topmenu

Organisatie en team coaching

Organisatie en team coaching

In-Zicht is de eerste stap naar verandering!

Uitzonderlijke prestaties van het gehele team worden steeds belangrijker voor het bedrijfsresultaat. Helaas blijven veel teamleden werken als losstaand individu. Vaak maakt men te weinig gebruik van de kracht van ECHT samen werken als een team. Dit komt omdat de meeste teams en teamleiders niet gericht zijn op effectieve samenwerking. Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste teams onderpresteren. Dit terwijl juist gezamenlijk gedragen resultaten nodig zijn, waar maximaal gebruik gemaakt wordt van de talenten tussen de teamleden.

Vanuit de kennis van onze trainers over systemen en de typische dynamiek in teams, stellen zij gerichte vragen die het team of organisatie op een dieper niveau inzicht geven. Door het doen van een organisatie- of teamopstelling zullen teamleden ervaren hoe het is om op een goede manier samen te werken, elkaars talenten te benutten en te groeien als team en/of organisatie.

Wanneer organisaties zich meer focussen op talenten binnen hun organisatie kan dit zorgen voor; een goede werksfeer,  minder verzuim en een hogere output! Dat kan zowel op individueel niveau als met een team of organisatie.

Nieuw Inzicht door organisatie opstelling

Binnen het systeemdenken wordt een organisatie beschouwd als een zogenaamd sociaal systeem. Een dergelijk systeem bestaat dan uit een geordend geheel van onderling afhankelijke en elkaar continu beïnvloedende onderdelen. Elk systeem is gericht op een bepaald evenwicht. Wanneer er zich verstoringen in dit evenwicht voordoen, komt het hele systeem in beweging. Deze (onzichtbare) beweging wordt de systeemdynamiek genoemd. Deze dynamieken kunnen zorgen voor verstrikkingen en knelpunten in het systeem, waardoor dit niet meer optimaal werkt. De organisatieopstelling legt deze onzichtbare verstoringen bloot en geeft een beeld van mogelijke oplossingen.

Een organisatieopstelling is een ruimtelijke weergave van een organisatie, waarin medewerkers, afdelingen, klanten, producten of doelen (vertegenwoordigd door ‘representanten’) in de ruimte worden opgesteld in verhouding tot elkaar. Deze weergave (het opstellen zelf) gebeurt door de vraaginbrenger; onder begeleiding van een begeleider. De begeleider gaat met de opgestelde stand-ins (plaatsvervangers) aan de slag om de aard van het probleem vast te stellen en een oplossingsrichting te vinden. Dit gebeurt in een aantal stappen.

Stap 1, Opstellen

Op aanwijzingen van de begeleider gaat de vraaginbrenger een ruimtelijke weergave van de onderhavige verhoudingen maken door plaatsvervangers een plek te geven in de ruimte. De vraaginbrenger kiest ook een plaatsvervanger voor zichzelf en blijft na het opstellen van de elementen aan de zijkant zitten om, afstand houdend, te kunnen bezien wat er gebeurt.

Stap 2, Onderzoek

Er staat zo een tableau vivant, een groep die iets uitbeeldt, dat achterliggende kanten van het vraagstuk laat zien, doordat de begeleider de opgestelde mensen ondervraagt over hun gevoelens en houdingen ten opzichte van elkaar en de omstandigheden. De patronen die leiden tot stremmingen en ondoelmatigheden in het ordening komen aldus aan het licht. Hierdoor worden oplossingsrichtingen zichtbaar die eerder verscholen bleven.

Stap 3, Herordening

De begeleider brengt herordening aan in het opgestelde systeem waarmee oplossingsrichtingen getoetst kunnen worden en/of het systeem gezuiverd wordt.

Stap 4, Inzetten vraaginbrenger

Soms wordt de vraaginbrenger op de eigen plek ingebracht in de opstelling om het her-ordende systeem aan den lijve te ervaren.

Vormen van organisatie en team coaching

Organisatie In-Zicht

Een organisatie is een systeem, bestaande uit verschillende subsystemen, de afdelingen. Hier gelden, net als in andere systemen, allerlei geschreven en ongeschreven systemische wetten en regels. Binnen een korte tijd ontstaat er een driedimensionale uitbeelding van de dynamiek in het systeem. Door hiernaar te kijken, wordt zichtbaar welke mogelijkheden er zijn en gelijk stappen de juiste richting op gezet.

NLP coaching

NLP coaching kenmerkt zich door een korte, adequate aanpak. Het team leert in een aantal sessies om weer grip te krijgen op zichzelf en elkaar. Er zijn een aantal krachtige NLP technieken die een team helpen om terugkerende symptomen en dynamieken te stoppen en te vervangen door zelfvertrouwen. Met NLP techieken zullen doelen worden gesteld en gehaald. Er is veel aandacht voor communicatie.

Teambuilding dag of meerdaagse

Terwijl het team in beweging is tijdens wandelen, zeilen, mountainbiken of duiken worden kwesties die het team bezig houden en waar de organistie iets aan wil veranderen zichtbaar. Omdat het team tijdens de dag(en) in fysiek in beweging is, komt het ook mentaal makkelijker in beweging tijdens de coach momenten. Tijdens de teambuilding op maat dagen die wij verzorgen komt het team stap voor stap zowel fysiek, mentaal als emotioneel weer in balans raakt en is in staat om een nieuwe weg te kiezen.

Organisatie en team coaching zorgt voor:

Zelfvertrouwen

Doelen stellen en bereiken

Trots op elkaar en het team

Positieve sfeer

Groei en ontwikkeling

 

Resultaat

Wanneer luisteren om te reageren, overgaat naar luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact!"

Tarieven

  Voor organisatie en team coaching maken we altijd een offerte op maat. Hieronder een indicatie van de tarieven.

  Organisatie en team coaching dagdeel: € 900,00 per sessie excl. btw. (3 - 3,5 uur)

Organisatie en team coaching: € 1750,00 per sessie excl. btw. (6 - 7 uur)

Contact

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden van organisatie en teamcoaching.

info@kiki-s.nl / 033-7110695

Verder blijven ontwikkelen?