topmenu

Systeem In-Zicht Kindercoach, 3-daagse training

Bekijk de agendavraag offerte aan

Systeem In-Zicht Kindercoach, 3-daagse training

Ouders denken vaak dat het kind een probleem heeft. Omdat het kind een probleem heeft, ervaren zij zelf ook een probleem.
Een kind maakt altijd deel uit van een gezin, (ook al woont het niet binnen zijn eigen gezin!) en daarom heeft een Systeem In-Zicht kindercoach altijd te maken met factoren uit het gezin die het probleem beïnvloeden. Ouders hebben lang de grootste invloed op het gedrag van een kind, zowel in positieve als negatieve zin. Daarom is het uitermate zinvol om bij iedere hulpvraag te beoordelen of het een probleem van de ouders is, een gezinsprobleem of meer het probleem van een kind.

Hoe kan je wel systemisch werken met kinderen?

Als kindercoach kun je observeren wat er speelt binnen het gezin. Wanneer er iemand buitengesloten wordt, de volgorde tussen ouders en kinderen onder druk staat of wanneer de balans in geven en nemen is verstoord, kan je met ouders hierover in gesprek gaan. Regelmatig hebben de problemen die in het hier en nu spelen ook met de geschiedenis van de ouders te maken. Dit is vaak niet op te lossen, maar een liefdevolle manier van kijken en zacht medeleven kunnen veel verschil maken.
Het werken met kinderen is heel veel aanvaarden van dat wat is en bewust maken van verantwoordelijkheid aan ouders. Als kindercoach heb je niet altijd zicht op wat er precies speelt binnen een gezin. Bovendien ben je alleen maar een voorbijganger in het leven van het kind en zijn ouders. Je hebt geen recht om een oordeel te hebben over wat er speelt.
Evenwel merk ik dagelijks dat de manier van kijken naar het gezin waarin alles er mag zijn, veel verschil maakt om de problemen die worden ervaren op te lossen. Zodra je als kindercoach echter wilt helpen en een mening hebt over hoe het zou moeten zijn, raak je het kwijt.
De vraag die centraal staat is:  “Maakt je aanpak het hele gezin sterk of zwak”. En dat is een mooie leidraad die verder reikt dan het individuele probleem van het kind.

De opleiding 'Systeem In-Zicht Kindercoach is bij uitstek geschikt voor:

1. Pedagogisch coaches en professionals in de kinderopvang. Met de opleiding krijg je diepgaand inzicht in de (onbewuste) psychologie van familiesystemen. De opleiding is uitermate praktisch en interactief en geeft een aanvullend perspectief. 

2. Docenten en leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De opleiding geeft je concrete inzichten en tools om meer vat te krijgen op dynamische processen in de klas en individuele problematiek van de leerling. 

Tijdsinvestering:
3 dagen van 10.00 - 16.00 uur.
Kosten:
€695,00 per persoon, incl. certificaat, portfolio, lesmateriaal en lunch.

 

Trainer: Ron en/of  Hester Baars - Lindner

 

* KIKI Training & Coaching is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Op dit moment nog geen training gepland