk hierbij aan ons gezin, ons werk, de vereniging waar we op zitten, de opleiding die we volgen en onze vriendenkring. Doordat de leden van een systeem een gezamenlijk doel nastreven, zijn zij afhankelijk van elkaar. Op het moment dat er een verandering plaatsvindt binnen het systeem, zullen alle leden van het systeem meebewegen. Het systeem raakt na een verandering namelijk in onbalans. De leden zullen (on)bewust weer opzoek gaan naar een nieuwe balans. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een baby geboren wordt. Degene die voorheen het jongste was, is dit nu niet meer. Ouders hebben hun aandacht opnieuw te verdelen. Om een nieuwe balans te vinden kan een systemische opstelling helpend en verduidelijkend zijn. Door middel van deze opstellingen kunnen er stappen worden gemaakt die voor meerdere leden uit het systeem helpend is, dus ook voor kinderen.

Wat wij kinderen meegeven als ouders of verzorgers is in belangrijke mate afhankelijk van hoe we zelf in het leven staan. Wat wij zelf hebben ervaren, wat we hebben verwerkt, wat we diep hebben weggestopt, waar we vrede mee hebben en waar we nog steeds mee in strijd zijn. De systemische benadering helpt je verbanden bloot te leggen die aan de problematiek ten grondslag liggen om vervolgens – met respect voor het verleden – je eigen stappen te maken.

In deze training leer je dat een kind dat uit balans is geraakt, meerdere oorzaken kan hebben. Dit kan natuurlijk in het kind zelf zitten, maar dikwijls is een verandering in de directe omgeving de oorzaak. Een kind is heel gevoelig en pikt de lichtste signalen op. Het hoeft niet eens met het kind zelf te maken te hebben, echter kan het kind ervoor zorgen dat het systeem van het kind in verwarring wordt gebracht.

 

Studiebelasting

Totaal 8 uur, doorlooptijd 1 tot 6 maanden

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in (virtueel) klaslokaal
Min. 10 en max. 20 deelnemers
2 x 2,5 uur
Intervisie
Mogelijkheid groepsdiscussies via community in KIKI kennisinstituut online.
Online leeromgeving
Portfolio en theoretische verdieping
Documentaires
Praktijk opdrachten
3 uur
Begeleiding en ondersteuning
Trainer is bereikbaar via online leeromgeving.
Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Het systeem van herkomst

De systemische methodiek

Basisprincipes systemisch werk

Het invullen van een Genogram

In-Zicht in balans voor het kind en het gezin

Resultaat

Inzicht te krijgen vanuit de systemische methodiek op de problematiek van het kind, om zo balans terug te brengen voor het kind en het gezin. Een prachtig cadeau voor iedereen die met kinderen werkt."

Opbouw

Module 1: (Virtueel) klaslokaal

Systemisch kijken

  • 3 systemisch wetten
  • het genogram

Module 2: (Virtueel) klaslokaal

Systemisch kijken naar kinderen

  • Dynamieken en symptomen herkennen
  • Casusbesprekingen

Module 3: Online leeromgeving

Systeem van kinderen in beeld

  • Genogram maken met kind en/of ouders
  • Toepassen van systemisch kijken

 

Doelgroep en kwalificeren

Doelgroep

De training is geschikt voor iedereen die betaald of vrijwillig werkt met kinderen en specifiek voor leerkrachten, pedagogisch werkers in de kinder- en gastouderopvang. MBO 3 werk- en denkniveau. Indien MBO 2 is werkervaring met kinderen vereist.

Certificeringseisen

Module 1 en 2

  • Aanwezigheid in (virtueel) klaslokaal + eindbespreking casus

 

Module 3

  • Voldoende beoordeelde opdrachten in het portfolio. De vragen zijn gericht op het toepassen van het geleerde in de praktijk. Zodat de deelnemer de geleerde kennis kan toepassen in de praktijk.
Bewijs van afronding

Na afronding van een module wordt een persoonsgebonden bewijs van afronding verstrekt (3 modules, 3 x bewijs van afronding). Bewijs van afronding van de modules zijn persoonsgebonden. Tevens wordt er een bewijs van deelname aan de training uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

Kosten

Training in virtueel klaslokaal of live:

 € 150,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Agenda met inschrijf mogelijkheid

*factuur ontvang je per mail voor aanvang van de training.*training start bij minimaal 10 deelnemers

 

Wil je meer dan 12 abonnementen afnemen? Dan kunnen we een in-company abonnement op maat maken!

Offerte op maat aanvragen

Jezelf verder blijven ontwikkelen?