topmenu

Grensoverschrijdend gedrag

Vanaf het eerste levensjaar begint de seksuele ontwikkeling van een kind. Dit begint bij het verschil zien tussen man en vrouw en het aanraken van de eigen geslachtsdelen, tot spelen van seksueel gerelateerde spelletjes met leeftijdsgenoten, masturbatie en het bedrijven van de liefde. Om deze ontwikkeling goed te laten verlopen, is het van belang dat hier aandacht aan wordt besteed op kinderopvangorganisaties. Zo kunnen zij bijdrage aan de (seksuele)ontwikkeling van het kind, maar kunnen zij ook grensoverschrijdend gedrag of ander afwijkend gedrag van het kind signaleren. Dit is belangrijk, omdat kinderen sturing en veiligheid nodig hebben op het gebied van seksualiteit.

Ondanks dat het spelen van seksueel getinte spelletjes tussen kinderen onderling bij hun ontwikkeling hoort, zijn er ook grenzen. Voor alle leeftijden geldt dat alle lichamelijke spelletjes waarbij kinderen elkaar pijn doen, te ver gaan.

 

Werken met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen onderling

Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het om seksueel gerichte aandacht dat non-verbaal, verbaal of fysiek tot uiting komt. Dit kan zowel opzettelijk als niet opzettelijk zijn. Het is seksuele grensoverschrijdende gedrag indien dit gedrag niet leeftijds- of context adequaat, er geen sprake is van gelijkwaardigheid van de betrokkenen of er geen sprake is van een vrijwillige uitvoering van het gedrag.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt door de ontvanger als ongewenst gevaren. Als beroepskracht is het hierbij belangrijk om te weten dat dit per kind verschillend kan zijn, omdat iedereen een andere normen en waarden heeft: de manier waarop men zelf is opgevoed en de cultuur waarin men leeft. Tevens hebben beroepskrachten een verschillende mening over wat grensoverschrijdend gedrag is en wat niet. Het is van belang om hierover met collega’s in gesprek te blijven.

 

Hoe ziet de workshop eruit?

Na het volgen van deze workshop ben je in staat om het gedrag van kinderen te duiden en te plaatsen in het continuüm van gezond naar zeer ongezond seksueel gedrag. De workshop biedt handvatten om te handelen indien een kind seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont. Op deze manier wordt ongewenst gedrag in de groep voorkomen en wordt er bijgedragen aan de seksuele ontwikkeling van het kind. Dit willen wij verwezenlijken door tijdens deze workshop meerdere casussen te bespreken en beeldfragmenten te laten zien.

Tijdens deze workshop is er aandacht voor:

  • De gezonde seksuele ontwikkeling.
  • Zeer ongezond seksueel gedrag.
  • Zes criteria om seksueel gedrag bij kinderen te beoordelen.
  • Zes stappen om te handelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Preventieve maatregelen.
  • Afspraken over internetgebruik.
  • In gesprek met ouders volgens de methodiek van Gordon.