topmenu

Branche erkende scholing ‘Pedagogische Kwaliteit in de Praktijk’ virtueel en versneld

Praktijk gerichte branche erkende scholing pedagogiek

'Pedagogische kwaliteit in de praktijk'

Versneld instromen van pedagogisch medewerkers door volgen van deze virtuele scholing

In november 2020 hebben cao-partijen besloten om bepaalde diploma’s die niet (meer) kwalificeerden voor de dagopvang, wel te laten kwalificeren in combinatie met een aanvullend bewijs. In navolging hiervan is onderzocht voor welke diploma’s dit nog meer zou kunnen gelden. Dat heeft geleid tot het besluit dat per 1 februari 2021 de verschillende categorieën diploma’s in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker zijn uitgebreid. Vanaf 1 februari 2021 zijn er meer mogelijkheden om te kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker. Dat hebben cao-partijen in kinderopvang besloten. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens tot meer en snellere instroom van pedagogisch medewerkers.

Diploma's die waren vervallen voor de dagopvang zijn terug op de diplomalijst, maar alleen in combinatie met aanvullend bewijs.

Klik hier voor de diplomacheck van kinderopvang-werkt.nl

Pedagogisch medewerkers met één van deze diploma's kunnen per direct instromen als pedagogisch medewerker in ontwikkeling, terwijl zij de branche erkende aanvullende scholing die nodig is volgen. 
KIKI verzorgt de branche erkende scholing nu met spoed en in het virtuele online klaslokaal. De scholing leidt tot een schriftelijk bewijs dat de leerdoelen zijn behaald en dat het certificaat voldoet aan de eisen van de cao-partners en staat op de lijst met goedgekeurde scholing Pedagogiek 0 - 13 jaar

Je kunt je nu aanmelden voor de versnelde scholing.

Studiebelasting

Totaal 50 uur, doorlooptijd ongeveer 2-3 maanden

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in (virtueel) klaslokaal
Pedagogiek 0-13 jaar: 5 x 7 uur
Intervisie
Mogelijkheid groepsdiscussies via community KIKI kennisinstituut online
Online leeromgeving
Portfolio opdrachten en theoretische verdieping
Documentaires
Pedagogiek 0-13 jaar: 15 uur
Begeleiding en ondersteuning
Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Kennis van pedagogiek 0-13 jaar

Kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de kinderopvang

Kennis van de 4 pedagogische basisdoelen pr. Marianne Riksen-Walraven

Kennis van de pedagogische kaders kinderopvang 0-4 jaar en 4-13 jaar

Kennis van de 6 interactievaardigheden

Kennis van de Pedagogische Kwaliteitsboom voor het vertalen van het pedagogisch beleidsplan naar pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker

Kennis en vaardigheid in observatietechnieken en registreren hiervan

Resultaat

Pedagogiek 0-13 jaar: Na de scholing hebben de deelnemers kennis over pedagogiek 0-13 jaar om de pedagogische kwaliteit van de opvang verbeteren en beschikken zij over kennis, vaardigheden en handvatten om de pedagogisch kwaliteit zichtbaar, meetbaar en observeerbaar te maken.

 

 

Opbouw

Module 1: Zelf In-Zicht

 • Historie pedagogiek
 • Pedagogiek in perspectief
 • Pedagogische stromingen
 • Jij als pedagogisch professional
 • Leerstijlen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht

Module 2: Pedagogische basisdoelen

 • Bieden van emotionele veiligheid
 • Ontwikkelen van “persoonlijke competentie”
 • Ontwikkelen van “sociale competentie”
 • De kans geven om waarden en normen eigen te maken
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Module 3: Interactievaardigheden zorgen voor pedagogisch handelen in de praktijk

 • Basale interactievaardigheden
 • Educatieve interactievaardigheden
 • Effectief communiceren
 • Feedback
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

 

Module 4: De pedagogische kwaliteitsboom

 • Pedagogische vormen van inzet
 • Pedagogische kwaliteitsboom
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Module 5: Kinderen In-Zicht

 • Gericht observeren en reflecteren
 • Systeem opstellingen
 • Presentatie van de verworven kennis en vaardigheden

Doelgroep en kwalificeren

Doelgroep

Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal bedoeld voor iedereen die in de kinderopvang werkt of wil werken en straks wil functioneren als pedagogisch beleidsmedewerker op HBO-niveau.

Certificeringseisen
 • Portfolio met een voldoende beoordeling
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • 80% aanwezigheid
Certificering

Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan. De deelnemer ontvangt het certificaat 'Pedagogische kwaliteit in de praktijk'

Kosten

Training open inschrijving KIKI Kennisinstituut in virtueel klaslokaal of live (zie agenda voor locatie):

Pedagogische kwaliteit in de praktijk: € 950,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Agenda

 Kijk voor ons actuele aanbod in de agenda

Training in-company?

Offerte op maat aanvragen

Jezelf verder blijven ontwikkelen?