topmenu

Pedagogsiche kwaliteit op de BSO

Deze workshops zijn bedoelt voor pedagogisch professionals die werken in een BSO. Tijdens de workshops krijgen de pedagogisch professionals meer inzicht in hun eigen pedagogisch handelen, om zo hun eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen. Hiermee krijgen zij de mogelijkheid om te excelleren in hun vak en bij te dragen aan een positief pedagogisch klimaat waarin de BSO kinderen zich vrij voelen om te spelen en te exploreren.

Het zijn vier workshops van 2,5 uur en zijn los van elkaar te volgen of kunnen In-company gegeven worden.

 

Het kinderbrein (workshop 1)

De eerste twee jaar ontwikkelt de rechterhersenhelft zich sneller dan het linker hersenhelft. De rechterkant zorgt ervoor dat we vooral zonder taal communiceren, non-verbaal. Enkele jaren na de geboorte gaat de linkerhersenhelft zich ontwikkelen en een inhaalslag maken. Dan wordt taal belangrijk en het belangrijkste middel om nieuwe dingen te leren. De kleuterleeftijd is belangrijk omdat in deze fase de ‘rijping’ van ons zenuwstelsel wordt voltooid. Na deze kleuterperiode is het fundament gelegd. In deze fase gaan kleuters meer open staan voor de wereld om hen heen. Spelen is voor kleuters DE manier om de wereld te ontdekken, te begrijpen, te ontspannen en ervaringen te verwerken. Pedagogisch professionals doen er goed aan het spel te laten zijn, te observeren waar kinderen vastlopen en eventueel uit te leggen.  Wanneer een kind ouder wordt dan wordt het kind ‘Schoolrijp’. Dat betekent dat er voldoende bagage bij het kind aanwezig is om te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. De ‘hardware’ is gereed. We kunnen nu beginnen aan het schrijven en installeren van de ‘software’. Voor een goede gebalanceerde ontwikkeling van kinderen is er naast allerlei activiteiten die zittend worden gedaan ook voldoende aandacht van de pedagogisch professionals nodig voor bewegen.  Kinderen in de bovenbouw willen vooral ontdekkend leren. De nieuwsgierigheid stelt kinderen in staat om van alles te kunnen ontdekken en zich daardoor vooruit te ontwikkelen. Pedagogisch professionals moeten kinderen deze ‘vrijheid’ gunnen. Begripvol en steeds opnieuw uitleggen is een effectieve manier van omgang met deze bovenbouw kinderen. Overal hekken omheen zetten en kinderen beschermen is niet de juiste omgang. Natuurlijk ben je als pedagogisch professional wel verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. In deze workshop aandacht voor balans aanbrengen. Door te kanaliseren en bij te sturen helpen de pedagogisch professionals kinderen nieuwsgierig te blijven en grenzen te leren.

 

Structuur en regels op de BSO (workshop 2)

Als kinderen naar de basisschool gaan dan verandert er opeens heel veel. Kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan die veranderingen. Het is belangrijk om met name in de eerste fase ervoor te zorgen dat er veel veiligheid en vertrouwdheid is. Structuur kan daarbij helpen. Het is fijn als kinderen een beetje aan de hand worden meegenomen in het nieuwe ritme en dat ze zo wegwijs raken in nieuwe situaties. Als kinderen op hun gemak zijn en zich veilig en vertrouwd voelen, willen ze op de BSO vaak lekker actief bezig zijn.

Een goed schema kan je daarbij helpen. Omdat je in de BSO met veel verschillende leeftijden te maken hebt, is het belangrijk je te beseffen dat regels en afspraken in elke leeftijdsgroep anders nodig zijn.

Tijdens deze workshop bespreken we hoe je het beste structuur en regels kunt bieden aan kinderen van 4-6 jaar, 6-9 jaar en 10 jaar en ouder.

 

Zo luisteren dat kinderen met je willen praten (workshop 3)

Iedereen wil graag dat de ander begrijpt wat hij voelt wanneer hij iets zegt, en niet alleen hoort wat hij zegt. Vooral kinderen zijn fijngevoelig wat dit betreft. Veel wat kinderen zeggen gaat gepaard met gevoelens van vreugde, teleurstelling, angst, liefde, bezorgdheid, boosheid, trots, frustratie of verdriet. Als ze communiceren met de pedagogisch professional verwachten ze meegevoel. Als de pedagogisch professionals dat niet gelijk kunnen geven, voelen de kinderen uiteraard dat het belangrijkste deel van hen op dat moment niet wordt begrepen.

Actief luisteren zorgt voor effectieve communicatie tussen het kind en de pedagogisch professional. Actief luisteren brengt kinderen ertoe een eerste stap te zetten op weg naar de oplossing van hun probleem.

Echter kan actief luisteren ook worden toegepast op het verkeerde moment. Kinderen willen lang niet altijd over hun gevoelens praten, zelfs niet met een meevoelend iemand. Het kan zijn dat ze eerst een tijdje met hun gevoelens willen leven.

Tijdens deze workshop gaan we in gesprek over verschillende manieren van luisteren en communiceren met kinderen. Zodat kinderen als ze er klaar voor zijn, met je willen praten. Vanaf een jaar of vijf kunnen kinderen steeds langere verhalen vertellen. De woordenschat groeit nog en er komt steeds meer nuance in de taal. Het is belangrijk om kinderen goede ‘feedback’ te geven op hun taalgebruik. Dit kunnen pedagogisch professionals doen door verschillend manieren van feedback geven, zichzelf aan te leren. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we een aantal vormen van feedback.

 

Talentontwikkeling (workshop 4)

Kinderen in de BSO leeftijd gaan steeds beter ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Ze krijgen verschillende interesses en behoeften. Door het activiteiten aanbod af te wisselen, bijvoorbeeld in samenspraak met de kinderen, leren kinderen wat er nog meer leuk is en leren ze de wereld om zich heen beter kennen. Je kunt als pedagogisch werker verschillende dingen doen om nieuwe activiteiten te laten ontstaan;

 • Door nieuwe materialen te gebruiken, mee te nemen of voor te stellen
 • Uitbreiden wat kinderen al doen of spelen
 • Afzijdig blijven als de situatie daarom vraagt en mee te doen als er om wordt gevraagd
 • Kinderen stimuleren zelf op onderzoek uit te gaan, het zelf op te lossen en zelf iets te bedenken.
 • De pedagogisch professional moet ook rekening houden met de verschillen tussen jongens en meisjes, de verschillen in leeftijden tussen kinderen onderling en de verschillen waarop kinderen informatie verwerken.

 

Tijdens deze workshop gaat het erom dat de pedagogisch professionals begrijpen dat het belangrijk is om het aanbod af te stemmen op al deze verschillende kinderen. Dat de pedagogisch professionals kinderen leren mee te participeren en ze de ruimte te geven voor eigen initiatief. Ze leren accepteren dat niet alle kinderen net zo zijn als zij of dezelfde dingen leuk vinden, die je zelf leuk vindt.

 

Resultaat

Na de training hebben de deelnemers meer inzicht gekregen in hun eigen pedagogisch handelen om zo nog meer te excelleren in hun vak!

 

Doelgroep

Voor iedereen die werkzaam is op de BSO.

 

Studiebelasting

 • Workshop van 2,5 uur


Kosten

 • Open Inschrijving €75,- per deelnemer*, per bijeenkomst (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) incl. bewijs van deelname en hand-out/werkblad.
  • *Gildeleden ontvangen korting. Als Gildelid kun je jezelf inschrijven voor €60,- per bijeenkomst.
 • Speciale prijs: In-company groepen tot 12 deelnemers €650,- per groep (ex reiskosten trainer, BTW vrijstelling, CRKBO registratie).
 • Speciale prijs: In-company groepen van 12 tot 20 deelnemers €750- per groep (ex reiskosten trainer, BTW vrijstelling, CRKBO registratie).
 • Prijzen in-company voor grotere groepen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.


Kwalificatie

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

In-Company de training ‘Pedagogische Kwaliteit op de BSO’ voor uw professionals? Vraag hier een vrijblijvende offerte aan!

Op dit moment nog geen training gepland