topmenu

Aan de slag met de meldcode & signaleren kun je leren

vraag offerte aanInschrijven

Aan de slag met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

&

Signaleren kun je leren

Het doel van de training is om je zekerder en alerter te maken met betrekking tot de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en het signaleren hiervan. Na het volgen van de training heb je kennis over de verschillende aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast krijg je inzicht in het vroegtijdig signaleren en het inschatten van de ernst van de signalen. Ook ken je je taken en grenzen en weet je wanneer jij de meldcode moet inzetten.

Enkele reacties van de deelnemers:

“Soms weet ik gewoon niet waar ik moet beginnen. Deze training over de Meldcode heeft me geholpen om overzicht te krijgen”

“Door de metafoor die de trainster heeft verteld, begrijp ik dat ik niet meer mijn ogen moet sluiten. Ik zal vanaf nu handelen.”

 

Aan de slag met de Meldcode

In Nederland worden zo’n 119.000 kinderen mishandeld of verwaarloosd en per jaar overlijden tussen de 50 en 80 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling. Ondanks inspanningen van alle betrokken instanties, blijkt het lastig om dit aantal terug te dringen. Signalen van kindermishandeling worden lang niet altijd herkend en ook het overgaan tot actie bij een vermoeden van kindermishandeling kan beter.

Kindermishandeling is een ernstig probleem. Kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp. Het liefst willen wij dat die hulp in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvindt. Pedagogisch professionals dragen verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor het ondernemen van actie. Kindermishandeling is echter geen eenduidig begrip, want is er sprake van kindermishandeling of gaat het om een minder gewenste opvoedsituatie? Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Het heeft veelal te maken met de eigen waarden en normen.

Stel je eens voor. Er is een ouder dat zijn of haar kind net even te hard in de arm knijpt. Een kindje dat steeds met vieze luiers gebracht wordt en waarvan de kleren onfris ruiken, net zoals het kindje zelf. Ouders die uit elkaar gaan en besluiten dat de andere ouder ineens helemaal niets meer goed kan doen. Is hier sprake van kindermishandeling?

Sinds 2013 is de Wet verplichte Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en werknemers in staat moeten stellen daarmee te werken. Het doel van de Meldcode is jou als professional te helpen eerder en beter te handelen als jij vermoedt dat er sprake is van mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik. Uit onderzoek weten we namelijk dat professionals die met de Meldcode werken drie keer vaker ingrijpen dan professionals die zonder Meldcode werken.

De belangrijkste taak die jij als pedagogisch professional hebt, is om je vermoeden om te zetten tot actie. Wanneer doe je dat dan? En met wie? 

Studiebelasting

Totaal 8 uur, doorlooptijd 1 tot 6 maanden

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in (virtueel) klaslokaal
Min. 10 en max. 20 deelnemers
2 x 2,5 uur
Intervisie
Mogelijkheid groepsdiscussies via community in KIKI kennisinstituut online.
Online leeromgeving
Portfolio en theoretische verdieping
Documentaires
Praktijk opdrachten
3 uur
Begeleiding en ondersteuning
Trainer is bereikbaar via online leeromgeving.
Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Inzetten van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Sneller en beter signaleren van kindermishandeling

Gebruik maken van het afwegingskader

Gesprek voeren met ouders/verzorgers of derden over de bevindingen 

Gebruik maken van de verschillende signalenlijsten

Resultaat

Kennis over de Meldcode kinderopvang en huiselijk geweld. In de praktijk toepassen van het afwegingskader in de vernieuwde meldcode. Beter en sneller kunnen signaleren van alle soorten van kindermishandeling. Tips om een gesprek met ouders en derden te voeren. Herkennen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij kinderen en jongeren."

Opbouw

Module 1: (Virtueel) klaslokaal

Aan de slag met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Casusbesprekingen

Module 2: (Virtueel) klaslokaal

Signaleren kun je leren

  • Signalenlijsten voor huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Casusbesprekingen

Module 3: Online leeromgeving

Werken met de meldcode in de praktijk

  • Oefenen met verschillende casussen
  • Toepassing van de Meldcode in de praktijk

 

Doelgroep en kwalificeren

Doelgroep

De training is geschikt voor iedereen die betaald of vrijwillig werkt met kinderen en specifiek voor leerkrachten, pedagogisch werkers in de kinder- en gastouderopvang. MBO 3 werk- en denkniveau. Indien MBO 2 is werkervaring met kinderen vereist.

Certificeringseisen

Module 1 en 2

  • Aanwezigheid in (virtueel) klaslokaal + eindbespreking casus

 

Module 3

  • Voldoende beoordeelde opdrachten in het portfolio. De vragen zijn gericht op het toepassen van het geleerde in de praktijk, zodat de deelnemer de geleerde kennis kan toepassen in de praktijk.
Bewijs van afronding

Na afronding van een module wordt een persoonsgebonden bewijs van afronding verstrekt (3 modules, 3 x bewijs van afronding). Bewijs van afronding van de modules zijn persoonsgebonden. Tevens wordt er een bewijs van deelname aan de training uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

Kosten

Training in virtueel klaslokaal of live:

 € 150,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Agenda met inschrijf mogelijkheid

*factuur ontvang je per mail voor aanvang van de training.*training start bij minimaal 10 deelnemers

 

Wil je meer dan 12 abonnementen afnemen? Dan kunnen we een in-company abonnement op maat maken!

Offerte op maat aanvragen

 

Jezelf verder blijven ontwikkelen?