topmenu

Organisatieopstelling “In-zicht”

Binnen het systeemdenken wordt een organisatie beschouwd als een zogenaamd sociaal systeem. Een dergelijk systeem bestaat dan uit een geordend geheel van onderling afhankelijke en elkaar continu beïnvloedende onderdelen. Elk systeem is gericht op een bepaald evenwicht. Wanneer er zich verstoringen in dit evenwicht voordoen, komt het hele systeem in beweging. Deze (onzichtbare) beweging wordt de systeemdynamiek genoemd. Deze dynamieken kunnen zorgen voor verstrikkingen en knelpunten in het systeem, waardoor dit niet meer optimaal werkt. De organisatieopstelling legt deze onzichtbare verstoringen bloot en geeft een beeld van mogelijke oplossingen.

Een organisatieopstelling is een ruimtelijke weergave van een organisatie, waarin medewerkers, afdelingen, klanten, producten of doelen (vertegenwoordigd door ‘representanten’) in de ruimte worden opgesteld in verhouding tot elkaar. Deze weergave (het opstellen zelf) gebeurt door de vraaginbrenger; onder begeleiding van een begeleider. De begeleider gaat met de opgestelde stand-ins (plaatsvervangers) aan de slag om de aard van het probleem vast te stellen en een oplossingsrichting te vinden. Dit gebeurt in een aantal stappen.

Stap 1, Opstellen

Op aanwijzingen van de begeleider gaat de vraaginbrenger een ruimtelijke weergave van de onderhavige verhoudingen maken door plaatsvervangers een plek te geven in de ruimte. De vraaginbrenger kiest ook een plaatsvervanger voor zichzelf en blijft na het opstellen van de elementen aan de zijkant zitten om, afstand houdend, te kunnen bezien wat er gebeurt.

Stap 2, Onderzoek
Er staat zo een tableau vivant, een groep die iets uitbeeldt, dat achterliggende kanten van het vraagstuk laat zien, doordat de begeleider de opgestelde mensen ondervraagt over hun gevoelens en houdingen ten opzichte van elkaar en de omstandigheden. De patronen die leiden tot stremmingen en ondoelmatigheden in het ordening komen aldus aan het licht. Hierdoor worden oplossingsrichtingen zichtbaar die eerder verscholen bleven.

Stap 3, Herordening

De begeleider brengt herordening aan in het opgestelde systeem waarmee oplossingsrichtingen getoetst kunnen worden en/of het systeem gezuiverd wordt.

Stap 4, Inzetten vraaginbrenger

Soms wordt de vraaginbrenger op de eigen plek ingebracht in de opstelling om het her-ordende systeem aan den lijve te ervaren.

Graag komen wij met u in contact, om samen met u de mogelijkheden te bespreken.

Naam training Locatie Datum Tijdstip
Systemisch kijken naar kinderen (1 dag) Bunschoten donderdag 5 maart 2020 9.30 inloop, aanvang 10.00 - 16.00 uur incl. pauze Meer informatie en inschrijven
Systeem In-Zicht, 4 daagse Bunschoten donderdag 5 maart 2020 9.30 inloop, aanvang 10.00 - 16.00 uur incl. pauze Meer informatie en inschrijven
Systeem In-Zicht opstellingsavond (gratis) Bunschoten donderdag 5 maart 2020 19.00 inloop, aanvang 19.30 uur Meer informatie en inschrijven
Systemisch kijken naar kinderen (1 dag) Haaksbergen zaterdag 21 maart 2020 9.30 inloop, aanvang 10.00 - 16.00 uur incl. pauze Meer informatie en inschrijven
Systeem In-Zicht opstellingsavond (gratis) Bunschoten donderdag 2 april 2020 19.00 inloop, aanvang 19.30 uur Meer informatie en inschrijven
Systeem In-Zicht opstellingsavond (gratis) Bunschoten dinsdag 12 mei 2020 19.00 inloop, aanvang 19.30 uur Meer informatie en inschrijven
Systeem In-Zicht opstellingsavond (gratis) Bunschoten maandag 29 juni 2020 19.00 inloop, aanvang 19.30 uur Meer informatie en inschrijven