topmenu

Pedagogisch beleidsplan

Ontwikkeling Pedagogisch beleidsplan
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een IKK voor de gastouderopvang. Daarom is het zinvol voor gastouderbureaus om hun pedagogisch beleidsplan eens onder de loep te nemen. Door als organisatie pro-actief in te spelen op diverse ontwikkelingen wordt gewerkt aan professionaliteit, welke zichtbaar is voor ouders en inspectie.

Door het pedagogisch beleidsplan te updaten en renoveren wordt ook een goede basis gelegd voor de volgende trainingen: pedagogische basisdoelen, interactievaardigheden en het schrijven van een eigen werkplan op basis van het 'nieuwe'pedagogische beleidsplan. Door training en ondersteuning aan te bieden worden pedagogische kennis en vaardigheden vergroot. Op deze manier worden gastouders nog sterker verbonden met de organisatie!

Pedagogische basisdoelen
In het Algemeen Pedagogisch Beleid gaat het gastouderbureau uit van de vier pedagogische basisdoelen, zoals geformuleerd door professor J.M.A. Riksen-Walraven :
• Bieden van emotionele veiligheid
• Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie
• Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie
• Overdragen van waarden en normen

Doel en resultaat
Updaten en renoveren van uw pedagogisch beleidsplan zodat deze toekomst-proof is!

Prijzen
De prijzen zijn gebaseerd op een brainstormsessie met u en uw medewerkers, het schrijven van het pedagogisch beleid en het schrijven van een versie voor ouders.
Voor een offerte op maat neem contact met ons op!

Op dit moment nog geen training gepland

Veelgestelde vragen

Hebben kinderdagverblijven ook eigen pedagogische werkplannen?

Ja. Het liefst voor iedere groep een eigen pedagogisch werkplan. Passend bij de leeftijd kinderen, de visie van de kinderopvang en PM-ers. Samen het werkplan maken en bespreken zorgt voor het gezamenlijk dragen van het werkplan.