topmenu

SAMEN OP HETZELFDE ETHISCHE SPOOR

Bekijk de agendavraag offerte aan

'SAMEN OP HETZELFDE ETHISCHE SPOOR'

DIT SCHOLINGSAANBOD GAAT OVER ETHIEK IN HET KINDERCENTRUM. HET HEEFT ALS DOEL BEROEPSKRACHTEN INDIVIDUEEL EN COLLECTIEF ZICH MEER BEWUST TE LATEN WORDEN VAN ETHISCH DENKEN EN HANDELEN. WE GEBRUIKEN DIVERSE WERKVORMEN OM ETHISCH TE REFLECTEREN.

Er is een groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van ethiek en het voeren van ethische gesprekken met elkaar. Wanneer we ethische dilemma’s bespreekbaar maken, kunnen we als branche groeien. Dit draagt bij aan de professionaliteit van de beroepskrachten en komt ten goede aan de onderlinge verhoudingen in de organisatie.

Beroepskrachten komen in hun dagelijkse werkzaamheden dilemma’s of morele vragen tegen. Wat is een goede manier om met deze dilemma’s om te gaan? Dan gaat het in eerste plaats niet om het oplossen van het dilemma, maar om stil te staan bij de verschillende kanten van een situatie en de waarden en normen die hierbij een rol spelen.

Voor wie?

Deze trainingen zijn ontwikkeld om ervoor te zorgen dat ethiek structureel meer aandacht krijgt in de kinderopvang en het onderwijs. De doelgroep zijn beroepskrachten die werken met 0 t/m 12-jarige.

Vooropleiding

Hiervoor heb je geen speciale vooropleiding nodig.

Aanpak

Steeds meer beroepsgroepen ontwikkelen een eigen beroepsethiek. Zij beseffen hoe belangrijk het is om na te denken over de vraag hoe zij hun beroepsmatig handelen het best gestalte kunnen geven, zodanig dat het alle betrokkenen goed doet. Dat stelt hen in staat van fouten te leren, aan te blijven sluiten op de behoeften en een passend antwoord te geven op de vraag wat in veranderende omstandigheden goed is om te doen.

Meer dan vroeger wordt de beroepsethiek tegenwoordig breed opgevat. Niet alleen wordt nagedacht over de normen en waarden die rechtstreeks te maken hebben met de relatie tussen de beroepskrachten, kinderen en ouders, maar ook over de sociale en collegiale normen en waarden. Dan gaat het over een rechtvaardige verdeling van het werk, over efficiency, duurzaamheid en over het afleggen van verantwoording.

Om de normen en waarden van een beroepsgroep goed tot hun recht te laten komen is een juiste beroepshouding van groot belang. Waarden als zorgzaamheid, zorgvuldigheid, integriteit en vertrouwen krijgen pas hun volle betekenis wanneer zij vanuit een goede beroepshouding gerealiseerd worden. Mensen voelen feilloos aan of een woord of gebaar werkelijk gemeend is, of de ander oprecht betrokken is bij wat je vertelt.

Door het volgen van de scholing leren de beroepskrachten op verschillende functieniveaus ethisch reflecteren. We maken ethische dilemma’s bespreekbaar, gaan met elkaar in discussie en luisteren naar elkaars waarden en normen. We gebruiken verschillende werkvormen om alle mogelijkheden waartussen je kunt kiezen bespreekbaar te maken, om uiteindelijke ‘het goede’ te doen. Essentieel voor de kwaliteit van de opvang is immers de wijze waarop pm-ers met kinderen omgaan en welk voorbeeld zij geven.

Inhoud

  • Bijeenkomst 1, Ieder in zijn eigen bus
  • Bijeenkomst 2, Beroepsethiek en dilemma’s

 

KIKI erkend certificaat:

De training leidt tot een schriftelijk bewijs dat de leerdoelen zijn behaald uitgegeven door KIKI Kennisinstituut.

Kosten:

  • Open inschrijving € 125,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) , incl. digitaal bewijs van deelname en hand-out.
  • Open inschrijving € 150,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) , incl. bewijs van deelname, hand-out en koffie/thee/lekkernij en indien dagtraining uitgebreide lunch.
  • In company 10 – 16 deelnemers* € 1500,00 per groep (BTW vrijstelling, CRKBO registratie), incl. bewijs van deelname en hand-out. *prijs op maat voor grote en/of kleinere organisaties.

 

KIKI Training & Coaching levert de trainer en het trainingsmateriaal. De opdrachtgever zorgt voor de zaalruimte, de catering en de eventueel benodigde apparatuur.