topmenu

TINK Taal- en Interactievaardigheden

Om kinderen in de kinderopvang goede emotionele én educatieve ondersteuning te bieden, maken pedagogisch medewerkers gebruik van interactievaardigheden. Een voorwaarde daarbij is dat het taalgebruik van de pedagogisch medewerker rijk, correct en interactief is. Met de TINK-training optimaliseren cursisten hun taal- en interactievaardigheden.

Wilt u meer weten over de TINK Interne Trainers Training, lees dan hier verder....

Informatie voor de pedagogisch werkers

De TINK-training start met een intake. Daarna zijn er acht bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens deze bijeenkomsten staan zes interactievaardigheden centraal:

 • Sensitieve responsiviteit, 
 • Respect voor autonomie van het kind
 • Structureren en grenzen stellen
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Begeleiden van positieve interactie tussen kinderen

Ook komen vaardigheden als zelfreflectie, teamreflectie en feedback geven en ontvangen aan bod.

In de acht bijeenkomsten werken we met casussen uit je eigen praktijk. We leggen een verbinding met de theorie en oefenen met diverse interactieve werkvormen. Daarnaast ga je individueel aan de slag aan de hand van:

 • actiekaarten (individuele en teamgerichte praktijkopdrachten)
 • kijkwijzers (voor reflectie op interactievaardigheden en taal)

Na iedere bijeenkomst ga je met het geleerde aan de slag op je werk. Je maakt video-opnames die we in de volgende bijeenkomst analyseren. Na de training heb je inzicht in je eigen taalniveau en de kwaliteit van je interactievaardigheden. Daarnaast ben je goed toegerust om te werken aan taal- en ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen.

Met Tink verbeter je; 

 • je vaardigheden voor interactie en taalstimulering
 • je eigen taalvaardigheid
 • leren op de werkvloer van/met elkaar

Resultaten worden vastgelegd in een portfolio. In de teamvergaderingen wordt structureel aandacht besteed aan de casussen. Aandacht voor taal is onderdeel van de training. Wie het nodig heeft, kan individueel werken aan specifieke onderdelen van taal.

Tijdsinvestering

 • 1 intake = 4 uur
 • 8 bijeenkomsten x 2 uur = 16 uur
 • 7 praktijkopdrachten x 4 uur = 28 uur(deels in werktijd)
 • 8 teambijeenkomsten x 2 = 16 uur (deels in werktijd)
 • Lezen reader = 2 uur
 • Afsluitende praktijkopdracht = 4 uur

Als je alle bijeenkomsten hebt gevolgd en je portfolio is af, ontvang je een certificaat.


Informatie voor de kinderopvangorganisatie

De TINK training is gebaseerd op het organisatiemodel van de Drieslag Taal (Bolle, 2009). Dit organisatiemodel, dat gebaseerd is op taalgericht vakonderwijs, wordt door veel instellingen voor beroepsonderwijs gebruikt Het leren vindt op drie niveaus plaats:

 • praktijk; taalontwikkleing in de werkomgeving
 • training; taalontwikkeling in de training taal- en interactievaardigheden
 • remediering; extra taaloefening en individuele remediering op taal

Met de Drieslag Taal leert de pedagogisch medewerker niet alleen door het bijwonen van trainingsbijeenkomsten, maar vooral ook door oefening in de werkomgeving, aan de hand van opdrachten in de praktijk met individuele actiekaarten en teamactiekaarten, videocoaching en middelen voor team- en zelfreflectie.

In de TINK training wordt een vorm van leren gebruikt die er voor zorgt dat het effect van de training ook op langere termijn merkbaar blijft. Zelfreflectie en teamreflectie staan daarbij centraal. Pm-ers oefenen met het kijken naar de eigen en elkaars kwaliteiten en het geven en ontvangen van feedback (en feedforward). Opdrachten voor buiten de bijeenkomsten aan de hand van actiekaarten, observatieopdrachten en geintegreerde taaltaken helpen de deelnemers hun persoonlijke leerdoelen te bereiken.

Intake

Voorafgaand vindt er een uitgebreide intake plaats. Deze uitgebreide intake is er om verschillende redenen:

 • de trainer, deelnemers en de leidinggevenden krijgen een goed beeld wat het kennis- en competentieniveau is van de deelnemers;
 • het wordt duidelijk wat deelnemers willen bereiken, individueel en als team;
 • wat zijn de specifieke wensen en behoeften van de kinderopvangorganisatie;
 • wat is de leercultuur binnen de kinderopvangorganisatie;

Bovendien worden de randvoorwaarden voor het slagen van het traject zo bepaald en geborgd.

Training: 8 bijeenkomsten

Basis van de training vormen de trainingsbijeenkomsten. De 6 interactievaardigheden komen allemaal aan bod en 1 van de bijeenkomsten is gewijd aan interactief voorlezen. In elke bijeenkomst maken de deelnemers eerst kennis met een vaardigheid. Aan het eind van elke bijeenkomst maakt iedere deelnemer een plan voor hoe zij de vaardigheid in de praktijk gaat oefenen, met behulp van de individuele actiekaart. Later schrijven ze hier ook hun ervaringen bij die in de daaropvolgende bijeenkomst besproken worden. Iedere interactievaardigheid komt dus in 2 bijeenkomsten aan de orde. Na reflectie op de vaardigheid vullen de deelnemers ook een teamactiekaart in.. De laatste bijeenkomst is deels gewijd aan de evaluatie van datgene wat aan bod is gekomen en het opstellen van doelen die na afloop van de training nog behaald moeten worden.

Aandacht voor taal vormt een onlosmakelijk onderdeel van de training. In elke bijeenkomst zijn er specifieke opdrachten met taal als insteek, gekoppeld aan de betreffende interactievaardigheid.

Praktijk; oefenen en in praktijk brengen wat je hebt geleerd

Tussen de bijeenkomsten in werken deelnemers met elkaar of individueel aan vastgestelde acties. Zij observeren elkaars acties en geven feedback. De kijkwijzers dienen hiervoor als hulpmiddel. Ingevulde kijkwijzers komen in het portfolio. Deelnemers leggen hun acties ook vast op video. Deze beelden delen zij later met andere deelnemers. Videoreflectie en intervisie vormen dus belangrijke instrumenten in de TINK training.

Teambijeenkomsten

Tussen twee trainingen komen deelnemers bij elkaar. Dit kan worden gecombineerd met reguliere bijeenkomsten. Het doel is reflecteren, feedback geven en te ontvangen bij wijze van intervisie. Bij individuele deelnemers is dit misschien niet mogelijk. Zij betrekken een collega bij hun leerproces door leerpunten te delen en feedback te vragen.

Portfolio

Om bij te houden welke activiteiten zijn uitgevoerd maken deelnemers een portfolio. Hierin verzamelen deelnemers informatie over hun ontwikkeling tijdens de training. In het portfolio komen ingevulde kijkwijzers, actiekaarten en andere bewijzen van het werken aan interactievaardigheden en taal zoals filmopnames. Een gevuld portfolio is een voorwaarde om een certificaat te kunnen behalen.

Extra taal; individueel werken aan taal 

Op basis van conclusies uit de intake en observaties tijdens het werk wordt duidelijk of een deelnemer ook extra oefening nodig heeft voor taal. De deelnemer gaat hier in eerste instantie zelf mee aan de slag. De trainer helpt de deelnemer bij het kiezen van geschikte oefeningen. Wie extra werkt aan taal maakt een taaldossier. Het taaldossier is een middel om gericht te werken aan taal die je nodig hebt op de werkvloer. Deelnemers verzamelen woorden, zinnen en teksten van de werkvloer in het taaldossier. Zij maken hiermee ook zichtbaar hoe zij aan taal werken en wat hun vorderingen zijn. Het taaldossier wordt samengevoegd met het portfolio.

Certificaat

Deelnemers die met goed gevolg de training hebben afgerond ontvangen een certificaat. Met goed gevolg betekent dat:

 • de deelnemer alle 8 bijeenkomsten aanwezig is geweest
 • de deelnemer het portfolio heeft gevuld met de ingevulde actiekaarten

Kosten en subsidie

De training TINK kost € 650,- per persoon. Omdat het hier scholing betreft en KIKI Training & Coaching is ingeschreven in het CRKBO, hoeft er geen btw te worden betaald. Binnen de subsidieregeling kan er per pedagogisch medewerker ook €650,- per persoon worden aangevraagd. 100% vergoed dus.

Voor meer informatie over de subsidieregeling kijk ook op de site van BKK, taal en interactievaardigheden.

Aanvragen van subsidie kunt u op de site van het Agentschap van SZW, taal en interactievaardigheden.

De handleiding voor het aanvragen van subsidie is hier te vinden: https://www.kiki-s.nl/handleidingsubsidie/

 

Naam training Locatie Datum Tijdstip
TINK, training 5, KDV Plekkey 3-2016 Amersfoort zondag 10 januari 2016 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 8, KMN Kind & Co 1-2016 Wilnis maandag 18 januari 2016 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 3, KMN Kind & Co 1-2016 Wilnis woensdag 31 augustus 2016 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 3, KMN Kind & Co 2-2016 Nieuwegein vrijdag 2 september 2016 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 4, KDV Plekkey 1-2016 Amersfoort dinsdag 6 september 2016 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 2, ZiezO-2016 Someren dinsdag 6 september 2016 18.30 - 22.00 Incompany training
TINK, training 2, Doetsie/Marsepeintje Amsterdam woensdag 7 september 2016 18.30 - 21.30 Incompany training
TINK, training 1, KDV Plekkey 3-2016 Amersfoort woensdag 7 september 2016 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 1, BSO Plekkey 2-2016 Amersfoort donderdag 8 september 2016 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 1, Broer Konijn-2016 Koedijk donderdag 8 september 2016 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 3, Villaveentjes-2016 Rossum vrijdag 9 september 2016 08.45 - 11.15 Incompany training
TINK, training , KDV Columbus 2-2016 Oldenzaal woensdag 14 september 2016 19.00-22.00 Incompany training
TINK, training 2, BSO Plekkey 2-2016 Amersfoort donderdag 15 september 2016 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 4, KDV Columbus 1-2016 Oldenzaal maandag 19 september 2016 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 3, KDV Toppie 2016 Hilversum dinsdag 20 september 2016 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 3, Doetsie/Marsepeintje Amsterdam maandag 26 september 2016 18.30 - 21.30 Incompany training
TINK, training 2, Broer Konijn-2016 Koedijk dinsdag 27 september 2016 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, Interne trainers training, Driebergen 1 Driebergen woensdag 28 september 2016 9.30-17.00 Inschrijven is niet meer mogelijk
TINK, Interne trainers training, Tilburg dag 1 Tilburg donderdag 29 september 2016 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, training 4, KMN Kind & Co 2-2016 Nieuwegein vrijdag 30 september 2016 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 4, Zowiezo 2016 Wognum maandag 3 oktober 2016 18.45-21.45 Incompany training
TINK, training 5, KDV Plekkey 1-2016 Amersfoort dinsdag 4 oktober 2016 09.30-12.30 Incompany training
TINK, training 4, Villaveentjes-2016 Rossum dinsdag 4 oktober 2016 19.00-22.00 Incompany training
TINK, training 4, KMN Kind & Co 1-2016 Wilnis woensdag 5 oktober 2016 09.30-12.30 Incompany training
TINK, training 3, ZiezO-2016 Someren woensdag 5 oktober 2016 18.30-22.00 Incompany training
TINK, training 2, KDV Columbus 2-2016 Oldenzaal donderdag 6 oktober 2016 19.00-22.00 Incompany training
TINK, Interne trainers training, Tilburg dag 2 Tilburg maandag 10 oktober 2016 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, Interne trainers training, Driebergen 1 dag 2 Driebergen dinsdag 11 oktober 2016 9.30-17.00 Inschrijven is niet meer mogelijk
TINK, training 4, KDV Toppie 2016 Hilversum woensdag 12 oktober 2016 19.00-22.00 Incompany training
TINK, Interne trainers training, Driebergen 2 dag 1 Driebergen woensdag 12 oktober 2016 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, training 3, BSO Plekkey 2-2016 Amersfoort donderdag 13 oktober 2016 09.30-12.30 Incompany training
TINK, training 2, KDV Plekkey 3-2016 Amersfoort donderdag 13 oktober 2016 19.00-22.00 Incompany training
TINK, training 3, Broer Konijn-2016 Koedijk dinsdag 25 oktober 2016 19.00-22.00 Incompany training
TINK, Interne trainers training, Driebergen 2 dag 2 Driebergen dinsdag 25 oktober 2016 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, training 5, KDV Columbus 1-2016 Oldenzaal woensdag 26 oktober 2016 19.00-22.00 Incompany training
TINK, training 4, ZiezO-2016 Someren donderdag 27 oktober 2016 18.30-22.00 Incompany training
TINK, training 5, KMN Kind & Co 2-2016 Nieuwegein vrijdag 28 oktober 2016 09.30-12.30 Incompany training
TINK, training 1, wecaredaycare / kleinebuddha Amsterdam zaterdag 29 oktober 2016 09.30-16.00 Incompany training
TINK, training 5, Zowiezo 2016 Wognum maandag 31 oktober 2016 18.45 - 21.45 Incompany training
TINK, training 6, KDV Plekkey 1-2016 Amersfoort dinsdag 1 november 2016 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 5, KMN Kind & Co 1-2016 Wilnis woensdag 2 november 2016 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 3, KDV Plekkey 3-2016 Amersfoort woensdag 2 november 2016 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 3, KDV Columbus 2-2016 Oldenzaal donderdag 3 november 2016 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, Interne trainers training, Amsterdam dag 2 Amsterdam donderdag 3 november 2016 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, training 5, Villaveentjes-2016 Rossum vrijdag 4 november 2016 08.45 - 11.15 Incompany training
TINK, training 4, Doetsie/Marsepeintje Amsterdam maandag 7 november 2016 18.30 - 21.30 Incompany training
TINK, Interne trainers training, Tilburg dag 3 Tilburg dinsdag 8 november 2016 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, training 5, KDV Toppie 2016 Hilversum woensdag 9 november 2016 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, Interne trainers training, Driebergen 1 dag 3 Driebergen woensdag 9 november 2016 9.30-17.00 Inschrijven is niet meer mogelijk
TINK, training 4, BSO Plekkey 2-2016 Amersfoort donderdag 10 november 2016 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 5, ZiezO-2016 Someren maandag 21 november 2016 18.30 - 22.00 Incompany training
TINK, training 4, Broer Konijn-2016 Koedijk dinsdag 22 november 2016 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, Interne trainers training, Driebergen 2 dag 3 Driebergen dinsdag 22 november 2016 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, training 6, KDV Columbus 1-2016 Oldenzaal donderdag 24 november 2016 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, Interne trainers training, Amsterdam dag 3 Amsterdam donderdag 24 november 2016 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, training 6, KMN Kind & Co 2-2016 Nieuwegein vrijdag 25 november 2016 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 4, KDV Columbus 2-2016 Oldenzaal maandag 28 november 2016 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 6, KMN Kind & Co 1-2016 Wilnis woensdag 30 november 2016 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 4, KDV Plekkey 3-2016 Amersfoort donderdag 1 december 2016 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 2, wecaredaycare / kleinebuddha Amsterdam zaterdag 3 december 2016 09.30 - 16.00 Incompany training
TINK, training 6, Villaveentjes-2016 Rossum dinsdag 6 december 2016 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 6, KDV Toppie 2016 Hilversum woensdag 7 december 2016 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 5, BSO Plekkey 2-2016 Amersfoort donderdag 8 december 2016 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 5, Broer Konijn-2016 Koedijk donderdag 8 december 2016 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 5, Doetsie/Marsepeintje Amsterdam maandag 12 december 2016 18.30 - 21.30 Incompany training
TINK, training 7, KDV Plekkey 1-2016 Amersfoort dinsdag 13 december 2016 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 7, KMN Kind & Co 1-2016 Wilnis woensdag 14 december 2016 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 6, Zowiezo 2016 Wognum woensdag 14 december 2016 18.45 - 21.45 Incompany training
TINK, training 7, KMN Kind & Co 2-2016 Nieuwegein vrijdag 16 december 2016 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 5, KDV Columbus 2-2016 Oldenzaal maandag 9 januari 2017 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 8, KDV Plekkey 1-2016 Amersfoort dinsdag 10 januari 2017 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 7, KDV Toppie 2016 Hilversum woensdag 11 januari 2017 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 6, BSO Plekkey 2-2016 Amersfoort donderdag 12 januari 2017 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 6, ZiezO-2016 Someren donderdag 12 januari 2017 18.30 - 22.00 Incompany training
TINK, training 8, KMN Kind & Co 2-2016 Nieuwegein vrijdag 13 januari 2017 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 3, wecaredaycare / kleinebuddha Amsterdam zaterdag 14 januari 2017 09.30 - 16.00 Incompany training
TINK, training 7, Doetsie/Marsepeintje Amsterdam zaterdag 14 januari 2017 18.30 - 21.30 Incompany training
TINK, training 7, Zowiezo 2016 Wognum maandag 16 januari 2017 18.45 - 21.45 Incompany training
TINK, training 7, KDV Columbus 1-2016 Oldenzaal woensdag 18 januari 2017 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 6, Doetsie/Marsepeintje Amsterdam donderdag 19 januari 2017 18.30 - 21.30 Incompany training
TINK, training 6, Broer Konijn-2016 Koedijk donderdag 19 januari 2017 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 7, Villaveentjes-2016 Rossum vrijdag 27 januari 2017 08.45 - 11.15 Incompany training
TINK, training 1 en 2 KDV Da’s Pas Leven Ridderkerk zaterdag 28 januari 2017 9:30 - 16:00 Incompany training
TINK, training 7, Broer Konijn-2016 Koedijk maandag 30 januari 2017 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 6, KDV Columbus 2-2016 Oldenzaal dinsdag 31 januari 2017 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 8, Zowiezo 2016 Wognum woensdag 1 februari 2017 18.45-21.45 Incompany training
TINK, training 8, KDV Toppie 2016 Hilversum maandag 6 februari 2017 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 6, KDV Plekkey 3-2016 Amersfoort dinsdag 7 februari 2017 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 7, BSO Plekkey 2-2016 Amersfoort donderdag 9 februari 2017 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 3 & 4 KDV Da’s Pas Leven Ridderkerk zaterdag 11 februari 2017 9:30 - 16:00 Incompany training
TINK, training 4, wecaredaycare / kleinebuddha Amsterdam zaterdag 11 februari 2017 09.30 - 16.00 Incompany training
TINK, training 7, ZiezO-2016 Someren maandag 13 februari 2017 18.30 - 22.00 Incompany training
TINK, training 7, KDV Columbus 2-2016 Oldenzaal woensdag 15 februari 2017 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 8, Broer Konijn-2016 Koedijk donderdag 16 februari 2017 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 7, KDV Plekkey 3-2016 Amersfoort dinsdag 21 februari 2017 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, training 8, BSO Plekkey 2-2016 Amersfoort donderdag 23 februari 2017 09.30 - 12.30 Incompany training
TINK, training 5 & 6 KDV Da’s Pas Leven Ridderkerk zaterdag 25 februari 2017 9:30 - 16:00 Incompany training
TINK (+KIKI), training 8, KDV Columbus 2-2016 Oldenzaal dinsdag 7 maart 2017 18.30 - 22.00 Incompany training
TINK, training 8, ZiezO-2016 Someren woensdag 8 maart 2017 18.30 - 22.00 Incompany training
TINK (+ KIKI), training 8, KDV Columbus 1-2016 Oldenzaal donderdag 9 maart 2017 18.30 - 22.00 Incompany training
TINK, training 8, Villaveentjes-2016 Rossum dinsdag 14 maart 2017 19.00 - 22.00 Incompany training
TINK, Interne trainers training, Amsterdam dag 1 Amsterdam vrijdag 17 maart 2017 9:30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, training 7 & 8 KDV Da’s Pas Leven Ridderkerk zaterdag 18 maart 2017 9:30 - 16:00 Incompany training
TINK, Interne trainers training, Amsterdam dag 2 Amsterdam vrijdag 31 maart 2017 9:30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, Interne trainers training, Utrecht dag 1 Almelo maandag 22 mei 2017 9:30-16.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, Interne trainers training, Utrecht dag 2 Utrecht donderdag 1 juni 2017 9:30-16.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, Interne trainers training, Almelo dag 3 Almelo vrijdag 23 juni 2017 9:30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, Interne trainers training, Utrecht dag 3 Utrecht donderdag 29 juni 2017 9:30-16.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, Interne trainers training, Tilburg dag 1 Tilburg donderdag 5 oktober 2017 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, Interne trainers training, Oostzaan dag 1 Oostzaan vrijdag 6 oktober 2017 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, Interne trainers training, Tilburg dag 2 Tilburg donderdag 26 oktober 2017 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, Interne trainers training, Oostzaan dag 2 Oostzaan vrijdag 27 oktober 2017 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, Interne trainers training, Tilburg dag 3 Tilburg donderdag 16 november 2017 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven
TINK, Interne trainers training, Oostzaan dag 3 Oostzaan vrijdag 17 november 2017 9.30-17.00 Meer informatie en inschrijven

Veelgestelde vragen

Een vraag over deze training

Lacus auctor porta dolor, duis magna mauris, dolor a nisi odio duis ac, odio rhoncus integer ac magna adipiscing vel. Odio. Cras parturient elementum in placerat est rhoncus? Enim vut. Lectus ultrices! Natoque et nunc mattis magnis nisi, cursus arcu sit phasellus, phasellus aliquet mid, eros montes, scelerisque, sed quis porta ac! Tristique elementum aliquet elementum, adipiscing, duis lacus risus, mattis?


Een vraag over deze training

Lacus auctor porta dolor, duis magna mauris, dolor a nisi odio duis ac, odio rhoncus integer ac magna adipiscing vel. Odio. Cras parturient elementum in placerat est rhoncus? Enim vut. Lectus ultrices! Natoque et nunc mattis magnis nisi, cursus arcu sit phasellus, phasellus aliquet mid, eros montes, scelerisque, sed quis porta ac! Tristique elementum aliquet elementum, adipiscing, duis lacus risus, mattis?


Een vraag over deze training

Lacus auctor porta dolor, duis magna mauris, dolor a nisi odio duis ac, odio rhoncus integer ac magna adipiscing vel. Odio. Cras parturient elementum in placerat est rhoncus? Enim vut. Lectus ultrices! Natoque et nunc mattis magnis nisi, cursus arcu sit phasellus, phasellus aliquet mid, eros montes, scelerisque, sed quis porta ac! Tristique elementum aliquet elementum, adipiscing, duis lacus risus, mattis?


Een vraag over deze training

Lacus auctor porta dolor, duis magna mauris, dolor a nisi odio duis ac, odio rhoncus integer ac magna adipiscing vel. Odio. Cras parturient elementum in placerat est rhoncus? Enim vut. Lectus ultrices! Natoque et nunc mattis magnis nisi, cursus arcu sit phasellus, phasellus aliquet mid, eros montes, scelerisque, sed quis porta ac! Tristique elementum aliquet elementum, adipiscing, duis lacus risus, mattis?


Een vraag over deze training

Lacus auctor porta dolor, duis magna mauris, dolor a nisi odio duis ac, odio rhoncus integer ac magna adipiscing vel. Odio. Cras parturient elementum in placerat est rhoncus? Enim vut. Lectus ultrices! Natoque et nunc mattis magnis nisi, cursus arcu sit phasellus, phasellus aliquet mid, eros montes, scelerisque, sed quis porta ac! Tristique elementum aliquet elementum, adipiscing, duis lacus risus, mattis?