topmenu

KIKI, Kansen in Kinderen

Bekijk de agendavraag offerte aan

'Door de training voel ik me meer gewaardeerd, ik durf ouders vaker adviezen te geven, het sterkt mijn zelfbewustzijn. We zijn veel meer dan een oppas. Ik had werk, nu heb ik een beroep. Zo voel ik dat.' Gastouder Bregje.

Om kinderen optimaal te laten (op)bloeien, is het belangrijk dat gastouders ook zelf blijven groeien. Het begint immers bij jezelf! Ben jij als gastouder gemotiveerd om kinderen de ondersteuning te kunnen bieden die zij nodig hebben om zonder achterstand op school te kunnen te starten? Werken met het programma ‘KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind’ voor Voorschoolse Educatie (VE) is een laagdrempelige manier om je pedagogisch handelen te verrijken met groots resultaat. Maar hoe werk je precies met een VE-methode? Je bent als gastouder een zelfstandige zzper met een duidelijke pedagogische visie. Hoe maak je een VE-methode eigen? En wat is ervoor nodig om een VE-methode goed in te zetten, zodat je er voor jezelf en de kinderen het maximale uit kunt halen? Om dat te kunnen is het belangrijk dat je je verdiept in de ontwikkeling van kinderen en jouw eigen pedagogisch handelen onder de loep neemt.

KIKI, Kansen in Kinderen

De training KIKI, Kansen in Kinderen is een VE-training speciaal ontwikkeld voor gastouders. Tijdens deze training leren we je hoe je met de VE-methode ‘KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind!’ kunt werken, maar nog belangrijker… we leren je om kinderen in ontwikkeling te herkennen en in te spelen op de behoeften van het individuele kind. Want jij speelt als gastouder een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. En maakt een verschil als het gaat over het inhalen van ontwikkelingsachterstanden. De opdrachten tijdens de training zijn ontworpen zodat jij ze meteen in de praktijk kunt brengen. Je kunt dus vanaf dag 1 met de behandelde stof aan de slag op jouw opvang. Deze trainingen zijn onmisbaar in je ontwikkeling als professioneel opvoeder en voor de professionalisering van de gastouderopvang in het algemeen!

Voor wie?

Deze training is voor alle gastouders. Hiermee kunt u snel KIKI gecertificeerd aan de slag met DE erkende interventie voor de gastouderopvang!*Gastouders met minimaal MBO3 en ervaring in de kinderopvang, kunnen ook VErrijken In-Zicht volgen, 12 bijeenkomsten.  Op dit moment mogen wij gastouders VE aanbieden, alleen kunnen zij geen gebruik maken van subsidies of VE plekken. Meer informatie, klik hier.

Aanpak

kan en hoe je ieder kind individueel kunt uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Je leert met KIKI kijken naar je eigen rol in de interactie met de kinderen. Hoe meer je over jezelf weet en begrijpt, hoe beter je dat ook kunt herkennen bij kinderen. Je leert onderscheid maken in de behoeftes van de verschillende kinderen; wat werkt bij het ene kind, spreekt een ander weer totaal niet aan. Daardoor weet je ook wat ieder kind van jou nodig heeft.

Na de training weten deelnemers hoe om te gaan met ontwikkelingsstimulering gericht op de 4 ontwikkelingsgebieden. De pedagogische kwaliteit van de opvang zal verbeteren en mogelijk zelfs te excelleren, doordat zij beschikken over kennis, vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen. Door het werken met de VE-methode ‘KIKI ontwikkelingsstimulering voor elk kind!’ zal een doorgaande leerlijn worden gecreëerd van opvang naar de basisschool.

Inhoud

De training KIKI, Kansen in Kinderen bestaat uit zes bijeenkomsten van 2,5 uur. De bijeenkomsten zullen het best tot hun recht komen wanneer zij om de 3 weken worden gepland, zodat de deelnemers de tijd hebben voor ‘ervarend’ leren.

1: Snoeien en mesten
Ontwikkelingsstimulering is belangrijk voor een kind. Waarom is dit belangrijk? Hoe werkt dit dan in de hersenen?
2: Ik groei!
Kinderen ontwikkelen zich op sociaal emotioneel, motorisch, rekenprikkels, spraak- en taalgebied.
3: Kansrijk
Over het belang van een dagschema, het toepassen van een dagritme en het grijpen en creëren van kansen binnen het dagschema om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
4: Kracht van taal en interactie
Taal en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het belang van voorlezen en het leren toepassen van verschillende vormen van interactief lezen.
5: Prikkelende omgeving
De Speelleeromgeving en ‘opslagplaatsen in ons geheugen’
6: Interactie In-Zicht
Wat houden de interactievaardigheden in? Op welke wijze zet ik de vaardigheden in om mijn doelen te bereiken?

Kwalificatie

Na afloop van de training worden deelnemers gecertificeerd. Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als de deelnemer de hele training heeft gevolgd en aan alle certificeringseisen heeft voldaan. De certificeringseisen bestaan uit:

  • Alle huiswerkopdrachten zijn met een voldoende beoordeeld.
  • Presentatie: interactief voorlezen.
  • Minimaal 80% aanwezigheid.

Kosten

De kosten voor de training bestaande uit 6 bijeenkomsten of 3 dagen zijn €495,00 per persoon incl. koffie/thee/lunch, een erkend KIKI, Kansen in kinderen-certificaat, kindvolgsysteem en theorieboek.

Vanaf 12 deelnemers komen wij de training bij je op locatie verzorgen. Wij maken graag een passende offerte op maat voor jou. Zijn er geen 12 deelnemers? Geen probleem... Maak dan gebruik van het inschrijfformulier zodat wij op zoek gaan naar deelnemers bij een organisatie bij je in de buurt. Wij kijken naar de mogelijkheden om dit samen te voegen voor jou. Klik op de button hieronder om vrijblijvend een offerte op te vragen.

KIKI JAARABONNEMENT INCL. GRATIS STARTPAKKET TER WAARDE VAN €49,50!

Als je nu een jaarabonnement afsluit ontvangt u het startpakket ter waarde van €49,50 gratis! Je ontvangt een pakket met voor 13 maanden lang elke maand een nieuw thema. Je start met het thema ''Welkom Kiki'' en krijgt daarbij het startpakket cadeau.

KIKI, Ontwikkelingsstimulering voor elk kind!

KIKI, Ontwikkelingsstimulering voor elk kind is een veelzijdig educatief VE-programma voor gastouders.  Met hulp van de beer Kiki voert de pedagogisch werker activiteiten uit die bij een kind vier ontwikkelingsgebieden stimuleren: Motoriek, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Spraak & Taal en Rekenprikkels. De activiteiten zijn verwerkt in maandthema’s, waar ook een handleiding, een duidelijke instructie en werkmateriaal bij horen. De thema’s zijn zo geschreven dat de beer interactie met de kinderen uitlokt, hen uitdaagt en als intermediair tussen het kind en de pedagogisch werker kan worden gebruikt.

Op dit moment nog geen training gepland