topmenu

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, IKK proof

Bekijk de agendavraag offerte aan

De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij het signaleren van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Er bestaat bij PM-ers, gastouders en bemiddelingsmedewerkers veel behoefde aan meer informatie over de meldcode. Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft speciaal voor deze doelgroep de training ‘Werken met de meldcode’ ontwikkeld. KIKI Training & Coaching heeft de licentie om deze training te verzorgen. 

Tijdens de training krijgen de deelnemers meer inzicht in de 5 stappen van de meldcode, oefenen we met elkaar in het gebruiken van de verschillende signalenlijsten en bespreken we verschillende casussen, om met elkaar te oefenen en vragen te beantwoorden.   

Reactie Pm-er ”Soms weet ik gewoon niet waar ik moet beginnen. Deze training over de meldcode helpt me om overzicht te krijgen” 

Reactie Gastouder "Door de metafoor die de trainster heeft verteld, begrijp ik dat ik niet meer mijn ogen moet sluiten. Ik zal vanaf nu handelen."  

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld of kindermishandeling. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren hebben een eigen meldcode opgesteld, met daarin in ieder geval deze 5 stappen:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling), of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis.

Resultaat
Na het volgen van de training:
•Hebben de deelnemers kennis over de verschillende aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling;
•Hebben de deelnemers inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen;
•Kennen de deelnemers hun taken en grenzen en weten ze wanneer ze de meldcode moeten in zetten. 

De training  geeft inzicht in de meldcode en het signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering van bovenstaande training is 2,5 uur tot 3 uur.

Certificaat & Hand-out 
De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname aan de training. Dit certificaat is uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Achteraf ontvangen de deelnemers een digitale hand-out van de training. Deze hand-out kan een goede aanvulling zijn op het protocol meldcode kindermishandeling binnen uw organisatie. 

Optionele aanvullende training; 
Handelen bij vermoedens huiselijk geweld en kindermishandeling
In deze aanvullende training krijgen de deelnemers uitgebreidere informatie aangereikt hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. We besteden tijdens deze training uitgebreid aandacht aan communicatievaardigheden omdat communiceren met ouders een eerste taak is van de beroepskracht.

Op dit moment nog geen training gepland