topmenu

Gespecialiseerd VE-coach, 3 dagen

vraag offerte aan

Gespecialiseerd VE-coach

Leer steigers bouwen voor pedagogisch professionals, zodat zij op hun beurt (VE) kinderen omhoog kunnen laten klimmen in hun ontwikkeling

“Leer eerst jezelf kennen, voordat je kinderen wilt leren kennen. Kijk eerst wat je zelf kunt, voordat je begint de rechten en plichten van kinderen af te bakenen. Je bent zelf het kind onder al die kinderen dat je vóór alles moet leren kennen, opvoeden en opleiden. Het is een van de meest kwalijke fouten te denken dat pedagogie een wetenschap is die het kind betreft en niet de mens” 

 Janusz Korczak (1878 – 1942)

Een pedagogisch professional (pm-er/leerkracht) is iemand die ervoor kiest en zich erop toelegt om, met behulp van specialistische kennis en ervaringen, kinderen op een competente en integere manier steeds beter van dienst te zijn. Steeds duidelijker blijkt dat een professionele medewerker worden een ding is, maar het blijven van een competente en vakbekwame professional een heel ander verhaal is.

Vanaf januari 2022 zijn alle kindercentra die voorschoolse educatie aanbieden verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie in te zetten op hbo-niveau (VE-coach). Het doel is de kwaliteit van de voorschoolse educatie op locatie te verhogen door de uitvoering van kwaliteitsverhogende beleidsmaatregelen en/of het coachen van pedagogisch medewerkers.

De gespecialiseerd VE-coaches zorgen voor een versterking van ouderbetrokkenheid, verbetering educatief-pedagogisch handelen en dragen in grote mate bij aan de kwaliteitsontwikkeling van voorschoolse educatie op de werkvloer. Daarnaast vormen zij een schakel tussen het gemeentelijk beleid, het beleid van de kinderopvangorganisatie en de uitvoering op de werkvloer.

De gespecialiseerd VE-coaches gaan tijdens deze scholing aan de slag volgens het principe ‘ervarend’ leren. De deelnemers leren kijken naar wat pm’ers al kunnen om talenten van iedere pm’er optimaal te benutten. Een scholing als 'Gespecialiseerd VE-coach' geeft de pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie de mogelijkheid om te excelleren. Om concreet te laten zien wat ze in hun mars hebben. 

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang, inzicht is de eerste stap naar verandering!

 

Studiebelasting

Totaal 21 uur scholing en 15 uur praktijkopdrachten, doorlooptijd 2 tot 4 maanden

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in (virtueel) klaslokaal
Min. 10 en max. 20 deelnemers
 3 x 7 uur
Intervisie

Mogelijkheid groepsdiscussies via community KIKI kennisinstituut online

Online leeromgeving
Portfolio-opdrachten en theoretische verdieping
Documentaires
Boek Pedagogisch VErrijken in de praktijk
18 uur
Begeleiding en ondersteuning
Trainer is bereikbaar via online leeromgeving.
Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Ontwikkelingsstimulering in de praktijk borgen en implementeren

Het zijn van de schakel tussen het gemeentelijk beleid, beleid van de organisatie en uitvoering op de werkvloer

Het belang van het bieden van comfort en veiligheid aan pm’ers en kinderen

Kennis over belang van rijke taalomgeving overdragen aan pm’ers

Zien van de talenten van de medewerkers en zal deze talenten benutten

Kent werkvormen om de pedagogisch medewerkers kansen te laten creëren

In-Zicht geven in de verschillende rollen van de pm’ers tijdens hun werk op de groep

Het creëren van een rijke speelleeromgeving

Is zich bewust van het belang van ouderbetrokkenheid en het onderhouden van contact met ouders

Zorgt voor een warme overdracht en passende observaties

Kan de VE-kwaliteit bewaken en waarborgen

Resultaat

Na de scholing weet jij hoe je medewerkers kunnen coachen tijdens hun werk, individueel en in het team. Ze weten hoe ze de schakel kunnen zijn tussen het beleid en de werkvloer. Hierdoor zal de pedagogische kwaliteit en de VE-kwaliteit van de opvang verbeteren en mogelijk zelfs te excelleren. Doordat zij beschikken over kennis, vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen, zijn zij zelfverzekerd in hun werk als pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie."

Opbouw

Module 1: De gespecialiseerde VE-coach

 • VErrijken In-Zicht
 • Kwaliteitsontwikkeling voorschoolse educatie
 • Pedagogisch beleid vertalen naar handelingsadviezen
 • KIKI Kennisinstituut online; Lezen e-book ‘Pedagogische VErrijken in de praktijk’ en portfolio opdrachten.
 • In de praktijk; Beeld opnames maken op de (VE) groep (opdrachten staan beschreven in de online leeromgeving)

Module 2: In-Zicht geven als VE-coach

 • Ontwikkelingsstimulering in de praktijk
 • Speelleeromgeving
 • Rollen van de pedagogisch medewerker tijdens spel
 • KIKI Kennisinstituut online; Lezen e-book ‘Pedagogisch VErrijken in de praktijk’ en portfolio opdrachten.
 • In de praktijk:, observeren pedagogische (VE) kwaliteit, aan de slag met een coaching plan. (Opdrachten staan in de online leeromgeving)

Module 3: Gespecialiseerd VE-coach in de praktijk

 • Hoe ben jij de schakel tussen het gemeentelijk beleid, het beleid van de organisatie en de uitvoering op de werkvloer
 • Ouderbetrokkenheid vergroten
 • Effectief in gesprek met ouders
 • VE-kind en zijn systeem in beeld brengen
 • KIKI Kennisinstituut online; Verschillende gesprekstechnieken, werkvormen en verdieping kind en zijn systeem met genogram.

 

Doelgroep en kwalificeren

Doelgroep

Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal bedoeld voor pedagogisch beleidsmedewerkers en/of coaches die als gespecialiseerd VE-coach de VE-groepen gaan coachen.

* Werk je als pedagogisch medewerker mbo 4+ op een VE-groep, dan kun je deze scholing in combinatie met de pedagogisch coaching en/of kwaliteit scholing volgen om aan de slag te gaan als gespecialiseerd VE-coach.

*Wanneer je als VE-coach mee wil tellen in het BKR dan heb je een VE-certificaat nodig. Wij bieden de scholing Pedagogisch VErrijken In-Zicht aan om het VE-certificaat te behalen.

Certificeringseisen
 • Portfolio met een voldoende beoordeling
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • 100% aanwezigheid
Certificering

Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan. Je ontvangt het certificaat 'Gespecialiseerd VE-coach'.

Kosten

Training open inschrijving KIKI Kennisinstituut in virtueel klaslokaal of live:

 € 895,00 per persoon (btw-vrijstelling, CRKBO-registratie)

Inclusief VErrijken planbord, 4 VErrijken thema's, Gilde-lidmaatschap, online leeromgeving met werkvormen en praktijkopdrachten en verdiepende informatie.

Agenda met inschrijf mogelijkheid

*factuur ontvang je per mail voor aanvang van de training.*training start bij minimaal 10 deelnemers.

 

Training in-company?

Offerte op maat aanvragen

Jezelf verder blijven ontwikkelen?