topmenu

Aan de slag met de meldcode

Bekijk de agendavraag offerte aan

Enkele reacties van de deelnemers:

“Soms weet ik gewoon niet waar ik moet beginnen. Deze training over de Meldcode heeft me geholpen om overzicht te krijgen”

“Door de metafoor die de trainster heeft verteld, begrijp ik dat ik niet meer mijn ogen moet sluiten. Ik zal vanaf nu handelen.”

Aan de slag met de meldcode

In Nederland worden zo’n 119.000 kinderen mishandeld of verwaarloosd en per jaar overlijden tussen de 50 en 80 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling. Ondanks inspanningen van alle betrokken instanties, blijkt het lastig om dit aantal terug te dringen. Signalen van kindermishandeling worden lang niet altijd herkend en ook het overgaan tot actie bij een vermoeden van kindermishandeling kan beter.

Kindermishandeling is een ernstig probleem en kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Pedagogisch werkers dragen verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor het ondernemen van actie. Kindermishandeling is echter geen eenduidig begrip, want is er sprake van kindermishandeling of gaat het om een minder gewenste opvoedssituatie? Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Het heeft veelal te maken met de eigen waarden en normen.

Stel je eens voor. Er is een ouder dat zijn of haar kind net even te hard in de arm knijpt. Een kindje dat steeds met vieze luiers gebracht wordt en waarvan de kleren onfris ruiken, net zoals het kindje zelf. Ouders die uit elkaar gaan en besluiten dat de andere ouder ineens helemaal niets meer goed kan doen. Is hier sprake van kindermishandeling?

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en werknemers in staat moeten stellen daarmee te werken. Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een cliënt of een gezinslid van de cliënt thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Uit onderzoek weten we namelijk dat professionals die met een meldcode werken drie keer vaker ingrijpen dan professionals die zonder meldcode werken.

De belangrijkste taak die je als pedagogisch werker hebt, is om je vermoeden om te zetten tot actie. Wanneer doe je dat dan? En met wie? 

Aan de slag met de meldcode

KIKI Training & Coaching heeft speciaal voor deze doelgroep de training ‘Aan de slag met de meldcode’ ontwikkeld.

Sinds 1 januari 2019 is er een nieuwe meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld van start gegaan. Hierin is het verplicht om te werken met het afwegingskader.

Hoe ziet de training eruit?

De Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij het signaleren van dit soort geweld. Tijdens de training krijgen de deelnemers meer inzicht in de Meldcode, oefenen we met elkaar in het gebruiken van de verschillende signalenlijsten en bespreken we verschillende casussen.

Tijdens deze training is er aandacht voor:

 • De verschillende aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • De stappen van de nieuwe meldcode.
 • Het inzetten van het afwegingskader.
 • In gesprek gaan met ouders.

 

Doel

Het doel van deze training is om de deelnemers zekerder en alerter te maken met betrekking tot de meldcode. Wanneer de deelnemers kennis hebben van de meldcode wordt de stap kleiner om tot actie over te gaan als er vermoeden is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Resultaat

Na het volgen van de training:

 • Hebben de deelnemers kennis over de verschillende aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Hebben de deelnemers inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen.
 • Kennen de deelnemers hun taken en grenzen en weten ze wanneer ze de Meldcode moeten inzetten.

 

Kosten

 • Open Inschrijving €60,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) inclusief bewijs van deelname.
 • Speciale prijs: In-company tarieven
  • 6 - 11 deelnemers €650,- (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)
  • 12 - 20 deelnemers €750,- (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)
 • Prijzen in-company voor grotere groepen? Neem gerust contact met ons op.

 

Kwalificatie

 • De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname aan de training. 
 • De deelnemers ontvangen een hand-out van de training. Deze hand-out kan een goede aanvulling zijn op het protocol meldcode kindermishandeling binnen uw organisatie. 

 

GEPLANDE WORKSHOPS VOOR OPEN-INSCHRIJVING

Naam training Locatie Datum Tijdstip
2-daagse training voor ‘Aandachtsfunctionaris’ Bunschoten vrijdag 2 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met meldcode Bunschoten vrijdag 2 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 12.30 uur Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met de meldcode & Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag Bunschoten vrijdag 2 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
2-daagse training voor ‘Aandachtsfunctionaris’ Bunschoten zaterdag 9 januari 2021 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
2-daagse training voor ‘Aandachtsfunctionaris’ Bunschoten donderdag 15 april 2021 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven