topmenu

‘Aandachtsfunctionaris’, 2-daagse scholing

vraag offerte aan

Aandachtsfunctionaris

Aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling is een ernstig probleem en kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp. Als er vermoedens zijn van kindermishandeling bij een kind kan een pedagogisch professional dit bespreken met de aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris is de deskundige binnen de kinderopvang en onderwijs als het gaat om kindermishandeling. Hij heeft ervaring met gespreksvoering, kennis van de sociale kaart, kan kennis delen en beroepskrachten coachen in het gebruik van de meldcode. De aandachtsfunctionaris is er zowel voor uitvoerende taken als beleidsmatige taken. Bij uitvoerende taken kun je denken aan het ondersteunen, adviseren, begeleiden, motiveren en informeren van pedagogische professionals. De beleidsmatige taken zijn het invullen, bijstellen en evalueren van de meldcode, ontwikkelingen bespreken met de pedagogisch professional, het geven van een training en het pedagogisch beleid aanpassen of aanvullen. Na het volgen van deze training weet jij als aandachtsfunctionaris hoe je jouw collega’s kan begeleiden, adviseren en informeren wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling of als ze vragen hebben. Daarnaast ken jij de wetgeving en zorg jij ervoor dat het een aandachtspunt blijft binnen jouw organisatie.

Studiebelasting

Totaal 15 uur, doorlooptijd 1 tot 6 maanden

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in (virtueel) klaslokaal
Min. 10 en max. 20 deelnemers
2 x 6 uur
Intervisie
Mogelijkheid groepsdiscussies via community KIKI kennisinstituut online.
Online leeromgeving
Portfolio en theoretische verdieping
Documentaires
Praktijkopdrachten
3 uur
Begeleiding en ondersteuning
Trainer is bereikbaar via online leeromgeving.
Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Kennen de deelnemers hun taken en grenzen binnen hun functie.

Weten de deelnemers hoe ze de meldcode kunnen borgen in hun organisatie.

Weten de deelnemers hoe ze de wetgeving AVG kunnen borgen in hun organisatie

Kennen de deelnemers hun taken en grenzen binnen hun functie.

Kunnen de deelnemers protocollen opstellen voor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Resultaat

Jij als aandachtsfunctionaris weet hoe je jouw collega’s kan begeleiden, adviseren en informeren wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling of als ze vragen hebben. Daarnaast ken jij de wetgeving en zorg jij ervoor dat het een aandachtspunt blijft binnen jouw organisatie."

 

Opbouw

Module 1: (Virtueel) klaslokaal 

Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling borgen

  • De meldcode borgen in jouw organisatie
  • Wetgeving AVG in jouw organisatie
  • Je rol als aandachtsfunctionaris

Module 2: (Virtueel) klaslokaal 

Werken met protocollen

  • Gespreksvoering met ouders
  • Vormen van kindermishandeling
  • Protocol huiselijk geweld
  • Protocol aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag

Module 3: Online leeromgeving

Werken als aandachtsfunctionaris in de praktijk

  • Werkvormen

Doelgroep en kwalificeren

Doelgroep

Deze training is voor werknemers die verantwoordelijk zijn voor het implementeren en borgen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Certificeringseisen

Module 1 en 2

  • Aanwezigheid in (virtueel) klaslokaal

 

Module 3

  • Oefenen met verschillende werkvormen,  zodat de deelnemer de geleerde kennis kan toepassen in de praktijk.
Certificering

Na afronding van de scholing wordt er een bewijs van deelname aan de training uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

 

Kosten

Training open inschrijving KIKI Kennisinstituut in virtueel klaslokaal of live:

 € 495,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Agenda met inschrijf mogelijkheid

*factuur ontvang je per mail voor aanvang van de training.*training start bij minimaal 10 deelnemers.

Training in-company?

Offerte op maat aanvragen