topmenu

Pedagogisch coach/beleidsmedewerker inhuren

Inhuren Pedagogisch Beleidsmedewerker - Coach

Hecht jouw organisatie ook veel waarde aan professionalisering en voortdurende kwaliteitsverbetering? Maar ontbreekt het aan de tijd en de mensen om hier goed mee bezig te zijn?

KIKI Training & Coaching heeft de oplossing:

 Abonnement Pedagogische kwaliteit

Wat houdt het in?

KIKI Training & Coaching neemt je het werk uit handen. Zo voldoet de organisatie aan de eisen van IKK en de GGD. Je beschikt tijdens de duur van het abonnement over een pedagogisch coach/beleidsmedewerker en de kosten worden in termijnen in rekening gebracht.

Het abonnement start met een intakegesprek en PKO (Pedagogische Kwaliteit Observatie) binnen de locaties en groepen van de organisatie door een IKK-gecertificeerde coach van KIKI Training & Coaching. Op basis hiervan maken wij voor de organisatie een coach- en scholingsplan op maat. Dit plan kun je volledig of deels laten uitvoeren door een pedagogisch coach, beleidsmedewerker en/of trainer van KIKI Training & Coaching. Samen bepalen we hoe het abonnement het best kan worden ingevuld.

Wat zijn de voordelen?

De organisatie voldoet aan de eisen van de IKK en GGD en kan wanneer nodig beschikken over een IKK-gecertificeerde pedagogisch beleidsmedewerker, pedagogisch coach en VVE-coach.

Wat valt er onder het abonnement?

 • Altijd een professionele en ervaren IKK-gecertificeerde pedagogisch beleidsmedewerker, pedagogisch coach en VVE-coach beschikbaar
 • Coachplan met de verplichte coach- en beleidsuren (GGD)
 • Scholingsplan (GGD)
 • Observaties 'Pedagogische Kwaliteit' per groep
 • Beeld In-Zicht - 'De 6 interactie vaardigheden in beeld per pedagogisch medewerker'
 • Afstemming van het pedagogisch beleid en werkplan op de nieuwe IKK-wetgeving en de werkwijze van de organisatie
 • Coaching on the job door een coach/beleidsmedewerker die ook inzetbaar is als pedagogisch medewerker

 

Optioneel:

 • KIKI-observatielijsten voor elk kind (IKK).
 • Pedagogische Kwaliteitsboom op elke groep (IKK)
 • Ontwikkelingsgerichte thema's: KIKI - kansen in kinderen
 • Coach de coach – aansluiting bij het GILDE voor pedagogisch coaches/ beleidsmedewerkers
 • Verrekening van uren: Baby's In-Zicht-scholing 0-jarige en/of borgen babyscholing 0-jarige (IKK)
 • Verrekening van uren: VVE In-Zicht en/of borgen VVE op de groep
 • Korting op verschillende scholingen en workshops die zijn ontwikkeld door KIKI Training & Coaching

 

Gekwalificeerde coach

De pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches worden intensief begeleid door KIKI Training & Coaching. De coaches zijn gekwalificeerd en staan geregistreerd in het personenregister zodat ze aan uw organisatie gekoppeld kunnen worden. Elke zes weken nemen de pedagogisch coaches/ beleidsmedewerkers deel aan de intervisiebijeenkomst, zodat wij en zij op de hoogte zijn van alles wat er speelt in de branche. Tijdens de looptijd van het abonnement kan de organisatie gebruik maken van de expertise van de professionals die zijn aangesloten bij het KIKI Kennisinstituut, en zullen wij je tevens begeleiden bij pedagogische vraagstukken.

Tarieven

  Voor organisatie en team coaching maken we altijd een offerte op maat. Hieronder een indicatie van de tarieven.

  Extern pedagogisch coach / beleidsmedewerker inhuren:

€ 67,50 per uur  (btw vrijgesteld, IKK werkzaamheden)

Vrijblijvende offerte

 • De wettelijke eis is 10 uur coaching per 1 fte
 • De wettelijke eis is 50 uur per locatie (LRKP)

Verder blijven ontwikkelen?