topmenu

KIKI, Kansen in kinderen voor gastouders, 3 daagse training

TRAINING KIKI – KANSEN IN KINDEREN

'Door de training voel ik me meer gewaardeerd, ik durf ouders vaker adviezen te geven, het sterkt mijn zelfbewustzijn. We zijn veel meer dan een oppas. Ik had werk, nu heb ik een beroep. Zo voel ik dat.' Gastouder Bregje.

Om nog meer te doen met de mogelijkheden van ontwikkelingsstimuleringsprogramma KIKI, bieden we de training KIKI – Kansen in kinderen aan. Tijdens deze trainingen ontwikkel je, je tot een KIKI-gecertificeerde pedagogisch medewerker of gastouder.

Je leert met KIKI kijken naar je eigen rol in de interactie met de kinderen. Hoe meer je over jezelf weet en begrijpt, hoe beter je dat ook kunt herkennen bij kinderen. Je leert onderscheid te maken in de behoeftes van de verschillende kinderen: wat werkt bij het ene kind, spreekt een ander weer totaal niet aan. Daardoor weet je ook wat ieder kind van jóu nodig heeft. Daarbij leer je alles over effectief communiceren en het toepassen van de zes interactievaardigheden.

Deze trainingen zijn onmisbaar in je ontwikkeling als professioneel opvoeder en voor de professionalisering van de kinderopvang in het algemeen!

 

Een stapje extra

Een programma voor ontwikkelingsstimulering, is dat wel nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zelf in hun eigen tempo? Precies! Het enige wat jij hoeft te doen is heel goed kijken naar de kinderen, hun ontwikkeling volgen en als het even kan iets extra’s te bieden. Met de trainingen helpen we je om heel goed te kijken naar wat een kind al kan en hoe je elk kind individueel kunt uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn persoonlijke ontwikkeling.

Het gaat ons bij de trainingen niet alleen om de kinderen. Het gaat ook om de ontwikkeling van jou als professioneel opvoeder. We houden je daarom regelmatig een spiegel voor. Die reflectiemomenten zijn bedoeld om zelf even pas op de plaats te maken en naar jezelf te kijken. Hoe zie jij jezelf? Wat zien kinderen? Wat zien ouders? Ben je tevreden over dat spiegelbeeld? Wat zou je willen veranderen? En wat heb je daarvoor nodig?

In deze trainingen werk je daar hard aan, samen met je medecursisten en een enthousiaste trainer.

 

Theorieboek Kansen in kinderen

Bij de trainingen wordt het boek Kansen in kinderen gebruikt. Het is een theorieboek, een praktijkboek en een naslagwerk dat iedereen die met jonge kinderen werkt telkens weer uit de kast zal pakken. Het boek biedt handvatten om alle kinderen, die ‘bloemen in de knop’, een vruchtbaar (speel)veld te bieden waarop duizenden bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien.

 

De training

De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 2,5 uur of 3 bijeenkomsten van 6 uur incl. 1 uur pauze. Bijeenkomsten zullen het best tot hun recht komen wanneer zij om de 3/4 weken worden gepland, zodat de deelnemers de tijd hebben voor ‘ervarend’ leren.

 

Inhoud KIKI, Kansen in kinderen

1. Meer halen uit een opvangdag: Om te beginnen

Tijdens dit onderdeel maak je kennis met het ontwikkelingsstimuleringsprogramma KIKI Kansen in kinderen. Je krijgt een goed overzicht van alle materialen die deel uitmaken van het programma. Je maakt uitgebreid kennis met beer Kiki die van alle activiteiten iets speciaals maakt.

2. Kansen Grijpen en Creëren: Kiki de hele dag

Tijdens dit onderdeel laten we zien dat een dag boordevol ontwikkelmomenten zit. Die momenten leer je zien, gebruiken en bewust creëren. Je leert waarom werken met een dagritme ook kansen biedt voor jezelf om bewust aan de slag te gaan met kindontwikkeling en hoe je beer Kiki daarbij kunt gebruiken.

3. De speelleeromgeving: Kiki in en om het huis

Tijdens dit onderdeel laten we zien hoe de inrichting van je opvangruimte en je aandacht voor de eigenheid van kinderen eraan kunnen bijdragen dat kinderen zich welkom, veilig en vertrouwd voelen. Thematafels en speelhoeken stimuleren kinderen tot gerichter interactief spel. Je leert hoe je zulke tafels en hoeken kunt creëren en hoe je beer Kiki daarbij kunt gebruiken.

4. Omgaan met jezelf en met anderen, Sociale en emotionele ontwikkeling

Hoe een jong kind leert omgaan met zichzelf en met anderen heeft grote invloed op de rest van zijn leven. Tijdens dit onderdeel leer je hoe je jonge kinderen helpt om zelfvertrouwen te ontwikkelen en weerbaar te worden. We bespreken vier interactievaardigheden die je daarbij kunnen helpen. Je wordt even ‘stilgezet’ om na te denken over wie je bent, waar je nu staat en wat voor jou belangrijk is.

5. De kracht van taal en interactie: Spraak- en taalontwikkeling

We gaan tijdens dit onderdeel ontdekken hoe de ontwikkeling van spraak en taal verloopt bij kinderen tot vier jaar. Een ‘rijke’ taalomgeving helpt enorm voor een goede taalontwikkeling. Je leert hoe je hierbij de woordkaarten effectief kunt gebruiken. Je krijgt adviezen hoe je via interacties tussen jou en de kinderen hun taalontwikkeling kunt verrijken.

6. Ontluikend rekenen en logisch denken: Rekenprikkels

In dit onderdeel gaan we na hoe allerlei dagelijkse handelingen ontluikend rekenen en wiskunde bevorderen bij jonge kinderen. Hoe beter je die kansen ziet hoe beter je ze kunt grijpen en creëren. Plezier staat voorop, rekenprikkels bieden is allesbehalve ‘schooltje spelen’. Je ontdekt hoe je al spelend en samen genietend kinderen iets meegeeft waarmee ze goed zijn voorbereid op de basisschool.

7. Bewegen is de basis: Fijne en grove motoriek en sensomotoriek

Bewegen is de motor voor het leren en ontdekken in alle ontwikkelingsgebieden. Je leert hoe de fijne en grove motoriek zich ontwikkelt bij kinderen. Kinderen bewegen omdat ze er plezier aan beleven, omdat ze willen onderzoeken of omdat ze hetzelfde willen als andere kinderen. We willen je tijdens dit onderdeel inspireren om kinderen de ruimte te geven zodat ze vrij en veilig kunnen spelen, ervaren, ontdekken en leren.

8. Verrukkelijke verhalen: De boekenkast van Kiki

Voorlezen aan kinderen is een belangrijke activiteit. Het draagt in grote mate bij aan het later zelf goed kunnen lezen en schrijven. Het is ook een fijn moment en belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. In dit onderdeel laten we je zien hoe je plezier en taalontwikkeling kunt combineren met voorlezen als activiteit. Je krijgt inspiratie om het voorleesmoment eens anders aan te pakken.

9. Inzicht in gedrag van kinderen: Observeren

Met de methode KIKI Kansen in kinderen volg je de ontwikkeling van kinderen via halfjaarlijkse observaties. We laten je zien hoe het KIKI kindvolgsysteem werkt. Het gaat om inzicht in het gedrag van kinderen. We laten aan de hand van voorbeelden zien hoe je via inzicht gericht kunt inspelen op wat een uniek kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling.

10. Ouders als opvoedpartners: Samenwerken met ouders

Respect en vertrouwen zijn belangrijke voorwaarden in de samenwerking van jou als pedagogisch werker met ouders van de kinderen. Tijdens dit laatste onderdeel laten we je zien hoe je vanuit die basishouding actief kunt bijdragen aan een goede verstandhouding met ouders en daarbij zelf de eerste stap kunt zetten. Goede samenwerking begint met inleven, verbale en non-verbale signalen van ouders opvangen en daarop je reacties afstemmen. Wij helpen je daarbij met kennis over communicatie. In een sfeer van samenwerking leren ouders en pedagogisch werkers van elkaar. We staan stil bij de verbinding tussen thuis en de opvang met veel voorkomende situaties als voorbeeld.

 

Doel

Het hoofddoel van KIKI is het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen in de gastouder- en kinderopvang om een soepele overgang naar de basisschool te bevorderen en onderwijsachterstanden te voorkomen. Hieraan wordt gewerkt door middel van de 3 subdoelen voor de intermediaire doelgroep.

  1. Het vergroten van de interactievaardigheden.
  2. Het vergroten van kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van kinderen gericht te ondersteunen en te stimuleren.
  3. Het vergroten van ouderbetrokkenheid.

Het doel van de training is om de thema's van KIKI optimaal te kunnen benutten en gecertificeerd aan de slag te gaan.

 

Resultaat

Na het volgen van de training heeft de deelnemer meer inzicht in zijn eigen rol in de interactie met de kinderen. De deelnemer kan onderscheid maken in de verschillende (leer)behoeftes van de verschillende kinderen. De deelnemer weet wat ieder kind nodig heeft en kan vanuit de zone van de naaste ontwikkeling ontwikkelingsstimulering aanbieden aan ieder kind!

 

Studiebelasting

  • Zes bijeenkomsten van 6 x 2,5 uur= 15 uur.
  • Lezen van het boek KIKI, Kansen in kinderen= 5 uur.
  • Praktijkopdrachten 10 x 0.5 uur= 5 uur
  • Eindopdracht voorbereiden 1 x 2 uur= 2 uur.

De studiebelasting is 27 uur.

 

Kosten 

'KIKI, Kansen in kinderen' voor gastouders met een KIKI abonnement (minimaal MBO 2 niveau): 

  • Speciaal tarief voor gastouders met KIKI abonnement: 6 bijeenkomsten van 2,5 uur €395,00, incl. lunch, het Kansen in kinderen boek, het kindvolgsysteem en een erkend KIKI certificaat.

KIKI Training & Coaching is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

 

Kwalificatie

Na afloop van de training worden deelnemers gecertificeerd als 'Erkend KIKI Kinderopvang'. Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als de deelnemer de hele training heeft gevolgd en aan alle certificeringseisen heeft voldaan. De certificeringseisen bestaan uit:

  • Alle opdrachten uit het portfolio zijn met een voldoende beoordeeld. 
  • De cursist is minimaal 80% aanwezig. Bij het missen van een bijeenkomst ontvangt de cursist extra huiswerkopdrachten. 

 

Abonnement KIKI

Wanneer u wilt deelnemen aan de training KIKI, Kansen in kinderen voor gastouders, is het van belang dat u een abonnement heeft op de thema's van KIKI Kansen in kinderen, zodat u het geleerde ook in de praktijk kunt brengen. Klik hier voor meer informatie over het KIKI abonnement.

 

Training in-company/op maat

Het zou kunnen dat u de KIKI Kansen in kinderen training in-company wil aanbieden aan uw PW-ers, gastouders of leerkrachten. Graag maken we voor u een offerte op maat. Vooraf maken we een telefonische afspraak om uw wensen en ideeën te bespreken, zodat de training binnen de visie en mogelijkheden van uw organisatie past. Wanneer u het contactformulier invult, nemen we spoedig contact met u op.

 

Aanbod

Kijk hieronder in de agenda voor een overzicht van de geplande KIKI trainingen.

Op dit moment nog geen training gepland