topmenu

Praktijkgerichte HBO scholing Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

vraag offerte aan

Praktijk gericht HBO scholing 'coaching' en pedagogiek

Volgens de vereisten van de CAO kinderopvang: Pedagogische kwaliteit en/of coaching in de praktijk

Kinderopvang en de manier waarop ernaar gekeken wordt verandert in rap tempo. Ontwikkeling van kinderen staat meer centraal en kinderopvang is niet alleen maar opvang, het is een vak! Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach zul je pedagogisch medewerkers coachen bij hun dagelijkse werkzaamheden en houd je je bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Ook kun je een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. In deze praktijkgerichte scholing op HBO niveau leer jij volgens het principe van 'ervarend' leren. Dat betekent dat je tijdens deze opleiding alles leert over coaching in de praktijk met als belangrijkste leerdoelen het geven van ontwikkelingsgerichte feedback en het spiegelen van gedrag. Ook leer je om pedagogisch medewerkers te coachen tijdens hun werk (Praktijk-In-Zicht), door middel van beeldopnames (Beeld-In-zicht) en tijdens coachingsgesprekken (Zelf-In-Zicht). Daarnaast leer je concreet beschrijven op welke wijze je inhoud kunt geven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleidsplan van een organisatie. Deze opleiding geeft je als pedagogisch beleidsmedewerker/coach de mogelijkheid om op HBO-niveau te excelleren in je vak.

De opleiding is op basis van de leerdoelen vanuit de cao Kinderopvang speciaal ontwikkeld op het gebied van coaching. Dit garandeert dat je, je hiermee kwalificeert voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Deze opleiding leidt tot een schriftelijk bewijs van het behalen van de leerdoelen. Het certificaat voldoet aan de eisen van de cao-partners en staat op de lijst van goedgekeurde scholing. 

Klik hier voor meer informatie over de nodige bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar voor de 12 diploma's die waren vervallen voor de dagopvang.

Studiebelasting

Totaal 100,5 uur, doorlooptijd 6 tot 12 maanden

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in (virtueel) klaslokaal
Pedagogiek 0-13 jaar (module 1): 5 x 7 uur
Coaching (module 2): 6 x 7 uur
Pedagogiek 0-13 jaar & coaching: 9 x 7 uur
Intervisie
Mogelijkheid groepsdiscussies via community KIKI kennisinstituut online
Online leeromgeving
Portfolio opdrachten en theoretische verdieping
Documentaires
Pedagogiek 0-13 jaar: 15 uur
Coaching: 22,5 uur
Begeleiding en ondersteuning
Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Leerdoelen Pedagogiek 0-13 jaar

Kennis van pedagogiek 0-13 jaar

Kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de kinderopvang

Kennis van de 4 pedagogische basisdoelen pr. Marianne Riksen-Walraven

Kennis van de pedagogische kaders kinderopvang 0-4 jaar en 4-13 jaar

Kennis van de 6 interactievaardigheden

Kennis van de Pedagogische Kwaliteitsboom voor het vertalen van het pedagogisch beleidsplan naar pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker

Kennis en vaardigheid in observatietechnieken en registreren hiervan

Leerdoelen Coaching

Kent en beheerst verschillende gesprekstechnieken 

Leerstijlen herkennen en erkennen van medewerkers

Feedbackregels hanteren en kennen

Ontwikkelingsgerichte feedback geven aan medewerkers

In staat zijn vertrouwensband op te bouwen en te onderhouden

Talentontwikkeling zien en inzetten van medewerkers

Spiegel kunnen voorhouden aan collega’s en kunnen confronteren met gedrag

Transparant kunnen coachen binnen een hiërarchische relatie

Kan knelpunten en/of hiaten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers signaleren en kan coaching behoeften achterhalen.

Kan een (individueel/groepsgericht) coaching plan opstellen

Weet de kwaliteit van medewerkers te bewaken en dit te bespreken met de leidinggevende

Resultaat

Pedagogiek 0-13 jaar: Na de scholing hebben de deelnemers kennis over pedagogiek 0-13 jaar om de pedagogische kwaliteit van de opvang verbeteren en beschikken zij over kennis, vaardigheden en handvatten om de pedagogisch kwaliteit zichtbaar, meetbaar en observeerbaar te maken.

Coaching: Na de scholing weten deelnemers hoe zij medewerkers kunnen coachen tijdens hun werk, individueel en in het team. Hier zal de pedagogische kwaliteit van de opvang verbeteren en mogelijk zelfs te excelleren. Doordat zij beschikken over kennis, vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen, zijn zij zelfverzekerd in hun werk als coach."

 

 

Opbouw

Bijeenkomst 1 (Pedagogiek & Coaching): Zelf In-Zicht

 • Historie pedagogiek
 • Pedagogiek in perspectief
 • Pedagogische stromingen
 • Jij als coach
 • Leerstijlen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht

Bijeenkomst 2 (Pedagogiek): Pedagogische basisdoelen

 • Bieden van emotionele veiligheid
 • Ontwikkelen van “persoonlijke competentie”
 • Ontwikkelen van “sociale competentie”
 • De kans geven om waarden en normen eigen te maken
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Bijeenkomst 3 (Pedagogiek en Coaching): Interactievaardigheden zorgen voor pedagogisch handelen in de praktijk

 • Basale interactievaardigheden
 • Educatieve interactievaardigheden
 • Effectief communiceren
 • Feedback
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

 

Bijeenkomst 4 (Pedagogiek): De pedagogische kwaliteitsboom

 • Pedagogische vormen van inzet
 • Pedagogische kwaliteitsboom
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Bijeenkomst 5 (Coaching): Medewerkers In-Zicht

 • Leerstijlen
 • 4-mat
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

 

Bijeenkomst 6 (Coaching): Gesprekstechnieken

 • Effectief communiceren
 • Kennis en hanteren feedbackregels
 • Confronteren door te spiegelen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Bijeenkomst 7 (Coaching): Coachingplan

 • Coaching plan individueel
 • Coaching plan voor de groep
 • Organisatie opstellingen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Bijeenkomst 8 (Coaching): Vertrouwen en borgen

 • Op een transparante wijze medewerkers coachen
 • Coach in een hiërarchische relatie
 • Knelpunten en/of hiaten in werkzaamheden, kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers signaleren en coaching plan opstellen
 • Kwaliteit bewaken van het functioneren van collega's en dit bespreken met leidinggevende
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Bijeenkomst 9 (Pedagogiek): Kinderen In-Zicht

 • Gericht observeren en reflecteren
 • Systeem opstellingen
 • Presentatie van de verworven kennis en vaardigheden

Doelgroep en kwalificeren

Doelgroep

Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal bedoeld voor iedereen die in de kinderopvang werkt of wil werken en straks wil functioneren als pedagogisch beleidsmedewerker op HBO-niveau.

Certificeringseisen
 • Portfolio met een voldoende beoordeling
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • 80% aanwezigheid
Certificering

Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan. De deelnemer ontvangt het certificaat 'Pedagogische kwaliteit in de praktijk' en/of 'Pedagogische coaching in de praktijk'.

Als je één van onderstaande opleidingen hebt gevolgd, kan je de functie van HBO pedagogisch beleidsmedewerker/coach uitvoeren na het volgen van onze pedagogiek 0-13 jaar en/of coaching.

 • Heeft u een diploma/getuigschrift/IDW-verklaring van een opleiding op minimaal mbo-niveau 4 die kwalificeert voor de functie van Pedagogisch Medewerker/Peuterspeelzaalleidster in combinatie met een bewijs van gevolgde scholing op het terrein van coaching* en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar** (module 1 en/of 2)
 • Heeft u een diploma/getuigschrift/IDW-verklaring van een docentenopleiding (vanaf hbo-niveau) in combinatie met een bewijs van gevolgde scholing op het terrein van pedagogiek kinderen 0-13 jaar** (module 1)
(voor meer informatie, klik hier naar lijst FCB.)

Kosten

Training open inschrijving KIKI Kennisinstituut in virtueel klaslokaal of live:

Pedagogiek 0-13 jaar: € 950,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Coaching: € 1140,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Combinatie Pedagogiek & Coaching: € 1750,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Agenda met inschrijf mogelijkheid module 1 en 2

Agenda met inschrijf mogelijkheid module 1

Agenda met inschrijf mogelijkheid module 2

 

*factuur ontvang je per mail voor aanvang van de training.*training start bij minimaal 10 deelnemers.

Training in-company?

Offerte op maat aanvragen

Jezelf verder blijven ontwikkelen?