topmenu

Werken met de meldcode & Grensoverschrijdend gedrag, IKK proof

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangescherpt. Sinds 1 januari 2019 moeten professionals signalen van ernstige acute of structurele onveiligheid melden bij Veilig Thuis. Organisaties moeten in een afwegingskader dat is opgenomen in hun Meldcode, hebben geschreven om welke situatie het gaat. Graag informeren wij u en uw collega's over de nieuwe eisen die gesteld worden aan de Meldcode.

 

In Nederland worden zo’n 119.000 kinderen mishandeld of verwaarloosd en per jaar overlijden tussen de 50 en 80 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling. Ondanks inspanningen van alle betrokken instanties, blijkt het lastig om dit aantal terug te dringen. Signalen van kindermishandeling worden lang niet altijd herkend. Ook het overgaan tot actie bij een vermoeden van kindermishandeling kan beter.

Kindermishandeling is een ernstig probleem en kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Pedagogisch werkers dragen verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor het ondernemen van actie. Maar ja, kindermishandeling is geen eenduidig begrip.

Want is er sprake van kindermishandeling of gaat het om een minder gewenste opvoedsituatie? Deze vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden, het heeft veelal te maken met de eigen waarden en normen. Hoe ben je zelf opgevoed. Stel je eens voor, de ouder die zijn of haar kind net even te hard in de arm knijpt, ouders die uit elkaar gaan en besluiten dat er opeens helemaal niets meer goed aan papa of mama is of het kindje dat steeds weer met vieze luiers gebracht wordt en waarvan de kleren onfris ruiken, net als het kindje zelf. Is hier sprake van kindermishandeling?

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken. Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Uit onderzoek weten we namelijk dat professionals die met een meldcode werken drie keer vaker ingrijpen dan professionals die geen meldcode hebben.

 

Training 2,5 uur: 'Werken met de Meldcode'

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft speciaal voor deze doelgroep de training 'Werken met de Meldcode' ontwikkeld. KIKI Training & Coaching heeft de licentie om deze training te verzorgen.

Hoe ziet de training eruit?

De Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij het signaleren van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Tijdens de training krijgen de deelnemers meer inzicht in de Meldcode, oefenen we met elkaar in het gebruiken van de verschillende signalenlijsten en bespreken we verschillende casussen.

Enkele reacties van de deelnemers:

"Soms weet ik gewoon niet waar ik moet beginnen. Deze training over de Meldcode helpt me om overzicht te krijgen"

"Door de metafoor die de trainster heeft verteld, begrijp ik dat ik niet meer mijn ogen moet sluiten. Ik zal vanaf nu handelen."

Resultaat

Na het volgen van de training:

 • Hebben de deelnemers kennis over de verschillende aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Hebben de deelnemers inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen.
 • Kennen de deelnemers hun taken en grenzen en weten ze wanneer ze de Meldcode moeten inzetten.

 

Training 2,5 uur: 'Grensoverschrijdend gedrag' (+ aanpassingen Meldcode)

Speciaal voor iedereen die al kennis heeft over de Meldcode, verzorgen wij de verdiepende training 'Grensoverschrijdend gedrag' (+ aanpassingen Meldcode). Tijdens deze training zullen wij de deelnemers in het kort informeren over de aanpassingen in de Meldcode en vervolgens verder gaan met de training 'Grensoverschrijdend gedrag'.

Hoe ziet de training eruit?

Kinderen en jongeren komen veel in aanraking met seksualiteit. Op internet, via vrienden en op school. Via televisieprogramma's, reclames en tijdschriften worden zij dagelijks geconfronteerd met geseksualiseerde beelden. Nieuw zijn de mogelijkheden die sociale media met zich meebrengt. De ontwikkelingen gaan zo snel dat ouders, hulpverleners en professionele opvoeders zich afvragen; 'Wat is seksueel gezond gedrag?'

In deze training kijken we met hulp van de methodiek van Grensoverschrijdend gedrag, hoe je om kunt gaan met seksueel experimenteer- of grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren.

Resultaat

Na het volgen van de training:

 • Ben je in staat om het seksuele gedrag van kinderen te herkennen en dit binnen je team laagdrempelig bespreekbaar te maken
 • Kun je aan de hand van situaties uit de praktijk inschatten wat een gewenste reactie is op het seksuele gedrag van kinderen
 • Heb je concrete instrumenten in handen om handelingsverlegenheid te doorbreken
 • Krijg je een handelingsperspectief dat afhankelijk is van het seksueel gedrag van kinderen

 

Certificaat & Hand-out 
De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname aan de training. Dit certificaat is uitgegeven door KIKI Training & Coaching.
Achteraf ontvangen de deelnemers een digitale hand-out van de training. Deze hand-out kan een goede aanvulling zijn op het protocol meldcode kindermishandeling binnen uw organisatie.

Vindt u het ook belangrijk dat u en uw collega's op de hoogte zijn van de Meldcode en/of Grensoverschrijdend gedrag, het gebruik van de 5- stappen en de signalenlijsten? Dan komen wij graag naar u toe!

Kosten in-company

 • 'Werken met de Meldcode 2,5 uur' of  'Grensoverschrijdend gedrag 2,5 uur'
  • €625,00*
 • 'Werken met de Meldcode' en  'Grensoverschrijdend gedrag' 2 x 2,5 uur
  • €1.195,00*

* In-company gegeven door 1 trainer en maximaal 16 deelnemers (extra deelnemers in overleg), inclusief erkend certificaat, exclusief reiskosten

*KIKI Training & Coaching is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Kosten open-inschrijving

 • 10.00 - 12.30 uur, 'Werken met de Meldcode'
  • €60,00 inclusief erkend certificaat
 • 13.30 - 16.00 uur, 'Grensoverschrijdend gedrag'
  • €60,00 inclusief erkend certificaat

 

Wilt u beide trainingen volgen, dan betaald u €125,00 en verzorgen wij een heerlijke lunch, koffie/thee, fruit en diverse lekkernij tussen 12.30 en 13.30 uur. Klik hier om u gelijk aan te melden.

Vul het formulier in en wij maken op basis daarvan een offerte voor u.

“Als ze als kind niet altijd zo stil had hoeven zijn

Had ze vandaag misschien het hoogste lied gezongen

Als ze als kind niet altijd zo alleen was geweest had ze vandaag misschien allang iemand gevonden.

Als ze als kind niet altijd zo bang had hoeven zijn had ze vandaag misschien van iemand durven houden.

Als ze als kind niet altijd zo’n puinhoop had gezien had ze vandaag misschien kastelen kunnen bouwen.

Als ze als kind de warmte van de zomer had gekend was ze die warmte in haar winter nooit verloren.

Als ze als kind de warmte van een nest had gekend had het haar hele leven lang niet zo gevroren.

Als ze als kind niet al zo oud had hoeven zijn had ze vandaag nog een kinderlied gezongen.

Als ze als kind gewoon een kind had kunnen zijn was ze vandaag als een kind opnieuw begonnen”

Liselore Gerritsen

 

Naam training Locatie Datum Tijdstip
2-daagse training voor ‘Aandachtsfunctionaris’ Bunschoten vrijdag 2 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met meldcode Bunschoten vrijdag 2 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 12.30 uur Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met de meldcode & Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag Bunschoten vrijdag 2 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met de meldcode & Signaleren kun je leren Bunschoten donderdag 8 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met de meldcode & Signaleren kun je leren Bunschoten-Spakenburg zaterdag 24 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met de Meldcode (virtueel aanbod) Virtueel klaslokaal woensdag 4 november 2020 aanvang 19:00 - 21:30 Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met de meldcode & Signaleren kun je leren (virtueel) Virtueel klaslokaal dinsdag 17 november 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
2-daagse training voor ‘Aandachtsfunctionaris’ Bunschoten zaterdag 9 januari 2021 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
2-daagse training voor ‘Aandachtsfunctionaris’ Bunschoten donderdag 15 april 2021 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven