topmenu

VVE In-Zicht HBO Coach

Bekijk de agendavraag offerte aan

 

V(V)E In-Zicht HBO Coach

Ontwikkelingsgericht werken met kinderen van 2 tot 6 jaar

“Leer eerst jezelf kennen, voordat je kinderen wilt leren kennen. Kijk eerst wat je zelf kunt, voordat je begint de rechten en plichten van kinderen af te bakenen. Je bent zelf het kind onder al die kinderen dat je vóór alles moet leren kennen, opvoeden en opleiden. Het is een van de meest kwalijke fouten te denken dat pedagogie een wetenschap is die het kind betreft en niet de mens” 

 Janusz Korczak (1878 – 1942)

Vanaf 1 januari 2022 wordt iedere pedagogisch medewerker die werkt met op een V(V)E groep extra gecoacht door een HBO V(V)E coach. Deze functie mag worden uitgevoerd door de pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach.

 • Waarom; Ontwikkelingsgericht werken coachen
 • Wat; Ontwikkelingsgericht werken inhoud
 • Hoe; Ontwikkelingsgericht werken kunt coachen  
 • Wat je ermee kan als V(V)E In-Zicht HBO coach hebben wij uitgewerkt in een 7-daagse scholing.

 

Deze scholing kwalificeert als V(V)E gecertificeerd pedagogisch coach, waardoor je op de V(V)E-groepen coaching mag doen en mag meewerken als V(V)E pedagogisch medewerker. Ben je al gecertificeerd V(V)E-er, dan kan je ook alleen module 2 volgen.

Na het volgen van de scholing heb je genoeg materialen, kennis en ervaringen om de komende jaren de V(V)E-groepen te coachen in de kinderopvang / onderwijs op verschillende onderdelen. Ook individuele coaching van de professionals werkzaam op de V(V)E-groep zal worden meegenomen. Deze scholing is tevens geschikt voor pedagogisch coaches en/of beleidsmedewerkers die ontwikkelingsgericht werken willen implementeren en/of borgen in de kinderopvangorganisatie of het onderwijs.

Hierbij mag je denken aan:

 • observatie lijsten 0-meting vroeg- en voorschoolse educatie
 • beeld in-zicht lijsten (video begeleiding)
 • geven van bijscholing en borging workshops
 • implementeren ontwikkelingsgericht werken op de V(V)E groep
 • werken met de Ontwikkelingsgericht werken (groepsplanning) poster V(V)E
 • het geven van de training werken met de poster (in het 4-mat) met licentie
 • ontwikkelen van thema's ontwikkelingsgericht werken
 • exploratiedrang zoveel mogelijk stimuleren

   

  'Opvoeden is die exploratiedrang zo veel mogelijk stimuleren, zodat kinderen leren ontdekken wat ze interessant, boeiend en zinvol vinden in het leven en dat ze ontdekken achter welke waarden ze kunnen staan. Want daar zit de krachtigste motor van gedrag. Een kind dat iets kan leren wat hij boeiend vindt, zal een grotere inspanning leveren en zich verwonderen. Als je kinderen ertoe kunt brengen om die dingen te doen die ze eigenlijk uit verwondering willen doen, dan heb je al een grote stap gezet.'

   Inhoud scholing

   Een pedagogisch professional (pm-er/leerkracht) is iemand die ervoor kiest en zich erop toelegt om, met behulp van specialistische kennis en ervaringen, kinderen op een competente en integere manier steeds beter van dienst te zijn. Steeds duidelijker blijkt dat een professionele medewerker worden een ding is, maar dat professionele medewerker blijven een heel ander verhaal is. Het uitgangspunt van ‘De V(V)E In-Zicht HBO Coach’ is dat het eigen handelen van de professionals en de eigen keuzes steeds weer onderwerp van reflectie dienen te zijn. Deze scholing is geschreven voor alle pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches  die professioneel willen worden of al zijn in het bieden van ontwikkelingsgericht werken en tegelijk willen worden geïnspireerd om de professionals te coachen op ontwikkelingsgericht werken.

   Floris (3) zit bij mama op de fiets naar het kindercentrum. Terwijl mama bij het stoplicht wacht, kijkt Floris naar de bouwplaats waar een grote kraanwagen bezig is betonblokken naar boven te hijsen en ze bovenop de tot nu toe gebouwde huizen te leggen, zodat de bouwvakkers de volgende laag kunnen bouwen. Floris kijkt goed hoe het gebeurt. Terwijl het stoplicht op groen springt en mama begint te fietsen kijkt Floris nog eens goed achterom. Aangekomen bij het kindercentrum springt Floris van de fiets en rent naar binnen. Hij hoopt dat de grote blokkendoos met de kraanwagen nog in de autohoek staat, want hij wil net als de kraanwagen de blokken omhoog takelen.

   Een coach voor ontwikkelingsgericht werken, is dat wel nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zelf uit hun eigen tempo? Precies! Het enige wat de pedagogisch medewerker hoeft te doen is heel goed kijken naar kinderen, hun ontwikkeling volgen en, als het even kan, iets extra’s aanbieden. Kinderen hebben alles in zich dat nodig is voor hun ontwikkeling.

   Kinderen bestaan niet, het zijn al mensen; Alleen hun verstand heeft een andere reikwijdte, ze hebben een andere belevingswereld, andere drijfveren, ze uiten hun gevoelens anders. (Korczak)

   In deze scholing behandelen we de theorie, theoretische onderbouwing en maken we bij iedere bijeenkomst een koppeling naar de V(V)E groep. Bij iedere bijeenkomst krijg je verschillende werkvormen aangereikt om over dit onderwerp te coachen op de groep.

   Bijeenkomst 1, Ontwikkelingsgericht werken (module 1 en 2)

   • Voorschoolse Educatie 2.0
   • Van doelgericht naar ontwikkelingsgericht
   • Zone van de naaste ontwikkeling ontdekken
   In de praktijk: Beeld In-Zicht & Zelf In-Zicht, thema; Ontwikkelingsgericht werken

    

   Bijeenkomst 2, Begrijpen van kinderen (module 1)

   • kijken door middel van observatie lijsten
   • in-zicht in het kind
   • het systeem achter het kind
   In de praktijk: Beeld In-Zicht & Zelf In-Zicht, thema; Begrijpen van kinderen

    

   Bijeenkomst 3, Het kinderbrein (module 1 en 2)

   • hersenontwikkeling
   • het rijpingsproces
   • zelfsturing
   In de praktijk: Beeld In-Zicht & Zelf In-Zicht, thema; Het kinderbrein

    

   Bijeenkomst 4, De brede ontwikkeling (module 1)

   • sociaal-emotioneel ontwikkeling
   • spraak en taal ontwikkeling
   • cognitieve ontwikkeling
   • motorische ontwikkeling
   In de praktijk: Beeld In-Zicht & Zelf In-Zicht, thema; De brede ontwikkeling 

    

   Bijeenkomst 5, de 3 pedagogen (module 1 en 2)

   • professional in interactie met het kind
   • de groep
   • de speelleeromgeving
   In de praktijk: Beeld In-Zicht & Zelf In-Zicht, thema; De 3 pedagogen

    

   Bijeenkomst 6, Ontwikkelingsgericht werken met thema's (module 1 en 2)

   • plannen met gebruik van de OGW poster
   • groepsplanning
   • kindplanning
   In de praktijk: Beeld In-Zicht & Zelf In-Zicht, thema; Ontwikkelingsgericht werken met thema's

    

   Bijeenkomst 7, Inspireren en certificeren (module 1)

   • ouderbetrokkenheid
   • borgen
   • intervisie
   • certificeren

    

   Doel

   Alle professionals hebben recht op coaching, zodat de professionaliteit van de pedagogisch medewerkers/leerkracht een boost krijgt. Tijdens deze scholing leren we de pedagogisch beleidsmedewerker/coach alles over ontwikkelingsgericht werken en coachen van professionals die werken met kinderen van 2 - 6 jaar. Met als belangrijkste leerdoel het concreet beschrijven op welke wijze er inhoud wordt gegeven aan het werken met het V(V)E-aanbod.  

   Een scholing als 'V(V)E In-Zicht HBO Coach’ geeft pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches de mogelijkheid om te excelleren. Om concreet te laten zien wat ze in hun mars hebben.

   Doelgroep

   Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om een CAO gecertificeerd pedagogisch beleidsmedewerker/coach in te zetten op een groep waar V(V)E wordt gegeven aan V(V)E kinderen (extra coaching 10 uur per jaar, per V(V)E kind). De pedagogisch beleidsmedewerker zal zich richten op het versterken van het V(V)E-aanbod. De V(V)E coach mag worden ingezet op een V(V)E groep in een kindcentra als zij ook V(V)E geschoold is. Deze scholing is voor pedagogisch beleidsmedewerker/medewerkers en coaches die de extra functie als V(V)E coach gaan uitoefenen en worden ingezet op de V(V)E groepen. De scholing kan ook worden gevolgd door pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches die ontwikkelingsgericht werken willen implementeren of borgen in de organisatie, zonder dat er V(V)E wordt aangeboden.  

   Bewijs van deelname:

   De scholing leidt tot een schriftelijk bewijs dat de leerdoelen zijn behaald en dat het certificaat voldoet aan de eisen van de cao-partners en VVE.

    

   Studiebelasting 7-daagse scholing module 1 en 2:

   • Contacturen: zeven bijeenkomsten van 7 x 7 uur = 49 uur
   • Zelf In-Zicht: 6 x 1 uur (reflectie opdrachten uit portfolio)
   • Beeld In-Zicht: 4 x 2 uur (opnames maken op de groep)
   • Praktijk In-Zicht: 4 x 2 uur intervisie met collega
   • Literatuur lezen en uitwerken: 9 uur
    • Pedagogische Kwaliteit in de Praktijk
    • Ontwikkelingsgericht werken in de praktijk
   De studiebelasting is totaal 80 uur.

    

   Kosten 7-daagse scholing module 1 en 2:

   • Open inschrijving € 1450,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie), incl. certificaat, portfolio, boeken en koffie/thee/lekkernij en uitgebreide lunch.
   • Gilde-lid €1350,- per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie), incl. certificaat, portfolio, boeken en koffie/thee/lekkernij en uitgebreide lunch.

    

   Studiebelasting 4-daagse scholing module 2:

   • Contacturen: vier bijeenkomsten van 4 x 7 uur = 28 uur
   • Zelf In-Zicht: 3 x 1 uur (reflectie opdrachten uit portfolio)
   • Beeld In-Zicht: 2 x 2 uur (opnames maken op de groep)
   • Praktijk In-Zicht: 2 x 2 uur intervisie met collega
   • Literatuur lezen en uitwerken: 9 uur
    • Pedagogische Kwaliteit in de Praktijk
    • Ontwikkelingsgericht werken in de praktijk
   De studiebelasting is totaal  48 uur.

    

   Kosten 4-daagse scholing module 2:

   • Open inschrijving € 990,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie), incl. certificaat, portfolio, boeken en koffie/thee/lekkernij en uitgebreide lunch.
   • Gilde-lid €940,- per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie), incl. certificaat, portfolio, boeken en koffie/thee/lekkernij en uitgebreide lunch.

    

   Doorlooptijd scholing:tussen de 5 en 10 maanden

   Groepsgrootte:

   Minimaal 8 deelnemers en maximaal 18 deelnemers

   Kwalificatie:

   Na afloop van de training worden deelnemers gecertificeerd. Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als de deelnemer de hele training heeft gevolgd en aan alle certificering eisen heeft voldaan. Deze bestaan uit:

   • Portfolio van alle huiswerkopdrachten met een voldoende beoordeling;
   • 100% aanwezigheid, bij missen van een bijeenkomst, kan de deelnemer de bijeenkomst een andere dag inhalen.
   • Borging advies: de deelnemer sluit zich aan bij de Pedagogische Kwaliteit in de Praktijk Gilde.
   Eerste twee jaar na certificering is de Pedagogisch Coach gratis lid van het Gilde. Bij het lidmaatschap zitten onbeperkt intervisie bijeenkomst per jaar gratis en speciale Gilde tarieven voor de vrijblijvende overige trainingsdagen.      

     

    Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang, inzicht is de eerste stap naar verandering!

    Naam training Locatie Datum Tijdstip
    HBO V(V)E-INZICHT Coach, module 1 & 2 Bunschoten donderdag 28 mei 2020 (Inloop 09:00) 09:30 - 16:30 Meer informatie en inschrijven
    HBO V(V)VE In-Zicht Coach, module 2 Bunschoten donderdag 28 mei 2020 (Inloop 09:00) 09:30 - 16:30 Meer informatie en inschrijven
    HBO V(V)E-INZICHT Coach, module 1 & 2 Bunschoten maandag 14 september 2020 (Inloop 09:00) 09:30 - 16:30 Meer informatie en inschrijven
    HBO V(V)VE In-Zicht Coach, module 2 Bunschoten maandag 14 september 2020 (Inloop 09:00) 09:30 - 16:30 Meer informatie en inschrijven
    HBO V(V)E-INZICHT Coach, module 1 & 2 Bunschoten dinsdag 10 november 2020 (Inloop 09:00) 09:30 - 16:30 Meer informatie en inschrijven
    HBO V(V)VE In-Zicht Coach, module 2 Bunschoten dinsdag 10 november 2020 (Inloop 09:00) 09:30 - 16:30 Meer informatie en inschrijven