topmenu

Lastig gedrag

Ongehoorzaamheid, boosheid of conflicten tussen kinderen worden vaak gezien als lastig gedrag. Echter hoort dit tot op zekere hoogte bij hun ontwikkeling. Het hoeft geen problematisch gedrag te zijn of te worden. Of het gedrag als problematisch moet worden gezien hangt af van de leeftijd, het ontwikkelingsniveau, het temperament en het karakter van het kind. Tevens hangt het af van (gezins)achtergronden en ervaringen, de leermogelijkheden van het kind en de plaats van het gedrag binnen het totale beeld van het kind.

 

Werken met ‘lastig’ gedrag en ‘speciaal lastig’ gedrag

Voor gastouders en/of pedagogisch medewerkers is het van belang onderscheid te maken tussen kinderen met ‘lastig’ gedrag dat door het kind zelf te beïnvloeden is en ‘speciaal lastig’ gedrag dat het gevolg is van een bepaalde ontwikkelings- en/of gedragsstoornis zoals AD(H)D en stoornissen in het autistisch spectrum. Hoe functioneren deze kinderen binnen de gastouderopvang en wat vraagt hierbij om extra aandacht?

Het gaat steeds om de vragen:

  • ‘Wat is lastig?’
  • ‘Wie heeft last van het ‘lastige’ gedrag?’
  • ‘Wanneer is gedrag lastig?’

Hoe ziet de workshop eruit?

In deze workshop krijgen deelnemers informatie en handvatten aangereikt waarmee zij het gedrag van kinderen beter kunnen ondersteunen en begrijpen. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen en het voeren van discussies. Tevens wordt er ter ondersteuning gewerkt met beeldmateriaal.

Tijdens deze workshop is er aandacht voor:

  • Interactie tussen pedagogisch werker en kind.
  • Sfeer in de groep en conflicthantering.
  • Samenwerken met ouders: uitwisselen en afstemmen.

Meer informatie over prijzen en offerte op maat, lees meer…