topmenu

In gesprek met ouders

Bekijk de agendavraag offerte aan

Stel je voor.. Je hebt een vermoeden dat er bij Lynn thuis huiselijk geweld plaatsvind. Hiervoor heb je de stappen gezet in de Meldcode en ben je aangekomen bij stap 3: in gesprek gaan met de ouders. Je hebt de signalen helder voor jezelf en je wilt een open gesprek aangaan met de ouders. Hoe pak je dit aan?

Als je in gesprek gaat met ouders wil je dit op een professionele manier doen zonder te oordelen. Dit is extra lastig als het een gevoelig onderwerp is en je niet goed weet hoe ouders kunnen reageren. Je doel is om het bespreekbaar te maken en er samen uit te komen voor het kind. In het gesprek moet duidelijk worden dat je het kind wilt helpen en dat het probleem duidelijk moet worden.

Hoe ziet de training eruit?

De training 'In gesprek met ouders' helpt professionals goed te reageren en te communiceren met ouders. Tijdens de training krijgen de deelnemers meer inzicht in de gesprekstechnieken, oefenen we met elkaar de verschillende reacties van ouders en bespreken we verschillende casussen.

Tijdens deze training is er aandacht voor:

 • In gesprek gaan met ouders.
 • Gesprekstechnieken.


Doel

Het doel van deze training is om de deelnemers zekerder te maken in hun gesprek met ouders over huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De deelnemers durven het gesprek aan te gaan met de ouders.


Resultaat

Na het volgen van de training:

 • Hebben de deelnemers kennis van gesprekstechnieken die zij kunnen inzetten in gesprek met ouders.
 • Kun je aan de hand van situaties uit de praktijk inschatten wat een gewenste reactie is op ouders.
 • Durft de deelnemer een open gesprek aan te gaan met ouders over het vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.


Kosten

 • Open Inschrijving €60,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) inclusief bewijs van deelname.
 • Speciale prijs: In-company tarieven
  • 6 - 11 deelnemers €650,- (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)
  • 12 - 20 deelnemers €750,- (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)
 • Prijzen in-company voor grotere groepen? Neem gerust contact met ons op.

Geplande open-inschrijving workshops

Naam training Locatie Datum Tijdstip
2-daagse training voor ‘Aandachtsfunctionaris’ Bunschoten vrijdag 2 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met meldcode Bunschoten vrijdag 2 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 12.30 uur Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met de meldcode & Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag Bunschoten vrijdag 2 oktober 2020 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
2-daagse training voor ‘Aandachtsfunctionaris’ Bunschoten zaterdag 9 januari 2021 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven
2-daagse training voor ‘Aandachtsfunctionaris’ Bunschoten donderdag 15 april 2021 (inloop 09.30) 10-00 - 16.00 uur Meer informatie en inschrijven