topmenu

Nieuw concept voor de kinderopvangbranche: Pedagogische Kwaliteit Abonnement

vraag offerte aan

In de afgelopen jaren is er in onze branche steeds meer aandacht gekomen voor professionalisering en verbetering van de kwaliteit. Een mooie ontwikkeling voor de kinderen en pedagogisch medewerkers. Voor een organisatie is het nog niet altijd zo eenvoudig om aan al deze kwaliteitseisen te voldoen. Zeker in deze tijd, waarin pedagogisch medewerkers met passie en kwaliteit niet overal in Nederland te vinden zijn. Daarnaast zijn er zoveel eisen waar je als management aan moet voldoen, dat je niet altijd tijd hebt om met datgeen bezig te zijn, waarmee je bezig wilt zijn.

KIKI training & coaching heeft een nieuw en uniek concept voor de branche kinderopvang:

"Het pedagogische kwaliteit abonnement"

Dit abonnement sluit je als organisatie af voor bijvoorbeeld een jaar. Door gebruik te maken van het abonnement wordt er veel werk uit handen genomen, voldoe je aan de eisen van de IKK en controle vanuit de GGD. Door deze service in abonnementsvorm aan te bieden, beschikt u het hele jaar over een pedagogisch coach/ beleidsmedewerker en worden de kosten over 12 maanden verdeeld.

Het abonnement wordt gestart met een intakegesprek en PKO (Pedagogische Kwaliteit Observatie) binnen de locaties en groepen van uw organisatie. Dit wordt uitgevoerd door een IKK gecertificeerd coach van KIKI training & coaching. Aan de hand van het intakegesprek en de resultaten van de observaties maken wij voor u een coach- en scholingsplan op maat.

Dit coach- en scholingsplan kunt u volledig of deels laten uitvoeren door een pedagogisch coach, beleidsmedewerker en/of trainer van KIKI training en coaching. Samen met u maken we een passend abonnement voor uw organisatie.

Voordelen van een KIKI Pedagogische Kwaliteit Abonnement:

-IKK gecertificeerd pedagogisch beleidsmedewerker

Doel van de functie, Het bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van het pedagogisch beleid.Wettelijke eis, Minimaal 50 uur per jaar voor de ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid per LRKP nummer (BSO en Kindcentrum zijn 2 LRKP nummers)

-IKK gecertificeerd pedagogisch coach

Doel van de functie, Het coachen van medewerkers vanuit het pedagogisch beleid ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van werkzaamheden. Wettelijke eis, Minimaal 10 uur coaching per fte per jaar.

-IKK gecertificeerd VVE coach

Doel van de functie, Aanvullend op de primaire taak in de ondersteuning VE vervult zij daar extra werkzaamheden in het kader van de verhoging van de vve-kwaliteit, zoals het invoeren van opbrengstgericht werken. Wettelijke eis, Minimaal 10 uur per jaar per VE kind vanaf 2022.

-Coachplan met uren verdeling verplichte coach- en beleidsuren (eis van de GGD)

-Scholingplan (eis van de GGD)

-Observaties 'Pedagogische Kwaliteit' per groep

-Beeld In-Zicht 'De 6 interactievaardigheden in beeld per pedagogisch medewerker'

-Uw pedagogisch beleid en werkplan aangepast aan de nieuwe wetgeving IKK en uw werkwijze

-Coaching on the job door een coach/beleidsmedewerker die tevens inzetbaar is als pedagogisch medewerker

-KIKI observatie lijsten voor ieder kind (eis IKK, werken met een observatie systeem)

-De Pedagogische Kwaliteitsboom op iedere groep (eis IKK, pedagogische kwaliteit meetbaar, zichtbaar en observeerbaar)

-Ontwikkelingsgerichte thema's; KIKI kansen een kinderen, een jaar rond

-Coach de coach, de coaches zijn aangesloten bij de GILDE voor pedagogisch coaches/ beleidsmedewerkers

-Altijd een professionele, ervaren en deskundige coach voor u beschikbaar

-Verrekening uren, Baby's In-Zicht scholing 0-jarige en/of borgen baby scholing 0-jarige (eis IKK, scholing 0-jarige)

-Verrekening uren, VVE In-Zicht en/of borgen VVE op de groep

-Korting van 10 % op verschillende scholingen en workshops ontwikkelt door KIKI T&C zoals o.a.:

  1. Werken met de meldcode in de praktijk
  2. Signaleren kun je leren
  3. In gesprek met ouders
  4. Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
  5. Systemisch kijken naar kinderen
  6. Effectief communiceren met kinderen

KIKI training & coaching

De pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches worden intensief begeleid door KIKI training & coaching. De coaches zijn gekwalificeerd en staan geregistreerd in het personenregister zodat ze gekoppeld kunnen worden aan uw organisatie. Iedere 6 weken nemen de pedagogisch coaches/ beleidsmedewerkers deel aan de intervisie bijeenkomst, zodat wij en zij op de hoogte zijn van alles wat er speelt in de branche. Tijdens de looptijd van het abonnement kan uw organisatie gebruik maken van de expertise van de professionals aangesloten bij het KIKI Kennisinstituut en zullen wij u tevens begeleiden bij pedagogische vraagstukken.

Voorbeeld abonnement Pedagogische Kwaliteit:

Kindercentrum Bellefleur heeft 2 locaties in Garderen

- op ieder centrum 3 groepen 0-4 jaar =  2 x 50 uur beleidsmedewerker = 100 uu

- op ieder centrum 1 BSO groep =  2 x 50 uur beleidsmedewerker = 100 uur

Totaal 200 uur pedagogisch beleidsmedewerker (wettelijke eis)

- op iedere locatie hebben ze 10 fte is totaal 20 fte = 20 x 10 = 200 pedagogisch coach uren

Totaal 400 uur pedagogisch beleidsmedewerker / coach.

Tevens hebben we in overleg met het management afgestemd dat de Baby In-Zicht scholing en Meldcode in de praktijk workshop wordt opgenomen in het scholingsplan 2020.

Berekening abonnement prijs per maand:

- Pedagogisch beleidsmedewerker / coach 400 x € 67,50 = € 27.000,00

- Baby scholing 14 pm-ers = € 5.250,00 - € 2.025,00 = € 3.225,00

Verrekening van 30 uur x 67,50 = € 2.025,00 i.v.m. pedagogische coach uren die kunnen worden ingezet. (15 uur scholing en 15 uur voorbereiding en verslaglegging door de coach/beleidsmedewerker)

- Meldcode in de Praktijk workshop (2 x 12 deelnemers = 2 x € 625,00) € 1.250,00 - € 125,00 = € 1.125,00

Korting 10 % ivm abonnement, geen pedagogische scholing dus geen verrekening mogelijk uren.

Totaal 2020:

€ 27.000,00 + € 3.225,00 + € 1.125,00 = € 31.350,00

€ 31.350 : 12 maanden = € 2.612,50 per maand, vrijgesteld van BTW ivm CRKBO registratie en werkzaamheden wet IKK

 

Wij komen graag met u in contact voor het geven van meer informatie, wanneer u onderstaand formulier invult, nemen wij op korte termijn contact met u op.