topmenu

Systemisch In-Zicht trainingen ‘Familieopstellingen en Organisatie-opstellingen’

Bekijk de agendavraag offerte aan

Systeem In-Zicht, de eerste stap naar verandering!

Je familie is het eerste ‘systeem’ waar je onderdeel van uitmaakt. Hedendaagse problemen, zowel privé als op het werk, vinden vaak hun oorsprong in bewust en onbewust overgenomen ideeën, overtuigingen en waarden. Ook voor kinderen geldt dat psychische problemen, eetstoornissen en lastig of ongewoon gedrag wijzen op een verstoring van de ‘orde’ in het ‘systeem’.

Iedereen is onderdeel van een systeem. Een systeem is een samenhang van mensen en hun omgeving waarin alle leden een gezamenlijk doel nastreven. Denk hierbij aan ons gezin, ons werk, de vereniging waar we op zitten, de opleiding die we volgen en onze vriendenkring. Doordat de leden van een systeem een gezamenlijk doel nastreven, zijn zij afhankelijk van elkaar. Op het moment dat er een verandering plaatsvindt binnen het systeem, zullen alle leden van het systeem meebewegen. Het systeem raakt na een verandering namelijk in onbalans. De leden zullen (on)bewust weer opzoek gaan naar een nieuw balans. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een baby geboren wordt. Degene die voorheen het jongste was, is dit nu niet meer. Ouders hebben hun aandacht opnieuw te verdelen. Om een nieuw balans te vinden kan een systemische opstelling helpend en verduidelijkend zijn. Door middel van deze opstellingen kunnen er stappen worden gemaakt die voor meerdere leden uit het systeem helpend is, dus ook voor kinderen.

Wat wij kinderen meegeven als ouders of verzorgers is in belangrijke mate afhankelijk van hoe we zelf in het leven staan. Wat wij zelf hebben ervaren, wat we hebben verwerkt, wat we diep hebben weggestopt, waar we vrede mee hebben en waar we nog steeds mee in strijd zijn. De systemische benadering helpt je verbanden bloot te leggen die aan de problematiek ten grondslag liggen om vervolgens – met respect voor het verleden – je eigen stappen te maken.

Een systemische opstelling maakt zichtbaar hoe patronen uw leven beïnvloeden. Iedereen maakt deel uit van een systeem, bijvoorbeeld van een familie. In elke familie spelen verborgen familiepatronen een rol. Het zijn vaak onbewuste invloeden die klachten en/of problemen kunnen veroorzaken. In een opstelling brengt iemand een thema of vraagstuk in. Door het vraagstuk op te stellen met systemische poppetjes, grondankers of door representant wordt het vraagstuk of thema in beeld gebracht. Door interventies van de trainer treden veranderingen op, waardoor problemen zichtbaar en/of opgelost kunnen worden.

De professionele en zeer ervaren systemische opstellers aangesloten bij KIKI Training & Coaching laten u graag kennismaken met met uw systeem door de verschillende Systeem In-Zicht trainingen.

Start: Systemisch kijken naar kinderen, 1 dag

Systemisch gezien kan een kind dat uit balans is geraakt meerdere oorzaken hebben. Dit kan natuurlijk in het kind zelf zitten, maar dikwijls is een verandering in de directe omgeving de oorzaak. Een kind is heel gevoelig en pikt de lichtste signalen op. Het hoeft niet eens met het kind zelf te maken te hebben, echter kan het kind ervoor zorgen dat het systeem van het kind in verwarring wordt gebracht.

Hoe ziet de training eruit?

Het doel van deze training is om inzicht te krijgen vanuit de systemische methodiek op de problematiek van het kind, om zo balans terug te brengen voor het kind en het gezin. Een prachtig cadeau voor iedereen die met kinderen werkt.

Tijdens deze training is er aandacht voor:

 • Het systeem van herkomst.
 • De systemische methodiek
 • Basisprincipes systemisch werk
 • Het invullen van een Genogram.
 • In-Zicht in balans voor het kind en het gezin.

Systemisch In-Zicht deel 1 'Basistraining', 3 dagen

Tijdens deze scholing maak je kennis met systemisch werken en kijken je naar de dynamieken en symptomen uit je eigen gezin van herkomst. Iedereen is onderdeel van een systeem. Een systeem is een samenhang van mensen en hun omgeving waarin alle leden een gezamenlijk doel nastreven. Denk hierbij aan je gezin, je werk, de vereniging waar je lid van bent, de opleiding die je volgt, en je vriendenkring. Omdat de leden van een systeem een gezamenlijk doel nastreven, zijn zij van elkaar afhankelijk. Op het moment dat er binnen het systeem iets verandert, zullen alle leden van het systeem meebewegen. Na een verandering raakt het systeem namelijk in onbalans. De leden zullen (on)bewust weer op zoek gaan naar een nieuw balans. Een voorbeeld is een situatie waarin een baby wordt geboren. Degene die voorheen de jongste was, is dit nu niet meer. Ouders moeten hun aandacht opnieuw verdelen. Om een nieuw balans te vinden kan een systemische opstelling helpen en verduidelijken. Aan de hand van deze opstellingen kunnen er stappen worden gemaakt die meerdere leden in het systeem, ook kinderen, zullen helpen.

Tijdens de trainingen leer je

 • Waarnemen vanuit de principes van ‘binding’, ‘ordening’ en ‘balans’: de 3 wetten in elk ‘systeem’.
 • De dynamieken ontdekken in jouw eigen ‘systemen’.
 • Een verband te leggen tussen ‘symptomen’ en ‘dynamieken’.
 • Systeem energie
 • Verschillende gevoelens
 • Persoonlijk en groepsgeweten
 • Afbakening, plek, volgorde, schuld
 • Verlangen, gemis, eer geven, uitreiken, nemen van je lot

Systemisch In-Zicht deel 2 'Persoonlijke ontwikkeling', 3 dagen

Deze training is voor iedereen die de basistraining Systemisch In-Zicht deel 1 bij ons gevolgd heeft of een gelijkwaardige opleiding elders en verder de diepte in wil met Systemisch werk. Het programma is zeer gevarieerd en daarmee voor een grote groep mensen interessant in het kader van persoonlijke én professionele ontwikkeling.

Waar de basis van het Systemisch werk vooral gaat over je plek in het familiesysteem en de invloed hiervan op je leven, maken we het systemische in-zicht breder. We verdiepen de kennis en kunde over bijvoorbeeld binding, teruggave, strijd, geweten, magische en wetende liefde. In deze training staat persoonlijke ontwikkeling centraal.

Systemisch In-Zicht deel 3, 'Verdieping persoonlijke ontwikkeling' 3 dagen

Deze training is voor iedereen die de basistraining Systemisch In-Zicht deel 1 en Systemisch In-Zicht deel 2 bij ons hebben gevolgd. Het programma is zeer gevarieerd en daarmee voor een grote groep mensen interessant in het kader van persoonlijke én professionele ontwikkeling.

We kijken ook naar andere invloeden zoals man/vrouw-zijn, intimiteit en seksualiteit, relaties, samengestelde gezinnen, dader-slachtoffer, leven en dood. Daarnaast verdiepen we de kennis over bijvoorbeeld eren, teruggave, en het verdiepen van kennis over de basisprincipes herkennen, aanpassen en verbinden.  Ook in deze training staat je persoonlijke proces centraal.

Werken als systemisch opsteller en/of coach

Wanneer je de 3 delen Systemisch inzicht trainingen hebt gevolgd, kun je nog meer kennis opdoen over systemisch werk door het volgen van de vervolg trainingen om systemisch te werken met kinderen en/of volwassenen.

Systemisch kijken naar kinderen

Systemisch In-Zicht kindercoach, 3 dagen

Systemisch gezien kunnen er meerdere oorzaken zijn als een kind uit balans raakt. Deze kunnen natuurlijk in het kind zelf zitten, maar dikwijls is er sprake van een verandering in de directe omgeving. Een kind is heel gevoelig en pikt de lichtste signalen op. Al heeft het niet eens met het kind zelf te maken, het systeem van het kind kan toch in verwarring worden gebracht. Tijdens deze training leer je kinderen en/of ouders in-zicht geven in het systeem van het kind, door het systeem van het kind in beeld te brengen. We behandelen verschillende opstelling mogelijkheden en gaan ermee oefenen in de praktijk.

Vervolg: Systemisch In-Zicht opstellingen begeleiden met kinderen, 3 dagen

Je familie is het eerste ‘systeem’ waar je deel van uitmaakt. Hedendaagse problemen, zowel privé als op het werk, vinden vaak hun oorsprong in bewust en onbewust overgenomen ideeën, overtuigingen en waarden. Ook in het geval van kinderen kunnen psychische problemen, eetstoornissen en lastig of ongewoon gedrag wijzen op een verstoring van de ‘orde’ in het ‘systeem’.

Wat wij als volwassenen aan kinderen meegeven, is in belangrijke mate afhankelijk van hoe we zelf in het leven staan. Wat wij zelf hebben ervaren. Wat wij hebben verwerkt en wat wij diep hebben weggestopt, waar wij vrede mee hebben en waar wij nog steeds mee in strijd zijn. Tijdens deze training leer je door gebruik te maken van een systemische benadering om verbanden die aan de problematiek ten grondslag liggen, bloot te leggen tijdens opstellingen begeleiden met/voor kinderen.

Systemisch werken met volwassenen

Systemisch In-Zicht coach, 3 dagen

Tijdens deze 3 daagse scholing leer je de technieken om andere mensen systemisch in-zicht te geven door systemisch te werken. Er wordt aandacht besteed aan het gesprek vooraf, het uitvragen van het genogram, driedimensionaal opstellen van het systeem en maken van systemische stappen tijdens kleine opstellingen met maximaal 2 tot 4 personen.

Vervolg: Systemisch In-Zicht opstellingen begeleider, 3 dagen

Heb je de basisopleiding en de verdiepende training van Systemisch Werken afgerond en wil je je in de methodiek professionaliseren? In deze driedaagse training Systemisch In-Zicht opstellingen begeleider leer je hoe je de systemische kennis en kunde in de praktijk brengt in het begeleiden en/of coachen van anderen. 

Kom vrijblijvend naar:

Naam training Locatie Datum Tijdstip
Systemisch kijken naar kinderen (1 dag) Bunschoten maandag 26 oktober 2020 9.30 inloop, aanvang 10.00 - 16.00 uur incl. pauze

Meer informatie en inschrijven

Systeem In-Zicht (deel 1), 3 daagse Bunschoten donderdag 5 november 2020 9.30 inloop, aanvang 10.00 - 16.00 uur incl. pauze

Meer informatie en inschrijven

Systeem In-Zicht (deel 2), 3 daagse Bunschoten donderdag 14 januari 2021 9.30 inloop, aanvang 10.00 - 16.00 uur incl. pauze

Meer informatie en inschrijven

Systeem In-Zicht (deel 1), 3 daagse Bunschoten zaterdag 16 januari 2021 9.30 inloop, aanvang 10.00 - 16.00 uur incl. pauze

Meer informatie en inschrijven

Systemisch kijken naar kinderen (1 dag) Bunschoten zaterdag 30 januari 2021 9.30 inloop, aanvang 10.00 - 16.00 uur incl. pauze

Meer informatie en inschrijven

Systeem In-Zicht (deel 3), 3 daagse Bunschoten donderdag 4 maart 2021 9.30 inloop, aanvang 10.00 - 16.00 uur incl. pauze

Meer informatie en inschrijven

Systeem In-Zicht Kindercoach, 3 daagse Bunschoten zaterdag 20 maart 2021 9.30 inloop, aanvang 10.00 - 16.00 uur incl. pauze

Meer informatie en inschrijven

Systeem In-Zicht ‘opstellingen met volwassenen’, 3 daagse Bunschoten zaterdag 10 april 2021 9.30 inloop, aanvang 10.00 - 16.00 uur incl. pauze

Meer informatie en inschrijven

Systeem In-Zicht Kindercoach, 3 daagse Bunschoten maandag 17 mei 2021 9.30 inloop, aanvang 10.00 - 16.00 uur incl. pauze

Meer informatie en inschrijven

Systeem In-Zicht ‘opstellingen met kinderen’, 3 daagse Bunschoten zaterdag 9 oktober 2021 9.30 inloop, aanvang 10.00 - 16.00 uur incl. pauze

Meer informatie en inschrijven