topmenu

Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag

Vanaf het eerste levensjaar begint de seksuele ontwikkeling van een kind. Dit begint bij het verschil zien tussen man en vrouw en het aanraken van de eigen geslachtsdelen, tot spelen van seksueel gerelateerde spelletjes met leeftijdsgenoten, masturbatie en het bedrijven van de liefde. Om deze ontwikkeling goed te laten verlopen, is het van belang dat hier aandacht aan wordt besteed op de kinderopvang. Zo kunnen de beroepskrachten bijdrage aan de (seksuele)ontwikkeling van het kind, maar kunnen zij ook grensoverschrijdend gedrag of ander afwijkend gedrag van het kind signaleren. Dit is belangrijk, omdat kinderen sturing en veiligheid nodig hebben op het gebied van seksualiteit.

Pien en Puk (beiden 4 jaar) zijn aan het spelen. Ze kleden zich uit en gaan op elkaar liggen. Wat doe jij als pedagogisch werker? Hoort dit bij de ontwikkeling of is dit seksueel grensoverschrijdend gedrag?   

Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het om seksueel gerichte aandacht dat non-verbaal, verbaal of fysiek tot uiting komt. Dit kan zowel opzettelijk als niet opzettelijk zijn. Het is seksuele grensoverschrijdende gedrag indien dit gedrag niet leeftijds- of context adequaat, er geen sprake is van gelijkwaardigheid van de betrokkenen of er geen sprake is van een vrijwillige uitvoering van het gedrag.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt door de ontvanger als ongewenst gevaren. Als beroepskracht is het hierbij belangrijk om te weten dat dit per kind verschillend kan zijn, omdat iedereen een andere normen en waarden heeft: de manier waarop men zelf is opgevoed en de cultuur waarin men leeft. Tevens hebben beroepskrachten een verschillende mening over wat grensoverschrijdend gedrag is en wat niet. Het is van belang om hierover met collega’s in gesprek te blijven.

Hoe ziet de training ‘Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag’ eruit?

Door middel van deze training willen wij laten zien hoe beroepskrachten grensoverschrijdend gedrag kunnen signaleren en hoe zij hierbij kunnen handelen. Op deze manier wordt ongewenst gedrag in de groep voorkomen en wordt er bijgedragen aan de seksuele ontwikkeling van het kind. Dit willen wij verwezenlijken door tijdens deze training meerdere casussen te bespreken.

Tijdens deze training is er aandacht voor:

 • Seksuele ontwikkeling bij kinderen
 • Wanneer is er sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Hoe leer je een kind nee zeggen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen

Doel

Het doel van deze training is om de deelnemers zekerder en alerter te maken met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. De deelnemers weten wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag en weten hiernaar te handelen.

Resultaat

Na het volgen van de training:

 • Ben je in staat om het seksuele gedrag van kinderen te herkennen en dit binnen je team laagdrempelig bespreekbaar te maken
 • Kun je aan de hand van situaties uit de praktijk inschatten wat een gewenste reactie is op het seksuele gedrag van kinderen.
 • Heb je concrete instrumenten in handen om handelingsverlegenheid te doorbreken.
 • Krijg je een handelingsperspectief dat afhankelijk is van het seksueel gedrag van kinderen

Kosten

 • Open Inschrijving €60,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) inclusief bewijs van deelname.
 • Speciale prijs: In-company gebaseerd op 1 trainer en maximaal 16 deelnemers €625,00 per groep (ex reiskosten trainer, BTW vrijstelling, CRKBO registratie).
 • Prijzen in-company voor grotere groepen? Neem gerust contact met ons op.

 

Op dit moment nog geen training gepland