topmenu

VErrijken in de praktijk (VE coach)

Bekijk de agendavraag offerte aan

 

VErrijken in de praktijk

(VE coach) 

Leer steigers bouwen voor pedagogisch professionals, zodat zij op hun beurt (VE) kinderen omhoog (boven hun huidige niveau uit) kunnen laten klimmen in hun ontwikkeling

“Leer eerst jezelf kennen, voordat je kinderen wilt leren kennen. Kijk eerst wat je zelf kunt, voordat je begint de rechten en plichten van kinderen af te bakenen. Je bent zelf het kind onder al die kinderen dat je vóór alles moet leren kennen, opvoeden en opleiden. Het is een van de meest kwalijke fouten te denken dat pedagogie een wetenschap is die het kind betreft en niet de mens” 

 Janusz Korczak (1878 – 1942)

Voor wie?

Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om een CAO gecertificeerd pedagogisch beleidsmedewerker/coach in te zetten op een groep waar VE wordt gegeven. Deze praktijkgerichte scholing is speciaal bedoeld voor alle pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches die de extra functie als VE coach gaan uitoefenen en worden ingezet op de groepen. Door deze scholing word je professioneel in het bieden van VE. Tegelijkertijd biedt deze scholing inspiratie om de professionals te coachen op ontwikkelingsstimulering.

Deze scholing kan ook worden gevolgd door pedagogisch coaches die ontwikkelingsgericht werken willen implementeren of borgen in de organisatie, zonder dat er VE wordt aangeboden.  

Vooropleiding

Deze opleiding is op HBO-niveau. Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je de functie pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach te mogen uitoefenen. *Wil je graag de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach uitoefenen, alleen heb je daar nog niet het juiste certificaat voor. Volg dan onze HBO scholing pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Aanpak

Een pedagogisch professional (pm-er/leerkracht) is iemand die ervoor kiest en zich erop toelegt om, met behulp van specialistische kennis en ervaringen, kinderen op een competente en integere manier steeds beter van dienst te zijn. Steeds duidelijker blijkt dat een professionele medewerker worden een ding is, maar dat professionele medewerker blijven een heel ander verhaal is. Het uitgangspunt van ‘VErrijken in de praktijk, VE coach’ is dat het eigen handelen van de professionals en de eigen keuzes steeds weer onderwerp van reflectie dienen te zijn. Deze scholing is geschreven voor alle pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches  die professioneel willen worden of al zijn in het bieden van ontwikkelingsgericht werken en tegelijk willen worden geïnspireerd om de professionals te coachen op ontwikkelingsgericht werken.

Floris (3) zit bij mama op de fiets naar het kindercentrum. Terwijl mama bij het stoplicht wacht, kijkt Floris naar de bouwplaats waar een grote kraanwagen bezig is betonblokken naar boven te hijsen en ze bovenop de tot nu toe gebouwde huizen te leggen, zodat de bouwvakkers de volgende laag kunnen bouwen. Floris kijkt goed hoe het gebeurt. Terwijl het stoplicht op groen springt en mama begint te fietsen kijkt Floris nog eens goed achterom. Aangekomen bij het kindercentrum springt Floris van de fiets en rent naar binnen. Hij hoopt dat de grote blokkendoos met de kraanwagen nog in de autohoek staat, want hij wil net als de kraanwagen de blokken omhoog takelen.

Een coach voor ontwikkelingsgericht werken, is dat wel nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zelf uit hun eigen tempo? Precies! Het enige wat de pedagogisch medewerker hoeft te doen is heel goed kijken naar kinderen, hun ontwikkeling volgen en, als het even kan, iets extra’s aanbieden. Kinderen hebben alles in zich dat nodig is voor hun ontwikkeling.

"Kinderen bestaan niet, het zijn al mensen; Alleen hun verstand heeft een andere reikwijdte, ze hebben een andere belevingswereld, andere drijfveren, ze uiten hun gevoelens anders." (Korczak)

In deze scholing behandelen we de theorie, theoretische onderbouwing en maken we bij iedere bijeenkomst een koppeling naar de VE groep. Bij iedere bijeenkomst krijg je verschillende werkvormen aangereikt om over dit onderwerp te coachen op de groep.

Inhoud

 • Bijeenkomst 1: Ontwikkelingsgericht werken in de praktijk
 • Bijeenkomst 2: Zone van de naaste ontwikkeling 
 • Bijeenkomst 3: Kennis over het kinderbrein 
 • Bijeenkomst 4: De kracht van taal en interactie 
 • Bijeenkomst 5: Kansen grijpen en kansen creëren 
 • Bijeenkomst 6: Het belang van sensomotoriek 
 • Bijeenkomst 7: Ondersteunen doe je zo…
 • Bijeenkomst 8: De speelleeromgeving
 • Bijeenkomst 9: Het gedrag van kinderen in zicht
 • Bijeenkomst 10: Het kind en zijn systeem van herkomst
 • Bijeenkomst 11: Omgaan met jezelf en anderen
 • Bijeenkomst 12: Certificeren

   

  Kosten 6-daagse scholing:

  • Open inschrijving € 1250,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie), incl. certificaat, portfolio, het boek 'VErrijken In-Zicht' en koffie/thee/lekkernij en uitgebreide lunch. *Gilde-lid door het (nog) volgen van module 1 en/of 2 ontvangt € 150,00 korting.
  • In-company (8 – 16 deelnemers): € 1.100,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie). Dit is incl. certificaat, portfolio en het boek ‘VErrijken In-Zicht’ t.w.v. € 25,00.

   

  Kwalificatie:

  Na afloop van de training ontvangen de deelnemers twee certificaten. Een VE certificaat en een certificaat als VE coach. Certificering is persoonsgebonden. De certificaten worden alleen uitgereikt als de deelnemer de hele training heeft gevolgd en aan alle certificeringseisen heeft voldaan. De certificeringseisen bestaan uit:

  • Het portfolio met alle huiswerkopdrachten en de ‘In de Praktijk’ oefeningen zijn met een voldoende beoordeeld door de trainer.
  • De deelnemer heeft 2 x deelgenomen aan een intervisiebijeenkomst van het Gilde voor pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches.
  • Er is sprake van 80% aanwezigheid. Bij het missen van een bijeenkomst, ontvangt de deelnemer extra huiswerkopdrachten.
  • Borging: de deelnemer sluit zich aan bij de Pedagogische Kwaliteit in de Praktijk Gilde en volgt minimaal 1 x per jaar een intervisiebijeenkomst. Het is ook mogelijk om de ‘thema’ trainingsdagen te volgen, passend bij de leerwensen van de pedagogisch coach. De eerste twee jaar na de certificering is de Pedagogisch Coach gratis lid van het Gilde. Bij het lidmaatschap zijn de intervisie bijeenkomsten inbegrepen. Daarnaast profiteer je van speciale ‘Gilde tarieven’ voor de overige trainingsdagen.    

    

   Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang, inzicht is de eerste stap naar verandering!

   Naam training Locatie Datum Tijdstip
   VErrijken in de praktijk (VE coach) Bunschoten dinsdag 12 januari 2021 (Inloop 09:00) 09:30 - 16:30 Meer informatie en inschrijven