topmenu

Werken met baby’s

Werken met baby’s

Werken met baby’s binnen de kinderopvang: een bijzonder vak! De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor dit aspect van de kinderopvang. Wat hebben baby’s nodig? Hoe ontwikkelen baby’s zich het beste? Wat kan ik, als gastouder/ pedagogisch werker doen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van baby’s? In de training ‘Werken met baby’s’ gaan we daar mee aan de slag!
Baby's vinden rust en regelmaat fijn, maar hebben ook uitdaging nodig. Hoe vind je als professional daar een balans in? Blije tevreden baby's in de groep wil iedereen! Interactie tussen baby en pedagogisch werker is daarbij van groot belang. De training richt zich op kwaliteitsverbetering van de babyopvang en de rol van de pedagogisch werker.
Na afloop van de training weet je wat jouw invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Je weet hoe je daarvoor de ruimte kunt inrichten en het dagprogramma kunt indelen, welke activiteiten geschikt zijn, hoe je samenwerkt in jouw team en hoe je contact onderhoudt met de ouders.

Hoe ziet de training Werken met baby’s eruit?
De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. Je krijgt theorie en gaat daarmee vervolgens oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet.
De training vormt een onderdeel van een breder proces waarin de kwaliteit van de babyopvang verbeterd wordt. Het succes van de training wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg.

Inhoud
De training 'Werken met baby's' bestaat uit acht bijeenkomsten:

Open inschrijving in Amersfoort e.o. op 4 woensdagen of zaterdagen van 9.30 – 16.00 uur:

Dag 1:
• Bijeenkomst 1: Visie op baby's en babyopvang
• Bijeenkomst 2: Het bieden van emotionele ondersteuning
Dag 2:
• Bijeenkomst 3: Respect voor autonomie
• Bijeenkomst 4: Structuur en continuïteit
Dag 3:
• Bijeenkomst 5: Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
• Bijeenkomst 6: Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
Dag 4:
• Bijeenkomst 7: Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
• Bijeenkomst 8: Samenwerken met ouders en collega's: uitwisselen en afstemmen

Kosten
De training “Werken met baby’s” kosten € 495,- per persoon incl koffie/thee. Omdat het hier scholing betreft hoeft er geen BTW betaald te worden. (de training gaat door bij minimaal 12 deelnemers)

In company 8 bijeenkomsten: € 450,00 per persoon, minimaal 12 – maximaal 20 deelnemers.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit pedagogisch medewerkers, pedagogisch stafmedewerkers / coaches/ gastouders en leidinggevenden.

Doel
De training 'Werken met baby's' is gericht op de rol van pedagogisch medewerkers en gastouders bij de verbetering van babyopvang.

Resultaat
Na afloop weet u wat uw invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby's. U weet hoe u daarvoor de ruimte kunt inrichten en het dagprogramma kunt indelen, welke activiteiten geschikt zijn, hoe u samenwerkt in uw team en hoe u contact onderhoudt met de ouders.

Niveau
U functioneert minimaal op mbo-niveau 3. De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen.

Kwalificatie
U ontvangt een bewijs van deelname. Beoordeling vindt plaats op basis van 80 procent aanwezigheid, inzet tijdens bijeenkomsten en huiswerkopdrachten.

Aantal deelnemers
Het maximumaantal deelnemers is zestien.

* KIKI Training & Coaching is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Werken met baby’s

Naam training Locatie Datum Tijdstip
Werken met baby’s, training 1 Zaterdag Amersfoort zaterdag 11 november 2017 9:30 - 16:00 Meer informatie en inschrijven
Werken met baby’s, training 2 Zaterdag Amersfoort zaterdag 9 december 2017 9:30 - 16:00 Meer informatie en inschrijven
Werken met baby’s, training 3 Zaterdag Amersfoort zaterdag 13 januari 2018 9:30 - 16:00 Meer informatie en inschrijven
Werken met baby’s, training 4 Zaterdag Amersfoort zaterdag 10 februari 2018 9:30 - 16:00 Meer informatie en inschrijven

Veelgestelde vragen

Kunnen ook ouders meedoen?

Ja dat kan heel goed. Deze training is interessant voor iedereen.


Over welke leeftijd kinderen gaat het?

Kinderen zijn nog kleine volwassenen en volwassenen zijn groot gegroeide kinderen. Deze training gaat eigenlijk over iedereen.