topmenu

Signaleren kun je leren

Bekijk de agendavraag offerte aan

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en werknemers in staat moeten stellen daarmee te werken. In stap 1 moet je de signalen in kaart brengen. Hoe herken je signalen eigenlijk en wanneer moet je er melding van maken?

Afgaan op je niet-pluisgevoel is vaak lastig. Heb je het signaal goed gezien? Is het signaal zichtbaar of juist niet? Als je een signaal opvangt hoeft dat niet gelijk te betekenen dat er kindermishandeling plaatsvindt en hierin moet je voorzichtig zijn. Het vastleggen van de signalen is hierin wel belangrijk. Daarbij helpt een signalenlijst. Onthoud wel goed dat de signalenlijst niet leidend zijn voor kindermishandeling. Het is een hulpmiddel om kindermishandeling in kaart te brengen.

Emma (1 jaar) komt binnen op de kinderopvang. Haar luier zit vol en haar mond zit vol met kruimels van het ontbijt. De moeder verontschuldigt zich en zegt dat ze veel haast heeft. Helaas is dit niet de eerste keer. De pedagogisch werker geeft Emma een bad en een schone luier. Is er sprake van kindermishandeling?

Hoe ziet de training 'Signaleren kun je leren' eruit?

Deze training staat geheel in teken van signaleren. In deze training leer je waar je op moet letten bij het signaleren van kindermishandeling en hoe jij je jouw melding kan onderbouwen naar aanleiding van de signalen. We gaan aan de slag met casussen uit de praktijk.

Tijdens deze training is er aandacht voor:

 • De verschillende signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Het vroegtijdig signaleren van zorgen.
 • Het inschatten van de ernst.

Doel

Het doel van deze training is om de deelnemers zekerder en alerter te maken op het herkennen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Resultaat

Na het volgen van de training:

 • Hebben de deelnemers kennis over de verschillende signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Hebben de deelnemers inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen.

 

Kosten

 • Open Inschrijving €60,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) inclusief bewijs van deelname.
 • Speciale prijs: In-company tarieven
  • 6 - 11 deelnemers €650,- (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)
  • 12 - 20 deelnemers €750,- (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)
 • Prijzen in-company voor grotere groepen? Neem gerust contact met ons op.

 

Kwalificatie

De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname aan de training. 

Geplande open-inschrijvingen

Naam training Locatie Datum Tijdstip
2-daagse training voor ‘Aandachtsfunctionaris’ Bunschoten vrijdag 2 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met meldcode Bunschoten vrijdag 2 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 12.30 uur Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met de meldcode & Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag Bunschoten vrijdag 2 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
2-daagse training voor ‘Aandachtsfunctionaris’ Bunschoten zaterdag 9 januari 2021 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
2-daagse training voor ‘Aandachtsfunctionaris’ Bunschoten donderdag 15 april 2021 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven