topmenu

Samen op hetzelfde ethische spoor

vraag offerte aanInschrijven

Samen op hetzelfde ethische spoor

Ethiek in het kindercentrum

Er is een groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van ethiek en het voeren van ethische gesprekken met elkaar. Wanneer we ethische dilemma’s bespreekbaar maken, kunnen we als branche groeien. Dit draagt bij aan de professionaliteit van de beroepskrachten en komt ten goede aan de onderlinge verhoudingen in de organisatie.

Beroepskrachten komen in hun dagelijkse werkzaamheden dilemma’s of morele vragen tegen. Wat is een goede manier om met deze dilemma’s om te gaan? Dan gaat het in eerste plaats niet om het oplossen van het dilemma, maar om stil te staan bij de verschillende kanten van een situatie en de waarden en normen die hierbij een rol spelen.

Studiebelasting

Totaal 8 uur, doorloop tijd 1 tot 6 maanden

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in (virtueel) klaslokaal
Min. 10 en max. 20 deelnemers
2 x 2,5 uur
Intervisie
Mogelijkheid groepsdiscussies via community in KIKI kennisinstituut online.
Online leeromgeving
Portfolio en theoretische verdieping
Documentaires
Praktijk opdrachten
3 uur
Begeleiding en ondersteuning
Trainer is bereikbaar via online leeromgeving.
Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Kennis over verantwoordelijkheid

Kennis en vaardigheden over het bieden van leiderschap

Kennis over beroepsethiek

 

Resultaat

Na de scholing heb jij kennis van ieders ethische achtergrond en leer je gezamenlijk over het professionele ethische spoor van hun organisatie te rijden."

Opbouw

Module 1: (Virtueel klaslokaal)

Ieder in zijn eigen bus

 • Verantwoordelijkheid
 • Leiderschap
 • Cirkel van invloed en betrokkenheid

Module 2: (Virtueel) klaslokaal

Beroepsethiek en dilemma's

 • Waarden en normen
 • Respect
 • Beroepsethiek
 • Dilemma's
 • Stappenplan om ethische vragen te bespreken
 • Oefenen door het bespreken van dilemma's/ casussen

Module 3: Online leeromgeving

Ethiek in de praktijk

 • Theoretische verdieping
 • Documentaires

 

Doelgroep en kwalificeren

Doelgroep

Iedereen die geïnteresseerd is in ethiek. MBO 3 werk- en/of denkniveau.

Certificeringseisen

Module 1 en 2

 • Aanwezigheid in (virtueel) klaslokaal + eindbespreking casus

Module 3

 • Voldoende beoordeelde opdrachten in het portfolio. De vragen zijn gericht op het toepassen van het geleerde in de praktijk. Zodat de deelnemer de geleerde kennis kan toepassen in de praktijk.
Certificering

Na afronding van een module wordt een persoonsgebonden bewijs van afronding verstrekt (3 modules, 3 x bewijs van afronding). Bewijs van afronding van de modules zijn persoonsgebonden. Tevens wordt er een bewijs van deelname aan de training uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

Kosten

Training in virtueel klaslokaal of live:

 € 150,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Agenda met inschrijf mogelijkheid

*factuur ontvang je per mail voor aanvang van de training.*training start bij minimaal 10 deelnemers

Wil je meer dan 12 abonnementen afnemen? Dan kunnen we een in-company abonnement op maat maken!

Offerte op maat aanvragen

Jezelf verder blijven ontwikkelen?