topmenu

Branche erkende scholing 0-jarige ‘Baby’s In-Zicht’

CAO erkende training

Baby’s IN-Zicht

Training tot Baby's In-Zicht professional in de Kinderopvang

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang en baby’s dragen de ontwikkelkansen al in zich. Deze training daagt pedagogisch werkers uit om al die bloemen ‘in de knop’ een (speel)veld te bieden met vruchtbare grond, waarop duizenden bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien.

 


Vanaf 2025 moeten alle pedagogisch werkers die met 0-jarigen werken een diploma, certificaat of cijferlijst hebben.
 Deze training voldoet aan die criteria. Leidende gedachte bij het ontwikkelen van deze training is de overtuiging dat pedagogisch werkers vooral handvatten aangereikt moeten krijgen om reeds aanwezige kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De deelnemers leren volgens het principe ‘ervarend’ leren.

 

Baby's In-Zicht

De opvang van baby’s in het eerste levensjaar vereist speciale aandacht aangezien de ervaringen die zij opdoen een fundament vormen voor de rest van hun leven. Onderzoek toont aan dat hoge pedagogische kwaliteit van baby opvang samenhangt met een positieve ontwikkeling en het welbevinden van de baby. Het werken met baby’s vereist speciale vaardigheden die aangeleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door de training Baby’s In-Zicht. Het volgen van de training Baby’s In-Zicht zorgt voor een concrete kwaliteitsimpuls in de opvang van 0-jarigen in de kinderopvang.

Tijdens deze training leren we pedagogisch werkers om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden zodat ze ontwikkelkansen gaan zien, benutten en creëren. We leren de pedagogisch werkers te kijken naar wat een baby al kan en om elke baby individueel uit te dagen steeds een stapje verder te gaan in zijn ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang en baby’s dragen de ontwikkelkansen in zich!

 

Inhoud Baby’s In-Zicht training

De training Baby's In-Zicht bestaat uit zes bijeenkomsten van 2,5 uur. De bijeenkomsten zullen het best tot hun recht komen wanneer zij om de 3 weken worden gepland, zodat de deelnemers de tijd hebben voor ‘ervarend’ leren.

 • Bijeenkomst 1: Vanuit je hart!
 • Bijeenkomst 2: Gehechtheid
 • Bijeenkomst 3: Vruchtbare grond & Basale interactievaardigheden
 • Bijeenkomst 4: Speelveld, Educatieve interactievaardigheden
 • Bijeenkomst 5: Iedere baby In-Zicht
 • Bijeenkomst 6: Baby In-Zicht in de praktijk

 

Doel

Het doel van de training Baby's In-Zicht is het versterken van de competenties van de pedagogisch werkers in relatie met 0-jarigen. Pedagogisch werkers leren tijdens deze training om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden zodat ze makkelijker ontwikkelkansen gaan zien, benutten en creëren. We leren de pedagogisch werkers ‘echt’ te kijken naar de baby, zodat zij haar pedagogisch handelen kan afstemmen op de behoeften en vraag van de baby. Wat heeft de baby nodig? Wat kan de baby al? Hoe kun je elke baby individueel uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn ontwikkeling? Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang en baby’s dragen de ontwikkelkansen in zich!

 

Resultaat

Na de training weten deelnemers hoe om te gaan met baby’s en hiermee de pedagogische kwaliteit van de opvang te verbeteren en mogelijk zelfs te excelleren, doordat zij beschikken over kennis, vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen. De baby’s zullen vanuit de veiligheid die de vakdeskundige pedagogisch werker ze biedt de wereld met vertrouwen gaan ontdekken, stapje voor stapje.

 

Doelgroep

Pedagogisch werkers, gastouders en beroepskrachten die werken met 0-jarigen.

 

Studiebelasting

 • Zes bijeenkomsten van 6 x 2,5 uur = 15 uur.
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Praktijk In-Zicht en Beeld In-Zicht = 8,5 uur.


Kosten

 • Open Inschrijving €495,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) incl. certificaat, portfolio en het boek ‘Pedagogische Kwaliteit’.
 • Speciale prijs:
  • In-company groep 6 – 10 deelnemers €4500,00 per groep (ex reiskosten trainer, BTW vrijstelling, CRKBO registratie).
  • In-company groep 11 – 15 deelnemers €5250,00 per groep (ex reiskosten trainer, BTW vrijstelling, CRKBO registratie).
  • In-company groep 16 – 19 deelnemers €5950,00 per groep (ex reiskosten trainer, BTW vrijstelling, CRKBO registratie).
 • Prijzen in-company voor grotere groepen? Neem gerust contact met ons op.


Kwalificatie

Na afloop van de training worden deelnemers gecertificeerd. Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als de deelnemer de hele training heeft gevolgd en aan alle certificeringseisen heeft voldaan. De certificeringseisen bestaan uit:

 • Alle huiswerkopdrachten uit het portfolio zijn met een voldoende beoordeeld.
 • Er is 3 keer een video gemaakt en ingeleverd met betrekking tot de verkregen feedback.
 • Er is een aanwezigheidsplicht van 80%. Bij missen van een bijeenkomst ontvangt deelnemer extra huiswerkopdrachten.

Baby’s In-Zicht

Op dit moment nog geen training gepland