topmenu

‘Aandachtsfunctionaris’, 2-daagse scholing

vraag offerte aanInschrijven KIKI abonnement

Aandachtsfunctionaris

Aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling is een ernstig probleem en kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp. Als er vermoedens zijn van kindermishandeling bij een kind kan een pedagogisch medewerker dit bespreken met de aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris is de deskundige binnen de kinderopvang als het gaat om kindermishandeling. Hij heeft ervaring met gespreksvoering, kennis van de sociale kaart, kan kennis delen en beroepskrachten coachen in het gebruik van de meldcode. De aandachtsfunctionaris is er zowel voor uitvoerende taken als beleidsmatige taken. Bij uitvoerende taken kun je denken aan het ondersteunen, adviseren, begeleiden, motiveren en informeren van pedagogische medewerkers. De beleidsmatige taken zijn het invullen, bijstellen en evalueren van de meldcode, ontwikkelingen bespreken met de pedagogische medewerkers, het geven van een training en het pedagogisch beleid aanpassen of aanvullen. Na het volgen van deze training weet jij als aandachtsfunctionaris weet hoe je jouw collega’s kan begeleiden, adviseren en informeren wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling of als ze vragen hebben. Daarnaast ken jij de wetgeving en zorg jij ervoor dat het een aandachtspunt blijft binnen jouw kinderopvang.

Studiebelasting

Totaal 15 uur, doorlooptijd 1 tot 6 maanden

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in (virtueel) klaslokaal
Min. 10 en max. 20 deelnemers
2 x 6 uur
Intervisie
Mogelijkheid groepsdiscussies via community KIKI kennisinstituut online.
Online leeromgeving
Portfolio en theoretische verdieping
Documentaires
Praktijkopdrachten
3 uur
Begeleiding en ondersteuning
Trainer is bereikbaar via online leeromgeving.
Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Kennen de deelnemers hun taken en grenzen binnen hun functie.

Weten de deelnemers hoe ze de meldcode kunnen borgen in hun organisatie.

Weten de deel hoe ze de wetgeving AVG kunnen borgen in hun organisatie

Kennen de deelnemers hun taken en grenzen binnen hun functie.

Weten de deelnemers hoe ze de meldcode kunnen borgen in hun organisatie

Kunnen de deelnemers protocollen opstellen voor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Resultaat

Jij als aandachtsfunctionaris weet hoe je jouw collega’s kan begeleiden, adviseren en informeren wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling of als ze vragen hebben. Daarnaast ken jij de wetgeving en zorg jij ervoor dat het een aandachtspunt blijft binnen jouw kinderopvang."

 

Opbouw

Module 1: (Virtueel) klaslokaal 

Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling borgen

  • Gespreksvoering met ouders
  • De meldcode borgen in jouw organisatie
  • Wetgeving AVG in jouw organisatie

Module 2: (Virtueel) klaslokaal 

Werken met protocollen

  • Protocol huiselijk geweld
  • Protocol aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag

Module 3: Online leeromgeving

Werken als aandachtsfunctionaris in de praktijk

  • Theoretische verdieping
  • Documentaires

Doelgroep en kwalificeren

Doelgroep

Deze training is voor werknemers die verantwoordelijk zijn voor het implementeren en borgen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Certificeringseisen

Module 1 en 2

  • Aanwezigheid in (virtueel) klaslokaal

 

Module 3

  • Lezen van theoretische verdieping,  zodat de deelnemer de geleerde kennis kan toepassen in de praktijk.
Certificering

Na afronding van de scholing wordt er een bewijs van deelname aan de training uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

 

Kosten

Training open inschrijving KIKI Kennisinstituut in virtueel klaslokaal of live:

 € 495,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Agenda met inschrijf mogelijkheid

*factuur ontvang je per mail voor aanvang van de training.*training start bij minimaal 10 deelnemers.

Training in-company?

Offerte op maat aanvragen