topmenu

Pedagogisch VErrijken op de groep, 6 bijeenkomsten.

vraag offerte aanInschrijven

Pedagogisch VErrijken op de groep

Laat kinderen bloeien door zelf te groeien!

Deze training daagt pedagogische professionals uit om hun vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen en de speelleeromgeving te VErrijken.

Steeds vroeger moeten kinderen leren hoe ze moeten stilzitten op een stoeltje en luisteren naar de vragen en opdrachten. Steeds vaker vragen we kinderen zich aan te passen aan ons systeem, terwijl het kinderbrein vraagt om een andere aanpak. Het aantal doelgroepkinderen groeit. Komt dit omdat we hen steeds beter in zicht hebben of omdat onze aanpak onvoldoende aansluit op de behoeften? In plaats van lesjes geven mogen we kinderen laten spelen. Spelen is immers het harde werken van kinderen. Daarbij is het wel belangrijk dat jij je als pedagogisch professional verdiept in dit spel en kinderen in ontwikkeling leert herkennen. Leer hoe je aansluit op het spel van een kind, zonder het spel over te nemen of te onderbreken. Wanneer je dit kunt, kun je kinderen stimuleren stappen buiten hun comfort zone te zetten, zonder ‘de flow’ van een betrokken kind te onderbreken.

VErrijk jezelf, zodat je daarna de kinderen en de groep kunt verrijken. Het begint bij jou!

Tijdens deze training leer je kinderen te zien en te lezen. Vanuit dit begrip kan jij jouw handelen aanpassen op de persoonlijke behoeften en/of hersenontwikkeling van kinderen. Door jouw handelen en de speelleeromgeving te verrijken in combinatie met de kennis over hoe kinderen leren, groei jij in jouw beroepshouding. Je leert activiteiten aan te bieden waarmee kinderen worden uitgedaagd om stappen buiten hun comfort zone te zetten en waarbij ieder kind op zijn eigen individuele niveau in kan stappen.

Studiebelasting

Totaal 30 uur, doorlooptijd 3 tot 8 maanden

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in (virtueel) klaslokaal
Min. 10 en max. 20 deelnemers
6 x 2,5 uur
Intervisie
Intervisie live of virtueel
Mogelijkheid groepsdiscussies via community in KIKI kennisinstituut online.
5 uur
Online leeromgeving
Portfolio opdrachten
Documentaires
Lezen e-book Pedagogisch VErrijken in de praktijk
10 uur
Begeleiding en ondersteuning
Trainer is bereikbaar via online leeromgeving.
Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Het vergroten van de kennis over de (hersen) ontwikkeling van kinderen van 2 t/m 6 jaar.

Het leren herkennen van een kind in ontwikkeling en daar adequaat op in te spelen om zo kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.

Het vergroten van de kennis op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De basale- en educatie interactievaardigheden leren herkennen en bewuster in te zetten, om de ontwikkeling van kinderen beter te kunnen ondersteunen.

Met kennis over de (hersen) ontwikkeling van kinderen activiteiten ontwerpen, waarbij kinderen op hun eigen ontwikkelingsniveau aan kunnen sluiten.

Het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Resultaat

Na de scholing weten de deelnemers hoe zij de ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. Hierdoor zal de pedagogische kwaliteit en de ontwikkelingsstimulering op de groep verbeteren en mogelijk zelfs excelleren. Doordat de deelnemers beschikken over de kennis, de vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen, zijn zij zelfverzekerd in hun werk als pedagogisch professional."

Opbouw

Module 1: VErrijken in de praktijk

 • Procesgericht werken 
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Module 2: Zone van de naaste ontwikkeling

 • Comfortzone
 • Stressreductie
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Module 3: Kennis over het kinderbrein

 • Het kinderbrein 
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

 

Module 4: De kracht van taal en interactie

 • Het belang van voorlezen
 • Verschillende vormen van interactief voorlezen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Module 5: Kansen grijpen, kansen creëeren

 • Herkennen van ontwikkelkansen bij kinderen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

 

Module 6: Het belang van sensomotoriek

 • Sensomotoriek
 • Certificeren

Doelgroep en kwalificeren

Doelgroep

De training is geschikt voor iedereen die betaald of vrijwillig werkt met kinderen en specifiek voor leerkrachten, pedagogisch werkers in de kinder- en gastouderopvang. MBO 3 werk- en denkniveau.

Certificeringseisen
 • Portfolio met een voldoende beoordeling
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • 80% aanwezigheid
Certificering

Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan. Je ontvangt  het certificaat ‘Pedagogisch VErrijken'.

Kosten

Training open inschrijving KIKI Kennisinstituut in virtueel klaslokaal of live:

 € 500,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Agenda met inschrijf mogelijkheid

*factuur ontvang je per mail voor aanvang van de training.*training start bij minimaal 10 deelnemers.

 

Training in-company?

Offerte op maat aanvragen

Jezelf verder blijven ontwikkelen?