topmenu

Pedagogisch VErrijken In-Zicht (VVE scholing), 12 bijeenkomsten

vraag offerte aanInschrijven KIKI abonnement

Pedagogisch VErrijken In-Zicht (VVE scholing)

Laat kinderen bloeien door zelf te groeien!

Leer eerst jezelf kennen, voordat je kinderen wilt leren kennen. Kijk eerst wat je zelf kunt, voordat je begint de rechten en plichten van kinderen af te bakenen. Je bent zelf het kind onder al die kinderen dat je vóór alles moet leren kennen, opvoeden en opleiden. Het is een van de meest kwalijke fouten te denken dat pedagogie een wetenschap is die het kind betreft en niet de mens” Janusz Korczak (1878 – 1942)

Ontwikkelingsstimulering, is dat wel nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zelf in hun eigen tempo? Precies! Het enige wat jij hoeft te doen is heel goed kijken naar de kinderen, hun ontwikkeling te volgen en als het even kan iets extra's te bieden. Met de scholing 'Pedagogisch VErrijken In-Zicht' helpen we je om heel goed te kijken naar wat een kind al kan en hoe je ieder kind individueel kunt uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

Pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie willen werken, moeten een specifieke scholing Voorschoolse Educatie (VE) hebben gevolgd. Het VE-certificaat wordt gezien als een bewijs dat je startbekwaam en bevoegd bent om in een VE-groep te werken en ontwikkelingsstimulering aan te bieden aan ieder kind!

Bij KIKI kijken we naar het hele plaatje. Tijdens de scholing leer je kinderen ‘lezen’, krijg je communicatievaardigheden aangereikt en werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. Ons motto? Je kunt pas kinderen begeleiden, opvoeden en hen iets leren als je de stenen op je eigen pad hebt opgeraapt. Anders zullen de kinderen erover struikelen. VE lijkt een omschrijving die de lading onvoldoende dekt. Met die reden noemen wij onze VE-scholing 'Pedagogisch VErrijken In-Zicht'. Het uitgangspunt is dat het eigen handelen van jou als professional en de gemaakte keuzes steeds weer onderwerp van reflectie zijn. Zo krijg jij inzicht in jouw eigen handelen en inzicht hoe jij jouw handelen en de speelleeromgeving kunt verrijken. Dit komt de kwaliteit van het aanbod en de opvang ten goede, jij krijgt meer plezier in hun werk en kinderen hebben er echt baat bij.

De scholing 'Pedagogisch VErrijken In-Zicht'  zit niet vast aan een programma, door het volgen van deze basis VE-scholing kan je in de kinderopvang aan de slag met ieder VE programma.

PEDAGOGISCH VERRIJKEN MET DE VE-METHODES VAN KIKI?                           LEES VERDER...

Studiebelasting

Totaal 70 uur, doorlooptijd 6 tot 12 maanden

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in virtueel klaslokaal
Min. 10 en max. 20 deelnemers
12 x 3 uur
Intervisie
Intervisie live of virtueel
Mogelijkheid groepsdiscussies via community in KIKI kennisinstituut online.
11 uur
Online leeromgeving
Portfolio opdrachten
Documentaires
Lezen e-book Pedagogisch VErrijken in de praktijk
23 uur
Begeleiding en ondersteuning
Trainer is bereikbaar via online leeromgeving.
Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Het vergroten van de kennis over de (hersen) ontwikkeling van kinderen van 2 t/m 6 jaar.

Het leren herkennen van een kind in ontwikkeling en daar adequaat op in te spelen om zo kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.

Het vergroten van de kennis op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaalemotionele ontwikkeling.

Het inzicht in eigen handelen en drijfveren vergroten om te kunnen groeien in eigen beroepshouding.

Communicatievaardigheden versterken om de (warme) overdracht met ouders en/of andere professionals te kunnen verbeteren.

Het creëren van een doorgaande leerlijn om een zorgvuldige overgang van het kind van de voor- en naar de vroegschoolse educatie te kunnen realiseren.

De basale- en educatie interactievaardigheden leren herkennen en bewuster in te zetten, om de ontwikkeling van kinderen beter te kunnen ondersteunen.

Het leren verrijken van eigen handelen en de speelleeromgeving, om de kinderen optimaal te kunnen stimuleren in hun ontwikkeling.

Door de kennis over de (hersen) ontwikkeling van kinderen leren de professionals activiteiten te ontwerpen, waarbij kinderen op hun eigen ontwikkelingsniveau aan kunnen sluiten.

Het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Leren herkennen welke rol van begeleiding individuele situaties behoeven.

Het werken met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie.

Resultaat

Na de scholing weten de deelnemers hoe zij de ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. Hierdoor zal de kwaliteit van de VE en de ontwikkelingsstimulering op de groep verbeteren en mogelijk zelfs te excelleren. Doordat de deelnemers beschikken over de kennis, de vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen, zijn zij zelfverzekerd in hun werk als pedagogisch professional."

Opbouw

Module 1: VErrijken in de praktijk

 • Procesgericht werken 
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Module 2: Zone van de naaste ontwikkeling

 • Comfortzone
 • Stressreductie
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Module 3: Kennis over het kinderbrein

 • Het kinderbrein 
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

 

Module 4: De kracht van taal en interactie

 • Het belang van voorlezen
 • Verschillende vormen van interactief voorlezen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Module 5: Kansen grijpen, kansen creëeren

 • Herkennen van ontwikkelkansen bij kinderen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

 

Module 6: Het belang van sensomotoriek

 • Sensomotoriek
 • Certificeren

Module 7: Ondersteunen doe je zo...

 • Cognitieve ontwikkeling
 • Educatieve interactievaardigheden
 • Rekenontwikkeling
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Module 8: De speelleeromgeving

 • Ontwikkelingsstimulering
 • Speelleeromgeving verrijken
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

 

Module 9: Het gedrag van kinderen in zicht

 • Observeren
 • Groepsplan
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Module 10: Het kind en zijn systeem van herkomst

 • Familiesysteem
 • Dynamieken
 • Opstellingen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Module 11: Omgaan met jezelf en anderen

 • Neurologische niveaus
 • Leerkuil
 • VE programma's
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

 

Module 12: Certificeren

 • Warme overdracht
 • Communicatie met ouders
 • Eindpresentatie over verworven kennis en vaardigheden

Doelgroep en kwalificeren

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor afgestudeerde pedagogisch medewerkers of peuterleidsters die nog niet VE gecertificeerd zijn en/of meer ontwikkelingsgericht willen gaan werken. Het is verplicht om het VE certificaat in bezit te hebben als je met VE kinderen werkt.

*Gastouders met minimaal MBO3 kunnen deze training volgen, alleen kunnen zij geen gebruik maken van subsidies of VE plekken. Voor gastouders met MBO2 hebben we de 3-daagse training, KIKI, Kansen in Kinderen. Hiermee kunt u snel gecertificeerd aan de slagklik hier om naar de 3-daagse training te gaan!

Certificeringseisen
 • Portfolio met een voldoende beoordeling
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • 80% aanwezigheid
Certificering

Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan. Je ontvangt  het certificaat ‘Pedagogisch VErrijken In-Zicht'.

*Gastouders met minimaal MBO3 kunnen deze training volgen, alleen kunnen zij geen gebruik maken van subsidies of VE plekken. Voor gastouders met MBO2 hebben we de 3-daagse training, KIKI, Kansen in Kinderen. Hiermee kunt u snel gecertificeerd aan de slagklik hier om naar de 3-daagse training te gaan!

Kosten

Training open inschrijving KIKI Kennisinstituut in virtueel klaslokaal of live:

 € 795,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Agenda met inschrijf mogelijkheid

*factuur ontvang je per mail voor aanvang van de training.*training start bij minimaal 10 deelnemers.

Training in-company?

Offerte op maat aanvragen

Jezelf verder blijven ontwikkelen?