topmenu

Werken met de meldcode

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

Kindermishandeling is een ernstig probleem en kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp – het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Van jou als pedagogisch professional wordt verwacht dat je kindermishandeling signaleert en actie onderneemt. Maar hoe en wanneer? En met wie? De professionele en zeer ervaren trainers van KIKI Training & Coaching laten je kennismaken met verschillende aspecten van de meldcode.

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jou als professional om goed te reageren wanneer je dergelijk geweld signaleert. Je krijgt meer inzicht in de Meldcode en de verschillende signalenlijsten, je oefent en verschillende casussen worden besproken.

Is iets niet pluis? Heb je het goed gezien? Het kan kindermishandeling zijn, maar misschien ook wel niet – voorzichtig dus! Aan de hand van de signalenlijst kun je signalen van kindermishandeling in kaart brengen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan non-verbaal, verbaal of fysiek zijn – opzettelijk én niet opzettelijk. Hoe en/of een kind dit ervaart, verschilt per kind en ook professionals verschillen van mening of het gedrag wel of niet grensoverschrijdend is. Hoe ga je als professional hiermee om en hoe maak je het bespreekbaar?

Een gesprek met ouders moet je professioneel voeren – zonder te oordelen. Zeker bij een gevoelig onderwerp is dit moeilijk en je mag het doel niet uit het oog verliezen – je wilt er voor het kind samen uit komen. Tijdens de training leer je gesprekstechnieken, doe je rollenspellen en worden diverse casussen besproken.

Tweedaagse training Aandachtsfunctionaris 
Deze training is bedoeld voor medewerkers die de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling implementeren en borgen in de organisatie. Lees hier meer over…

Prijzen workshop in-company van 2,5 / 3 uur, incl. pauze

 • 6 -11 deelnemers € 650,00 per bijeenkomst (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)
 • 12 – 20 deelnemers € 750,00 per bijeenkomst (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)
 • 20 + deelnemers offerte op maat
 • excl. reiskosten trainer

Prijzen workshop of twee workshops in-company van totaal 5 / 6 uur, incl. pauze 

 • 6 -11 deelnemers € 1150,00 per bijeenkomst (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)
 • 12 – 20 deelnemers € 1350,00 per bijeenkomst (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)
 • 20 + deelnemers offerte op maat
 • excl. reiskosten trainer

Na het volgen van de workshop ontvangt iedere deelnemer een bewijs van deelname!

Graag maken wij een offerte op maat en/of een voorstel voor een studiedag of een jaarplanning vol interessante trainingen en workshops. Hieronder een overzicht van ons aanbod.

   

  Op dit moment nog geen training gepland