topmenu

De Pedagogische Kwaliteitstrein, samen op het goede spoor van de IKK

De Pedagogische Kwaliteitstrein, samen op het goede spoor van de IKK

Kwalitatief goede opvang is van onmisbaar belang voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Als professionele mede-opvoeder levert de pm-er namelijk een belangrijke bijdrage aan de opvoeding van een kind. Deze is onder andere gericht op een optimale ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen, die in staat gesteld en uitgedaagd worden volledig te integreren in het sociaal-maatschappelijk leven.

Kinderopvang van hoge kwaliteit stelt de ontwikkeling van het kind centraal, en draagt zo bij aan een goede start voor kinderen in deze maatschappij. Het versterken van de kwaliteit van de kinderopvang is daarmee van belang voor zowel het kind als voor onze samenleving.

Essentieel voor de kwaliteit van de opvang is de wijze waarop met kinderen wordt omgegaan. Een vertrouwde en veilige omgeving is daarbij van primair belang.
Met het oog hierop worden de pedagogische basisdoelen in de wetgeving opgenomen. Het is belangrijk dat alle pm-ers binnen de organisatie op de hoogte zijn van deze basisdoelen, het beleid en de bijbehorende interactievaardigheden. Waarom? Omdat kwaliteit tot uiting komt door hoe pm-ers hun vaardigheden inzetten in de dagelijkse opvangpraktijk.

Op dit moment werken we hard aan de pedagogische kwaliteitstrein, zodat u met uw organisatie binnenkort kunt instappen! 

 

 

 

Naam training Locatie Datum Tijdstip
Intern pedagogisch kwaliteitsboom coach, tweedaagse training met licentie 17 en 24 mei Bunschoten donderdag 17 mei 2018 09.30 inloop, 10 uur aanvang tot 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
De pedagogische kwaliteitsboom voor bemiddelingsmedewerkers en management GOB Bunschoten maandag 4 juni 2018 09.30 inloop, 10 uur aanvang tot 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
Intern pedagogisch kwaliteitsboom coach, tweedaagse training met licentie 6 en 13 juni Bunschoten woensdag 6 juni 2018 09.30 inloop, 10 uur aanvang tot 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
De pedagogische kwaliteitsboom voor managers, coaches en beleidsmedewerkers Kinderopvang Bunschoten vrijdag 8 juni 2018 09.30 inloop, 10 uur aanvang tot 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
De Pedagogische Kwaliteitsboom Open-Inschrijving Bunschoten zaterdag 30 juni 2018 09.30 inloop, 10.00 uur aanvang tot 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
De Pedagogische Kwaliteitsboom Open-Inschrijving Amstelveen zaterdag 7 juli 2018 09.30 inloop, 10.00 uur aanvang tot 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
De pedagogische kwaliteitsboom voor managers, coaches en beleidsmedewerkers Kinderopvang/GOB Bunschoten donderdag 13 september 2018 09.30 inloop, 10 uur aanvang tot 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
Intern pedagogisch kwaliteitsboom coach, tweedaagse training met licentie 3 en 10 oktober Bunschoten woensdag 3 oktober 2018 09.30 inloop, 10 uur aanvang tot 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
De Pedagogische Kwaliteitsboom Open-Inschrijving Bunschoten zaterdag 24 november 2018 09.30 inloop, 10.00 uur aanvang tot 16.00 uur Meer informatie en inschrijven

Veelgestelde vragen

Hebben kinderdagverblijven ook eigen pedagogische werkplannen?

Ja. Het liefst voor iedere groep een eigen pedagogisch werkplan. Passend bij de leeftijd kinderen, de visie van de kinderopvang en PM-ers. Samen het werkplan maken en bespreken zorgt voor het gezamenlijk dragen van het werkplan.