topmenu

Werken met de meldcode

In Nederland worden zo’n 119.000 kinderen mishandeld of verwaarloosd en per jaar overlijden tussen de 50 en 80 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling. Ondanks inspanningen van alle betrokken instanties, blijkt het lastig om dit aantal terug te dringen. Signalen van kindermishandeling worden lang niet altijd herkend en ook het overgaan tot actie bij een vermoeden van kindermishandeling kan beter.

Kindermishandeling is een ernstig probleem en kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Pedagogisch werkers dragen verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor het ondernemen van actie. Kindermishandeling is echter geen eenduidig begrip, want is er sprake van kindermishandeling of gaat het om een minder gewenste opvoedssituatie? Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Het heeft veelal te maken met de eigen waarden en normen.

Stel je eens voor. Er is een ouder dat zijn of haar kind net even te hard in de arm knijpt. Een kindje dat steeds met vieze luiers gebracht wordt en waarvan de kleren onfris ruiken, net zoals het kindje zelf. Ouders die uit elkaar gaan en besluiten dat de andere ouder ineens helemaal niets meer goed kan doen. Is hier sprake van kindermishandeling?

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en werknemers in staat moeten stellen daarmee te werken. Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een cliënt of een gezinslid van de cliënt thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Uit onderzoek weten we namelijk dat professionals die met een meldcode werken drie keer vaker ingrijpen dan professionals die zonder meldcode werken.

De belangrijkste taak die je als pedagogisch werker hebt, is om je vermoeden om te zetten tot actie. Wanneer doe je dat dan? En met wie? De professionele en zeer ervaren trainers aangesloten bij KIKI Training & Coaching laten u graag kennismaken met de verschillende aspecten van de meldcode.

   

   

   

   

   

  Naam training Locatie Datum Tijdstip
  Aan de slag met de meldcode & Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag Bunschoten woensdag 22 januari 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
  Aan de slag met meldcode Bunschoten woensdag 22 januari 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 12.30 uur Meer informatie en inschrijven
  Aan de slag met meldcode Bunschoten zaterdag 8 februari 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 12.30 uur Meer informatie en inschrijven
  Aan de slag met de meldcode & Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag Bunschoten zaterdag 8 februari 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
  2-daagse training voor ‘Aandachtsfunctionaris’ Bunschoten dinsdag 3 maart 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
  In gesprek met ouders Bunschoten vrijdag 6 maart 2020 (inloop 13.00) 13-30 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
  Signaleren kun je leren Bunschoten vrijdag 6 maart 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 12.30 uur Meer informatie en inschrijven
  Signaleren kun je leren & In gesprek met ouders Bunschoten vrijdag 6 maart 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven