topmenu

‘Aandachtsfunctionaris’, 2-daagse training

Bekijk de agendavraag offerte aan

Aandachtsfunctionaris

Aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld

Deze training is voor werknemers die verantwoordelijk zijn voor het implementeren en borgen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Kindermishandeling is een ernstig probleem en kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp. Als er vermoedens zijn van kindermishandeling bij een kind kan een pedagogisch medewerker dit bespreken met de aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris is de deskundige binnen de kinderopvang als het gaat om kindermishandeling. Hij heeft ervaring met gespreksvoering, kennis van de sociale kaart, kan kennis delen en beroepskrachten coachen in het gebruik van de meldcode. De aandachtsfunctionaris is er zowel voor uitvoerende taken als beleidsmatige taken. Bij uitvoerende taken kun je denken aan het ondersteunen, adviseren, begeleiden, motiveren en informeren van pedagogische medewerkers. De beleidsmatige taken zijn het invullen, bijstellen en evalueren van de meldcode, ontwikkelingen bespreken met de pedagogische medewerkers, het geven van een training en het pedagogisch beleid aanpassen of aanvullen.

Hoe ziet de 2-daagse training 'Aandachtsfunctionaris' eruit?

 • Gespreksvoering met ouders
 • De meldcode borgen in jouw organisatie
 • Wetgeving AVG in jouw organisatie
 • Protocol huiselijk geweld
 • Protocol aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag


Doel

Jij als aandachtsfunctionaris weet hoe je jouw collega’s kan begeleiden, adviseren en informeren wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling of als ze vragen hebben. Daarnaast ken jij de wetgeving en zorg jij ervoor dat het een aandachtspunt blijft binnen jouw kinderopvang.

Resultaat

Na het volgen van de training:

 • Kennen de deelnemers hun taken en grenzen binnen hun functie.
 • Weten de deelnemers hoe ze de meldcode kunnen borgen in hun organisatie
 • Weten de deelnemers hoe ze de wetgeving AVG kunnen borgen in hun organisatie
 • Kunnen de deelnemers protocollen opstellen voor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag.


Kosten

 • Open Inschrijving €495,- per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) inclusief bewijs van deelname.
 • Prijzen in-company voor kleine of grote groepen? Neem gerust contact met ons op.

 

Kwalificatie

De deelnemers ontvangen een certificaat na deelname aan de training. 

Geplande open-inschrijvingen

Naam training Locatie Datum Tijdstip
2-daagse training voor ‘Aandachtsfunctionaris’ Bunschoten vrijdag 2 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met meldcode Bunschoten vrijdag 2 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 12.30 uur Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met de meldcode & Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag Bunschoten vrijdag 2 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
2-daagse training voor ‘Aandachtsfunctionaris’ Bunschoten zaterdag 9 januari 2021 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
2-daagse training voor ‘Aandachtsfunctionaris’ Bunschoten donderdag 15 april 2021 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven