topmenu

TINK Taal- en Interactievaardigheden

Om kinderen in de kinderopvang goede emotionele én educatieve ondersteuning te bieden, maken pedagogisch medewerkers gebruik van interactievaardigheden. Een voorwaarde daarbij is dat het taalgebruik van de pedagogisch medewerker rijk, correct en interactief is. Met de TINK-training optimaliseren cursisten hun taal- en interactievaardigheden.

Wilt u meer weten over de TINK Interne Trainers Training, lees dan hier verder....

Informatie voor de pedagogisch werkers

Er acht bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens deze bijeenkomsten staan zes interactievaardigheden centraal:

 • Sensitieve responsiviteit, 
 • Respect voor autonomie van het kind
 • Structureren en grenzen stellen
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Begeleiden van positieve interactie tussen kinderen

Ook komen vaardigheden als zelfreflectie, teamreflectie en feedback geven en ontvangen aan bod.

In de acht bijeenkomsten werken we met casussen uit je eigen praktijk. We leggen een verbinding met de theorie en oefenen met diverse interactieve werkvormen. Daarnaast ga je individueel aan de slag aan de hand van:

 • actiekaarten (individuele en teamgerichte praktijkopdrachten)
 • kijkwijzers (voor reflectie op interactievaardigheden en taal)

Na iedere bijeenkomst ga je met het geleerde aan de slag op je werk. Je maakt video-opnames die we in de volgende bijeenkomst analyseren. Na de training heb je inzicht in je eigen taalniveau en de kwaliteit van je interactievaardigheden. Daarnaast ben je goed toegerust om te werken aan taal- en ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen.

Met Tink verbeter je; 

 • je vaardigheden voor interactie en taalstimulering
 • je eigen taalvaardigheid
 • leren op de werkvloer van/met elkaar

Resultaten worden vastgelegd in een portfolio. In de teamvergaderingen wordt structureel aandacht besteed aan de casussen. Aandacht voor taal is onderdeel van de training. Wie het nodig heeft, kan individueel werken aan specifieke onderdelen van taal.

Tijdsinvestering:

 • 8 bijeenkomsten x 3 uur = 24 uur
 • 7 praktijkopdrachten x 1 uur = 1 uur(deels in werktijd)
 • 7 teambijeenkomsten x 2 = 14 uur (deels in werktijd)
 • Lezen reader = 2 uur

Als je alle bijeenkomsten hebt gevolgd en je portfolio is af, ontvang je een certificaat.


Informatie voor de kinderopvangorganisatie

De TINK training is gebaseerd op het organisatiemodel van de Drieslag Taal (Bolle, 2009). Dit organisatiemodel, dat gebaseerd is op taalgericht vakonderwijs, wordt door veel instellingen voor beroepsonderwijs gebruikt Het leren vindt op drie niveaus plaats:

 • praktijk; taalontwikkleing in de werkomgeving
 • training; taalontwikkeling in de training taal- en interactievaardigheden
 • remediering; extra taaloefening en individuele remediering op taal

Met de Drieslag Taal leert de pedagogisch medewerker niet alleen door het bijwonen van trainingsbijeenkomsten, maar vooral ook door oefening in de werkomgeving, aan de hand van opdrachten in de praktijk met individuele actiekaarten en teamactiekaarten, videocoaching en middelen voor team- en zelfreflectie.

In de TINK training wordt een vorm van leren gebruikt die er voor zorgt dat het effect van de training ook op langere termijn merkbaar blijft. Zelfreflectie en teamreflectie staan daarbij centraal. Pm-ers oefenen met het kijken naar de eigen en elkaars kwaliteiten en het geven en ontvangen van feedback (en feedforward). Opdrachten voor buiten de bijeenkomsten aan de hand van actiekaarten, observatieopdrachten en geintegreerde taaltaken helpen de deelnemers hun persoonlijke leerdoelen te bereiken.

Training: 8 bijeenkomsten

Basis van de training vormen de trainingsbijeenkomsten. De 6 interactievaardigheden komen allemaal aan bod en 1 van de bijeenkomsten is gewijd aan interactief voorlezen. In elke bijeenkomst maken de deelnemers eerst kennis met een vaardigheid. Aan het eind van elke bijeenkomst maakt iedere deelnemer een plan voor hoe zij de vaardigheid in de praktijk gaat oefenen, met behulp van de individuele actiekaart. Later schrijven ze hier ook hun ervaringen bij die in de daaropvolgende bijeenkomst besproken worden. Iedere interactievaardigheid komt dus in 2 bijeenkomsten aan de orde. Na reflectie op de vaardigheid vullen de deelnemers ook een teamactiekaart in.. De laatste bijeenkomst is deels gewijd aan de evaluatie van datgene wat aan bod is gekomen en het opstellen van doelen die na afloop van de training nog behaald moeten worden.

Aandacht voor taal vormt een onlosmakelijk onderdeel van de training. In elke bijeenkomst zijn er specifieke opdrachten met taal als insteek, gekoppeld aan de betreffende interactievaardigheid.

Praktijk; oefenen en in praktijk brengen wat je hebt geleerd

Tussen de bijeenkomsten in werken deelnemers met elkaar of individueel aan vastgestelde acties. Zij observeren elkaars acties en geven feedback. De kijkwijzers dienen hiervoor als hulpmiddel. Ingevulde kijkwijzers komen in het portfolio. Deelnemers leggen hun acties ook vast op video. Deze beelden delen zij later met andere deelnemers. Videoreflectie en intervisie vormen dus belangrijke instrumenten in de TINK training.

Teambijeenkomsten

Tussen twee trainingen komen deelnemers bij elkaar. Dit kan worden gecombineerd met reguliere bijeenkomsten. Het doel is reflecteren, feedback geven en te ontvangen bij wijze van intervisie. Bij individuele deelnemers is dit misschien niet mogelijk. Zij betrekken een collega bij hun leerproces door leerpunten te delen en feedback te vragen.

Portfolio

Om bij te houden welke activiteiten zijn uitgevoerd maken deelnemers een portfolio. Hierin verzamelen deelnemers informatie over hun ontwikkeling tijdens de training. In het portfolio komen ingevulde kijkwijzers, actiekaarten en andere bewijzen van het werken aan interactievaardigheden en taal zoals filmopnames. Een gevuld portfolio is een voorwaarde om een certificaat te kunnen behalen.

Extra taal; individueel werken aan taal 

Op basis van conclusies uit de intake en observaties tijdens het werk wordt duidelijk of een deelnemer ook extra oefening nodig heeft voor taal. De deelnemer gaat hier in eerste instantie zelf mee aan de slag. De trainer helpt de deelnemer bij het kiezen van geschikte oefeningen. Wie extra werkt aan taal maakt een taaldossier. Het taaldossier is een middel om gericht te werken aan taal die je nodig hebt op de werkvloer. Deelnemers verzamelen woorden, zinnen en teksten van de werkvloer in het taaldossier. Zij maken hiermee ook zichtbaar hoe zij aan taal werken en wat hun vorderingen zijn. Het taaldossier wordt samengevoegd met het portfolio.

Certificaat

Deelnemers die met goed gevolg de training hebben afgerond ontvangen een certificaat. Met goed gevolg betekent dat:

 • de deelnemer alle 8 bijeenkomsten aanwezig is geweest (maximaal 2 bijeenkomsten mogen worden vervangen door individuele opdrachten)
 • de deelnemer het portfolio heeft gevuld met de ingevulde actiekaarten

Kosten en subsidie

De training TINK kost € 650,- per persoon. Omdat het hier scholing betreft en KIKI Training & Coaching is ingeschreven in het CRKBO, hoeft er geen btw te worden betaald. Binnen de subsidieregeling kan er per pedagogisch medewerker ook €650,- per persoon worden aangevraagd. 100% vergoed dus.

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor het verzorgen van deze TINK training, klik hier.

Voor meer informatie over de subsidieregeling kijk ook op de site van BKK, taal en interactievaardigheden.

Aanvragen van subsidie kunt u op de site van het Agentschap van SZW, taal en interactievaardigheden. (nog niet mogelijk, pas vanaf 2 januari 2018)

De handleiding voor het aanvragen van subsidie is  hier te vinden. Let op! Zo gauw er meer bekend is over de subsidie voor 2018, maken we een nieuwe handleiding: https://www.kiki-s.nl/handleidingsubsidie/

Naam training Locatie Datum Tijdstip
TINK, Interne trainers training, Tilburg dag 1 Tilburg donderdag 5 oktober 2017 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, Interne trainers training, Oostzaan dag 1 Oostzaan vrijdag 6 oktober 2017 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
Begeleiden bij scheiden Silvolde dinsdag 24 oktober 2017 19:00 uur Incompany training
TINK, Interne trainers training, Tilburg dag 2 Tilburg donderdag 26 oktober 2017 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, Interne trainers training, Oostzaan dag 2 Oostzaan vrijdag 27 oktober 2017 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, training 3&4 Villa Driel Kerkdriel zaterdag 4 november 2017 Aanvang 9:30 Incompany training
TINK, training 3 Stichting club & buurthuiswerk Edam-Volendam Edam woensdag 8 november 2017 14:00 Incompany training
TINK, training 1 en 2 Gastouderbureau Ziezo Papendrecht zaterdag 11 november 2017 10:00 - 16:00 Incompany training
TINK, Interne trainers training, Tilburg dag 3 Tilburg donderdag 16 november 2017 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, training 6 kinderdagverblijf Willem Sparkje Amsterdam donderdag 16 november 2017 19:00 uur Incompany training
TINK, Interne trainers training, Oostzaan dag 3 Oostzaan vrijdag 17 november 2017 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, training 4 & 5 Kinderdagverblijf Okkie Amsterdam zaterdag 18 november 2017 10:00 - 16:00 Incompany training
TINK, training 3 & 4 Gastouderbureau Ziezo Papendrecht zaterdag 9 december 2017 10:00 - 16:00 Incompany training
TINK, training 5&6 Villa Driel combi Kerkdriel zaterdag 9 december 2017 Aanvang 9:30 Incompany training
TINK, training 7 kinderdagverblijf Willem Sparkje Amsterdam dinsdag 12 december 2017 19:00 uur Incompany training
TINK, training 4 stichting club- en buurthuiswerk Edam-Volendam Edam woensdag 13 december 2017 14:00 uur Incompany training
TINK, training 5 & 6 Gastouderbureau Ziezo Papendrecht zaterdag 13 januari 2018 10;00- 16:00 Incompany training
TINK, training 8 kinderdagverblijf Willem Sparkje Amsterdam woensdag 17 januari 2018 19:00 uur Incompany training
TINK, training 7&8 Villa Driel combi Kerkdriel zaterdag 20 januari 2018 Aanvang 9:30 Incompany training
TINK, training 5 stichting club- en buurthuiswerk Edam-Volendam Edam woensdag 24 januari 2018 14:00 uur Incompany training
TINK, training 6 & 7 Kinderdagverblijf Okkie Amsterdam zaterdag 27 januari 2018 10:00 - 16:00 Incompany training
TINK, training 7 & 8 Gastouderbureau Ziezo Papendrecht zaterdag 3 februari 2018 10:00 - 16:00 Incompany training
TINK, training 7 stichting club- en buurthuiswerk Edam-Volendam Edam woensdag 7 februari 2018 14:00 uur Incompany training
TINK, training 6 stichting club- en buurthuiswerk Edam-Volendam Edam woensdag 14 februari 2018 14:00 uur Incompany training
TINK, training 8 Kinderdagverblijf Okkie Amsterdam donderdag 1 maart 2018 18:30-22:00 Incompany training
TINK, training 8 stichting club- en buurthuiswerk Edam-Volendam Edam woensdag 4 april 2018 14:00 uur Incompany training
TINK Taal- en Interactievaardigheden, 4 daagse training Open – Inschrijving Bunschoten zaterdag 14 april 2018 (Inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
TINK Taal- en Interactievaardigheden, 4 daagse training Open – Inschrijving Groningen zaterdag 26 mei 2018 (Inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
TINK Trainers Training (voorjaar), 3 daagse training Open – Inschrijving Bunschoten donderdag 31 mei 2018 (Inloop 09.30) 10.00 - 16.30 Meer informatie en inschrijven
TINK Trainers Training (najaar), 3 daagse training Open – Inschrijving Bunschoten maandag 10 september 2018 (Inloop 09.30) 10.00 - 16.30 Meer informatie en inschrijven

Veelgestelde vragen

Een vraag over deze training

Lacus auctor porta dolor, duis magna mauris, dolor a nisi odio duis ac, odio rhoncus integer ac magna adipiscing vel. Odio. Cras parturient elementum in placerat est rhoncus? Enim vut. Lectus ultrices! Natoque et nunc mattis magnis nisi, cursus arcu sit phasellus, phasellus aliquet mid, eros montes, scelerisque, sed quis porta ac! Tristique elementum aliquet elementum, adipiscing, duis lacus risus, mattis?


Een vraag over deze training

Lacus auctor porta dolor, duis magna mauris, dolor a nisi odio duis ac, odio rhoncus integer ac magna adipiscing vel. Odio. Cras parturient elementum in placerat est rhoncus? Enim vut. Lectus ultrices! Natoque et nunc mattis magnis nisi, cursus arcu sit phasellus, phasellus aliquet mid, eros montes, scelerisque, sed quis porta ac! Tristique elementum aliquet elementum, adipiscing, duis lacus risus, mattis?


Een vraag over deze training

Lacus auctor porta dolor, duis magna mauris, dolor a nisi odio duis ac, odio rhoncus integer ac magna adipiscing vel. Odio. Cras parturient elementum in placerat est rhoncus? Enim vut. Lectus ultrices! Natoque et nunc mattis magnis nisi, cursus arcu sit phasellus, phasellus aliquet mid, eros montes, scelerisque, sed quis porta ac! Tristique elementum aliquet elementum, adipiscing, duis lacus risus, mattis?


Een vraag over deze training

Lacus auctor porta dolor, duis magna mauris, dolor a nisi odio duis ac, odio rhoncus integer ac magna adipiscing vel. Odio. Cras parturient elementum in placerat est rhoncus? Enim vut. Lectus ultrices! Natoque et nunc mattis magnis nisi, cursus arcu sit phasellus, phasellus aliquet mid, eros montes, scelerisque, sed quis porta ac! Tristique elementum aliquet elementum, adipiscing, duis lacus risus, mattis?


Een vraag over deze training

Lacus auctor porta dolor, duis magna mauris, dolor a nisi odio duis ac, odio rhoncus integer ac magna adipiscing vel. Odio. Cras parturient elementum in placerat est rhoncus? Enim vut. Lectus ultrices! Natoque et nunc mattis magnis nisi, cursus arcu sit phasellus, phasellus aliquet mid, eros montes, scelerisque, sed quis porta ac! Tristique elementum aliquet elementum, adipiscing, duis lacus risus, mattis?