topmenu

Werken met de meldcode

Enkele reacties van de deelnemers:

“Soms weet ik gewoon niet waar ik moet beginnen. Deze training over de Meldcode heeft me geholpen om overzicht te krijgen”

“Door de metafoor die de trainster heeft verteld, begrijp ik dat ik niet meer mijn ogen moet sluiten. Ik zal vanaf nu handelen.”

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In Nederland worden zo’n 119.000 kinderen mishandeld of verwaarloosd en per jaar overlijden tussen de 50 en 80 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling. Ondanks inspanningen van alle betrokken instanties, blijkt het lastig om dit aantal terug te dringen. Signalen van kindermishandeling worden lang niet altijd herkend en ook het overgaan tot actie bij een vermoeden van kindermishandeling kan beter.

Kindermishandeling is een ernstig probleem en kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Pedagogisch werkers dragen verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor het ondernemen van actie. Kindermishandeling is echter geen eenduidig begrip, want is er sprake van kindermishandeling of gaat het om een minder gewenste opvoedsituatie? Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Het heeft veelal te maken met de eigen waarden en normen.

Stel je eens voor. Er is een ouder dat zijn of haar kind net even te hard in de arm knijpt. Een kindje dat steeds met vieze luiers gebracht wordt en waarvan de kleren onfris ruiken, net zoals het kindje zelf. Ouders die uit elkaar gaan en besluiten dat de andere ouder ineens helemaal niets meer goed kan doen. Is hier sprake van kindermishandeling?

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en werknemers in staat moeten stellen daarmee te werken. Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een cliënt of een gezinslid van de cliënt thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Uit onderzoek weten we namelijk dat professionals die met een meldcode werken drie keer vaker ingrijpen dan professionals die zonder meldcode werken.

De belangrijkste taak die je als pedagogisch werker hebt, is om je vermoeden om te zetten tot actie. Wanneer doe je dat dan? En met wie? 

 

Werken met de Meldcode

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft speciaal voor deze doelgroep de training ‘Werken met de Meldcode’ ontwikkeld. KIKI Training & Coaching heeft de licentie om deze training te verzorgen.

Vanaf 1 januari 2019 gaat er een nieuwe meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld van start. Hierin is het verplicht om te werken met het afwegingskader.

 

Hoe ziet de training eruit?

De Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij het signaleren van dit soort geweld. Tijdens de training krijgen de deelnemers meer inzicht in de Meldcode en het afwegingskader, oefenen we met elkaar in het gebruiken van de verschillende signalenlijsten en bespreken we verschillende casussen.

Tijdens deze training is er aandacht voor:

  • De verschillende aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Het vroegtijdig signaleren van zorgen.
  • Het inschatten van de ernst en de signalen.
  • De stappen van de nieuwe meldcode.
  • Het inzetten van het afwegingskader.
  • In gesprek gaan met ouders.

 

 

Naam training Locatie Datum Tijdstip
Training Werken met de Meldcode Bunschoten zaterdag 25 mei 2019 (inloop 09.30) 10-00 - 12.30 uur Meer informatie en inschrijven
Training Werken met de Meldcode & ‘Grensoverschrijdend gedrag’ Bunschoten zaterdag 25 mei 2019 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
Training Werken met de Meldcode Bunschoten maandag 17 juni 2019 (inloop 09.30) 10-00 - 12.30 uur Meer informatie en inschrijven
Training Werken met de Meldcode & ‘Grensoverschrijdend gedrag’ Bunschoten maandag 17 juni 2019 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
Training Werken met de Meldcode Bunschoten maandag 16 september 2019 (inloop 09.30) 10-00 - 12.30 uur Meer informatie en inschrijven
Training Werken met de Meldcode & ‘Grensoverschrijdend gedrag’ Bunschoten maandag 16 september 2019 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
Training Werken met de Meldcode & ‘Grensoverschrijdend gedrag’ Bunschoten donderdag 3 oktober 2019 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
Training Werken met de Meldcode Bunschoten donderdag 3 oktober 2019 (inloop 09.30) 10-00 - 12.30 uur Meer informatie en inschrijven