topmenu

KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind! 6 bijeenkomsten

vraag offerte aan

KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind!

Interventie voor gastouderbranche en kleinschalige kinderopvang

Om kinderen optimaal te laten (op)bloeien, is het belangrijk dat je ook zelf blijven groeien. Het begint immers bij jezelf! Ben jij gemotiveerd om kinderen de ondersteuning te kunnen bieden die zij nodig hebben om zonder achterstand op school te kunnen te starten? Werken met het programma ‘KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind’ voor Voorschoolse Educatie (VE) is een laagdrempelige manier om je pedagogisch handelen te verrijken met groots resultaat. Maar hoe werk je precies met een VE-methode? Je bent als gastouder of kleinschalige kinderopvang een zelfstandige zzp'er met een duidelijke pedagogische visie. Hoe maak je een VE-methode eigen? En wat is ervoor nodig om een VE-methode goed in te zetten, zodat je er voor jezelf en de kinderen het maximale uit kunt halen? Om dat te kunnen is het belangrijk dat je je verdiept in de ontwikkeling van kinderen en jouw eigen pedagogisch handelen onder de loep neemt.

 

Methode KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind!

KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind! is een veelzijdig educatief VE-programma voor gastouders en kleinschalige kinderopvang. Met hulp van de beer Kiki voert de pedagogisch werker activiteiten uit die bij een kind vier ontwikkelingsgebieden stimuleren: Motoriek, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Spraak & Taal en Rekenprikkels. De activiteiten zijn verwerkt in maandthema’s, waar ook een handleiding, een duidelijke instructie en werkmateriaal bij horen. De thema’s zijn zo geschreven dat de beer interactie met de kinderen uitlokt, hen uitdaagt en als intermediair tussen het kind en de pedagogisch werker kan worden gebruikt. De methode helpt gastouders  en kleinschalige kinderopvang een stimulerende speelleeromgeving aan te bieden en kinderen stappen te zetten in hun ontwikkeling. Dit thematisch ontwikkelingsstimuleringsprogramma is speels, duidelijk en laagdrempelig voor zowel kinderen als gastouders. Lees verder...

Studiebelasting

Totaal 20 uur, doorlooptijd 3 tot 8 maanden

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in (virtueel) klaslokaal
Min. 10 en max. 20 deelnemers
6 x 2,5 uur
Intervisie
Mogelijkheid groepsdiscussies via community in KIKI kennisinstituut online.
Online leeromgeving
Portfolio opdrachten en theoretische verdieping
Documentaires
5 uur
Begeleiding en ondersteuning
Trainer is bereikbaar via online leeromgeving.
Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Leerdoelen vaardigheden 

Het vergroten van de interactievaardigheden naar kinderen.

Kinderen een taalrijke omgeving aanbieden. 

Extra gerichte ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen door het grijpen en creëren van ontwikkelkansen en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van kinderen zodat kinderen gestimuleerd worden in hun brede ontwikkeling en persoonlijke competenties kunnen verwerven. 

Omstandigheden creëren waarin interacties tussen kinderen op een plezierige manier kunnen ontstaan, kinderen ondersteunen, aanmoedigen en complimenteren in de interacties, positieve interacties versterken en negatieve interacties ombuigen en zelf het goede voorbeeld geven zodat kinderen hun sociale competenties kunnen verwerven.

Het creëren van een inspirerende, motiverende en stimulerende speelleeromgeving waarmee kinderen gestimuleerd worden in hun brede ontwikkeling.

 

Leerdoelen kennis

Het vergroten van kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van kinderen gericht te ondersteunen en te stimuleren (de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele).

Kennis over de mijlpalen gerelateerd aan de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal emotionele ontwikkeling en de fysieke ontwikkeling.

Het vergroten van de kennis over de (hersen)ontwikkeling van kinderen.

Kennis van stressreductie bij kinderen en over voorkomen van overprikkeling.

Gericht observeren en op grond van observaties in staat zijn het aanbod aan te laten sluiten bij de verschillende (leer)behoeftes van verschillende kinderen, zodat mogelijke achterstanden worden geminimaliseerd of voorkomen.

Resultaat

Na afloop van de training hebben gastouders en pedagogisch professionals meer inzicht in hun eigen rol in de interactie met kinderen, zijn hun basale en educatieve interactievaardigheden verbeterd, hebben zij meer kennis over de ontwikkeling van kinderen en weten zij hoe zij kennis en vaardigheden kunnen inzetten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren."

Opbouw

Module 1: Snoeien en mesten 

 • Ontwikkelingsstimulering
 • Hersenontwikkeling
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht & Beeld In-Zicht

Module 2: Ik groei!

 • Ontwikkelingsgebieden
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht & Beeld In-Zicht

Module 3: Kansrijk

 • Het belang van een dagschema
 • Dagritme
 • Kansen grijpen en creëren
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

 

Module 4: Kracht van taal en interactie

 • Het belang van voorlezen
 • Interactief voorlezen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht & Beeld In-Zicht

Module 5: Prikkelende omgeving

 • De speelleeromgeving
 • Opslagplaatsen in ons geheugen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

 

Module 6: Interactie In-Zicht

 • Interactievaardigheden
 • Certificeren

Doelgroep en kwalificeren

Doelgroep

De training is geschikt voor iedereen die betaald of vrijwillig werkt met kinderen en specifiek voor de gastouderopvang en kleinschalige kinderopvang. Minimaal MBO 3 werk & denkniveau. Indien MBO 2 is werkervaring met kinderen vereist. Hiermee kun je snel KIKI gecertificeerd aan de slag met DE erkende interventie voor de gastouderopvang!

Certificeringseisen
 • Portfolio met een voldoende beoordeling.
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden.
 • Minimaal 80% aanwezigheid.
Certificering

Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan. De deelnemer ontvangt het certificaat 'KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind!'.

Kosten

Training open inschrijving KIKI Kennisinstituut in virtueel klaslokaal of live:

 € 500,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Agenda met inschrijf mogelijkheid

*factuur ontvang je per mail voor aanvang van de training.*training start bij minimaal 10 deelnemers.

Training in-company?

Offerte op maat aanvragen

Jezelf verder blijven ontwikkelen?