topmenu

OOG Taal- en Interactievaardigheden

Over deze training

In de training Oog voor interactie gaan professionals in de kinderopvang aan de slag met hun eigen interactie- en taalvaardigheid. Oog voor interactie is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en het ROC van Amsterdam en is onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Video-feedback

In de training Oog voor interactie staat het eigen leerproces centraal. Rode draad door de bijeenkomsten is het kijken naar jezelf aan de hand van korte filmfragmenten van interacties met kinderen in je groep. Uit onderzoek blijkt immers dat werken met video-feedback het beste leerresultaat oplevert. Samen met de trainer en de andere deelnemers kijk je gericht naar je eigen handelen en werk je aan het versterken van je taalgebruik en je interacties met anderen.

Opzet van de training

 • Intake (inclusief digitale taaltoets op eigen locatie)
 • 6 groepsbijeenkomsten van 3 uur (één bijeenkomst per 3 á 4 weken)
 • 3 uur huiswerk na iedere bijeenkomst (verwerkingsopdrachten, eigen opnames maken)
 • Coachingsgesprek met de trainer op je werk (na de derde bijeenkomst)
 • Eindopdracht
 • Eindgesprek

De bijeenkomsten worden aangeboden in groepen van maximaal 10 á 12 deelnemers. De intake, het coachingsgesprek en het eindgesprek zijn individueel.

Inhoud

De training is er in twee variaties:

 • Oog voor interactie in kinderopvang 0-4 jaar
 • Oog voor interactie in kinderopvang 4-12 jaar

In beide variaties gaan we op dezelfde manier aan de slag: We werken langs drie leerlijnen:

Kennis over en oefenen met de zes interactievaardigheden:

 • Sensitieve responsiviteit
 • Respect voor autonomie
 • Structureren en leidinggeven
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de kinderlijke taalontwikkeling)
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen

We vertalen de 6 interactievaardigheden concreet naar de verschillende leeftijdsgroepen. Je oefent met het herkennen en toepassen van de (deel)vaardigheden. Dit gebeurt zowel tijdens de bijeenkomsten als middels praktijkopdrachten. We besteden extra aandacht aan de drie laatste (educatieve) vaardigheden en de kinderlijke taalontwikkeling.

Kijken naar jezelf met anderen

Dit gebeurt door het maken en analyseren van opnames van eigen interacties in de praktijk. In de bijeenkomsten laat je zelfgekozen beeldfragmenten zien aan mededeelnemers en de trainer. Dit gebeurt in kleinschalige setting (duo’s) en met behulp van concrete kijkvragen en uitgewerkte ‘interactieschalen’. Hierbij wordt aandacht besteed aan een goede manier van feedback geven en een veilige sfeer. Tijdens de bijeenkomsten,  tijdens het coachingsgespreken tijdens het eindgesprek volgt en begeleidt de trainer de individuele voortgang van de deelnemers. In de laatste bijeenkomst presenteert de deelnemer de eigen groei.

Versterken eigen taalvaardigheid

De training is zeer taalrijk opgezet. Tijdens de bijeenkomsten en in het huiswerk wordt er voortdurend spelenderwijs een beroep gedaan op de vaardigheden spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven. Wanneer deze vaardigheden bij een deelnemer onvoldoende zijn is er extra ondersteuning mogelijk.

We helpen je om je kracht uit te bouwen. Tijdens de trainingsperiode wordt iedere deelnemer gecoacht door de trainer. De trainer bewaakt of iedereen voldoende leerkansen krijgt en neemt.

Materiaal

 • Het boek/ebook ‘Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering’ (Strik, A & Schoemaker, J. (2014) Amsterdam: Reed Business.
 • Filmpjes van pm-ers in actie
 • Filmpjes die de deelnemers zelf maken in de praktijk
 • Werkboek
 • Certificaat

Bij 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor de eindopdracht ontvang je een Bewijs van deelname.


Kosten

De training OOG kost € 650,- per persoon. Omdat het hier scholing betreft en KIKI Training & Coaching is ingeschreven in het CRKBO, hoeft er geen btw te worden betaald. Binnen de subsidieregeling kan er per pedagogisch medewerker ook €650,- per persoon worden aangevraagd. 100% vergoed dus.
Een werkboek zit bij de prijs in. Elke deelnemer aan de training OOG moet wel het boek ‘interactievaardigheden, een kindvolgende benadering’ (van Strik & Schoemaker 2014), apart aanschaffen (€29,95).

Bij incompany wordt een offerte op maat gemaakt.

Zoals aangegeven is het trainingsaanbod Oog voor interactie onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden. Via deze regeling is er 650 euro subsidie per deelnemer beschikbaar. Voor de actuele stand van zaken over deze regeling verwijzen wij u naar de site van Bureau Kwaliteit Kinderopvang.

Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen, klik hier!

Op dit moment nog geen training gepland

Veelgestelde vragen

Een vraag over deze training

Lacus auctor porta dolor, duis magna mauris, dolor a nisi odio duis ac, odio rhoncus integer ac magna adipiscing vel. Odio. Cras parturient elementum in placerat est rhoncus? Enim vut. Lectus ultrices! Natoque et nunc mattis magnis nisi, cursus arcu sit phasellus, phasellus aliquet mid, eros montes, scelerisque, sed quis porta ac! Tristique elementum aliquet elementum, adipiscing, duis lacus risus, mattis?


Een vraag over deze training

Lacus auctor porta dolor, duis magna mauris, dolor a nisi odio duis ac, odio rhoncus integer ac magna adipiscing vel. Odio. Cras parturient elementum in placerat est rhoncus? Enim vut. Lectus ultrices! Natoque et nunc mattis magnis nisi, cursus arcu sit phasellus, phasellus aliquet mid, eros montes, scelerisque, sed quis porta ac! Tristique elementum aliquet elementum, adipiscing, duis lacus risus, mattis?


Een vraag over deze training

Lacus auctor porta dolor, duis magna mauris, dolor a nisi odio duis ac, odio rhoncus integer ac magna adipiscing vel. Odio. Cras parturient elementum in placerat est rhoncus? Enim vut. Lectus ultrices! Natoque et nunc mattis magnis nisi, cursus arcu sit phasellus, phasellus aliquet mid, eros montes, scelerisque, sed quis porta ac! Tristique elementum aliquet elementum, adipiscing, duis lacus risus, mattis?


Een vraag over deze training

Lacus auctor porta dolor, duis magna mauris, dolor a nisi odio duis ac, odio rhoncus integer ac magna adipiscing vel. Odio. Cras parturient elementum in placerat est rhoncus? Enim vut. Lectus ultrices! Natoque et nunc mattis magnis nisi, cursus arcu sit phasellus, phasellus aliquet mid, eros montes, scelerisque, sed quis porta ac! Tristique elementum aliquet elementum, adipiscing, duis lacus risus, mattis?


Een vraag over deze training

Lacus auctor porta dolor, duis magna mauris, dolor a nisi odio duis ac, odio rhoncus integer ac magna adipiscing vel. Odio. Cras parturient elementum in placerat est rhoncus? Enim vut. Lectus ultrices! Natoque et nunc mattis magnis nisi, cursus arcu sit phasellus, phasellus aliquet mid, eros montes, scelerisque, sed quis porta ac! Tristique elementum aliquet elementum, adipiscing, duis lacus risus, mattis?