topmenu

Pedagogische kwaliteit in beeld met de kwaliteitsboom

vraag offerte aanInschrijven

Pedagogische kwaliteit in beeld met de kwaliteitsboom

De pedagogische kwaliteitsboom 

Een praktijkgerichte training 'pedagogische kwaliteit in beeld' geeft jou de mogelijkheid om te excelleren. Om concreet te laten zien wat jij in je mars hebt.

De cruciale factor is immers de kwaliteit van de interactie tussen het kind en jou als pedagogisch professional!

Kinderopvang en de manier waarop er naar wordt gekeken verandert in rap tempo. Ontwikkeling van kinderen is een vak! De afgelopen jaren is in de wetgeving veel aangepast en zijn de eisen aangescherpt met als doel de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en te ondersteunen.

Één van de eisen is het concreet beschrijven op welke wijze inhoud wordt gegeven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen. In deze training ondersteunen en helpen we jou om een concreet werkplan te maken, gebaseerd op het pedagogisch beleidsplan van jouw organisatie. Je leert je eigen handelen concreet te maken.

Deze concrete handelingen worden zichtbaar gemaakt door jouw eigen 'kwaliteitsboom' in te vullen. De kwaliteitsboom is op A0 formaat en kan op elke groep worden opgehangen.

Het heeft twee belangrijke voordelen om dit te doen:

Als pedagogisch professionals ben jij betrokken, mede-verantwoordelijk en draagt op deze manier de visie uit van jouw kinderopvangorganisatie.

Ouders en de GGD-inspecteurs zien direct op welke wijze jij als professional concreet werkt aan de vier pedagogische basisdoelen.

Studiebelasting

Totaal 8 uur, doorlooptijd 1 tot 6 maanden

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in (virtueel) klaslokaal
Min. 10 en max. 20 deelnemers
2 x 2,5 uur
Intervisie
Mogelijkheid groepsdiscussies via community KIKI kennisinstituut online.
Online leeromgeving
Portfolio en theoretische verdieping
Documentaires
Praktijkopdrachten
3 uur
Begeleiding en ondersteuning
Trainer is bereikbaar via online leeromgeving.
Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.
Per post
Wanneer je de bijeenkomst virtueel volgt, is het een optie om de pedagogische kwaliteitsboom via de post te ontvangen. Dit kun je aangeven bij de inschrijving.

Leerdoelen

Het inzichtelijk, observeerbaar en meetbaar maken van jouw pedagogische kwaliteit in jouw kinderopvang. 

Waaronder:

Kennis van de vier pedagogische basisdoelen:

Bieden van emotionele veiligheid

Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie

Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie

Overdragen van waarden en normen

 

Kennis van de verschillende pedagogische vormen van inzet:

Pedagogisch werker-kind interactie

Groep

Speel-/leeromgeving

Activiteiten

 

Kijken naar het pedagogisch handelen in de kinderopvang

Resultaat

Als pedagogisch professional ben jij betrokken, mede- verantwoordelijk en draag jij op deze manier de visie uit van de kinderopvangorganisatie. Daarnaast zien ouders en de GGD inspecteurs direct op welke wijze jij als professional concreet werkt aan de vier pedagogische basisdoelen."

Opbouw

Module 1: (Virtueel) klaslokaal 

Pedagogische kwaliteit in de praktijk

  • Inzicht in de theorie van de pedagogische basisdoelen

Module 2: (Virtueel) klaslokaal 

Pedagogische kwaliteit in beeld

  • Inzicht in de vormen van de pedagogische inzet
  • Het maken van concrete doelstellingen met behulp van de vormen van pedagogische inzet

Module 3: Online leeromgeving

Pedagogische kwaliteitsboom

  • Theoretische verdieping
  • Praktijkopdrachten
  • Documentaires
  • Per post ontvang je 'De pedagogische kwaliteitsboom'

Doelgroep en kwalificeren

Doelgroep

De training is geschikt voor iedereen die betaald of vrijwillig werkt met kinderen en specifiek voor leerkrachten, pedagogisch werkers in de kinder- en gastouderopvang.

MBO 3 werk- en denkniveau. Indien MBO 2 is ervaring met kinderen vereist.

Certificeringseisen

Module 1 en 2

  • Aanwezigheid in (virtueel) klaslokaal + eindbespreking casus

 

Module 3

  • Voldoende beoordeelde opdrachten in het portfolio. De vragen zijn gericht op het toepassen van het geleerde in de praktijk. Zodat de deelnemer de geleerde kennis kan toepassen in de praktijk.
Certificering

Na afronding van een module wordt een persoonsgebonden bewijs van afronding verstrekt (3 modules, 3 x bewijs van afronding). Bewijs van afronding van de modules zijn persoonsgebonden. Tevens wordt er een bewijs van deelname aan de training uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

 

Kosten

Training in virtueel klaslokaal of live:

€ 150,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Agenda met inschrijf mogelijkheid

*factuur ontvang je per mail voor aanvang van de training.*training start bij minimaal 10 deelnemers

Wil je meer dan 12 abonnementen afnemen? Dan kunnen we een in-company abonnement op maat maken!

Offerte op maat aanvragen

Jezelf verder blijven ontwikkelen?