topmenu

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach inhuren

Inhuren Pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach

Hecht jouw organisatie ook veel waarde aan professionalisering en voortdurende kwaliteitsverbetering? Maar ontbreekt het aan de tijd en de mensen om hier goed mee bezig te zijn?

KIKI Training & Coaching heeft de oplossing

 

Wat houdt het in?

KIKI Training & Coaching neemt je het werk uit handen door onze pedagogisch beleidsmedewerker/coach te koppelen aan jouw organisatie. Zo voldoet de organisatie aan de eis van IKK en de GGD met betrekking tot de pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Tijdens het intakegesprek worden de wensen vanuit de organisatie besproken met de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Hierbij wordt er rekening gehouden met de wettelijke eisen die gesteld zijn. Vanuit hier wordt een plan van aanpak opgesteld (coachplan/scholingsplan).  Dit plan kun je volledig of deels laten uitvoeren door een pedagogisch coach, beleidsmedewerker en/of trainer van KIKI Training & Coaching.

Wat zijn de voordelen?

De organisatie voldoet aan de eisen van de IKK en GGD en kan wanneer nodig beschikken over een IKK-gecertificeerde pedagogisch beleidsmedewerker, pedagogisch coach en VE-coach.

Waar kun je aan denken?

 • Coachplan met de verplichte coach- en beleidsuren (GGD)
 • Scholingsplan (GGD)
 • VE-beleid vormgeven
 • Observaties 'Pedagogische Kwaliteit' per groep
 • Beeld In-Zicht - 'De 6 interactie vaardigheden in beeld per pedagogisch medewerker'
 • Afstemming van het pedagogisch beleid en werkplan op de nieuwe IKK-wetgeving en de werkwijze van de organisatie
 • Coaching on the job door een pedagogisch coach die ook inzetbaar is als pedagogisch medewerker
 • en nog veel meer...

 

Optioneel:

 • KIKI-observatielijsten voor elk kind (IKK).
 • Pedagogische Kwaliteitsboom op elke groep (IKK)
 • Ontwikkelingsgerichte thema's: KIKI - kansen in kinderen
 • Coach de coach – aansluiting bij het GILDE voor pedagogisch coaches/ beleidsmedewerkers
 • Verrekening van uren: Baby's In-Zicht-scholing 0-jarige en/of borgen babyscholing 0-jarige (IKK)
 • Verrekening van uren: VVE In-Zicht en/of borgen

 

Gekwalificeerde coach

De pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches worden intensief begeleid door KIKI Training & Coaching. De pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches zijn gekwalificeerd en staan geregistreerd in het personenregister zodat ze aan uw organisatie gekoppeld kunnen worden. Elke zes weken nemen de pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches deel aan de intervisiebijeenkomst, zodat wij en zij op de hoogte zijn van alles wat er speelt in de branche. Hiernaast kunnen zij helpen met de pedagogische vraagstukken binnen de organisatie.

 

Abonnement of op basis van uren

Abonnement (vanaf 100 uur)
Je beschikt tijdens de duur van een abonnement over een pedagogisch beleidsmedewerker/coach en de kosten worden in termijnen in rekening gebracht. De termijnen kunnen worden verdeeld tot het einde van het jaar (december).

Op basis van uren
Je beschikt tijdens de duur van het aantal uur wat is doorgegeven over een pedagogisch beleidsmedewerker/coach en de kosten worden op basis van de gemaakte uren in rekening gebracht per maand.

Bij zowel het abonnement als op basis van uren worden de reiskosten op basis van nacalculatie berekend en gefactureerd. 

Tarieven

  Wij maken altijd een offerte op maat. Hieronder een indicatie van de tarieven.

  Extern pedagogisch beleidsmedewerker/coach inhuren:

Abonnement (vanaf 100 uur): € 67,50 per uur  (btw vrijgesteld, IKK werkzaamheden)

Op basis van uren (10 uur t/m 99 uur): € 85,00 per uur (btw vrijgesteld, IKK werkzaamheden)

Vrijblijvende offerte

 • De wettelijke eis is 10 uur coaching per 1 fte
 • De wettelijke eis is 50 uur per locatie (LRKP)

Verder blijven ontwikkelen?