topmenu

Schoolkracht subsidie

Subsidie 'Extra kracht voor Schoolkracht'

Wacht niet op kansen. Maak kansen!

Nu gratis pedagogisch coach / beleidsmedewerker met SCHOOLKRACHT-subsidie!

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Vaak zijn er onder schoolleiders en leraren genoeg ideeën hoe het onderwijs op hun school beter of handiger kan, maar ontbreken tijd, middelen of draagvlak voor de uitwerking ervan. Zeker nu in coronatijd.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt daarom met de subsidieregeling Schoolkracht 5 miljoen euro beschikbaar voor schoolontwikkeling in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

 

KIKI Training & Coaching heeft voor u de ‘pedagogisch coach / beleidsmedewerker’ om het professioneel handelen van uw team een impuls te geven. Deze externe expert komt u 40 weken lang, één dag in de week ondersteunen bij de realisatie van uw eigen plan. Extra handen dus, volledig gesubsidieerd!

Wij vragen deze subsidie gratis voor u aan!

Aanvragen subsidie 'Extra kracht voor Schoolkracht'

Graag komen wij met u in contact om de subsidie mogelijkheden te bespreken of aan te vragen. Indien u hieronder aangeeft op welke manier en wanneer wij u het best kunnen bereiken, nemen we contact op of sturen wij u de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst via zoom!