topmenu

Prikkelverwerking en waarneming bij autisme

”Jesse voelt alles heel duidelijk. De naden van sokken en ondergoed voelen aan als schuurpapier. De jeansstof voelt zo ruw dat hij er eczeem van op zijn benen krijgt. Alle labeltjes moeten uit de shirts verwijderd worden en ondergoed en sokken worden vaak binnenste buiten gedrag zodat hij de naden niet voelt.” 

 

Prikkelverwerking en waarneming bij autisme

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Kinderen en volwassenen met autisme hebben een andere manier van waarnemen. De prikkelverwerking verloopt anders dan bij mensen zonder autisme. Er zijn veel kinderen met een autisme spectrum stoornis voor wie het dagelijks een enorme inspanning is om die ‘vreemde’ buitenwereld enigszins te doorgronden en te volgen. Anderzijds is het voor de buitenwereld lastig om dat ‘vreemde’ gedrag van het kind te doorgronden en te volgen.

 

Hoe ziet de workshop eruit?

Via een aantal opdrachten stappen de deelnemers in de gevoelswereld van het autisme. Autisme is beter te begrijpen als men zelf kan ervaren hoe het is om informatie anders te verwerken. Door deze opdrachten ervaart de deelnemer dit zintuigelijk en aan den lijve. Tevens worden er tips gegeven na elke opdracht hoe hiermee het beste om te gaan en wordt hierbij ook kort de vertaalslag gemaakt vanuit theoretische kaders.

Vraagstukken die gedurende deze workshop worden beantwoord en met behulp van het middel Brain Blocks wordt gevisualiseerd, zijn:

  • Hoe werkt het brein van een kind met autisme?
  • Wat werkt er bij hen anders dan bij mensen zonder autisme?
  • Welke gevolgen heeft dat voor hun functioneren in het dagelijks leven?
  • Hoe vaak maak je duidelijk wat je wilt?
  • Waarom heeft een kind met autisme meer tijd nodig om informatie te verwerken?
  • Waarom is het voor een kind met autisme lastig te bepalen wat belangrijk is en wat minder belangrijk?
  • Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen?
  • Hoe zou mislukken voelen, omdat te veel prikkels in één keer binnenkomen?
  • Hoe zou het zijn om vast te lopen, omdat concrete communicatie ontbreekt?

Aan het einde van deze workshop heb je meer inzicht in de werking van het brein van een kind met autisme. Tevens heb je aan het eind van deze workshop kennis over de manier waarop zij iets waarnemen, denken en beleven en heb je handvatten om hiermee om te gaan.

Meer informatie over prijzen en offerte op maat, lees meer…