topmenu

Pedagogische Kwaliteit in de Praktijk Gilde

Bekijk de agendavraag offerte aan

'Pedagogische kwaliteit in de praktijk Gilde schooljaar 2019 - 2020'

Kwaliteit leveren als vakman of vakvrouw is essentieel. Vakmanschap vergroten tot meesterschap is de weg. Hoe blijf je op de hoogte van de veranderingen in je vak? Hoe blijf je zelf in ontwikkeling? Waar doe je inspiratie op?

 

Kinderopvang en de manier waarop ernaar gekeken wordt verandert in rap tempo. De pedagogische kwaliteit staat meer centraal en kinderopvang is niet alleen maar opvang, het is een vak! Vakmanschap vergroten tot meesterschap is de weg. Hoe blijf je op de hoogte van ontwikkelingen in je vak? Hoe blijf je zelf in ontwikkeling? Waar doe je inspiratie op? Waar vind je een vereniging van vakgenoten met dezelfde missie in deze wereld? Door jezelf aan te melden voor de 'Pedagogische kwaliteit in de praktijk Gilde' neem je deel aan diverse intervisie bijeenkomsten, verdiepende trainingen en workshops gericht op pedagogische kwaliteit, DE KANS te excelleren in je vak! 

Gildedagen

KIKI Training & Coaching organiseert meerdere keren per jaar intervisie bijeenkomsten, masterclasses, congressen en Gildedagen. Een aantal keer per jaar nodigen we tijdens de masterclasses en/of Gildedagen een spreker/trainer uit die zijn of haar inzichten op het vakgebied van ‘pedagogische kwaliteit’ met ons wil delen. Onder de Gildeleden is veel professionaliteit aanwezig en dat maakt de intervisie bijeenkomsten een uitstekende gelegenheid om te netwerken en antwoorden te vinden op je vragen.

De 'Pedagogische kwaliteit in de praktijk Gilde'  is een unieke organisatie van mensen die zichzelf, hun vak en hun missie serieus nemen en de behoefte hebben elkaar te blijven ontmoeten in hun verdere ontwikkeling in 'Pedagogische Kwaliteit in de praktijk'.

Lidmaatschap

Je kunt toetreden of bent al toegetreden tot de 'Pedagogische kwaliteit in de praktijk Gilde' als je werkzaam bent als leidinggevende, pedagogisch beleidsmedewerker/coach, bemiddelingsmedewerker of trainer in de kinderopvangbranche. Je kunt gratis deelnemen aan de intervisie bijeenkomsten. Bij het lidmaatschap kun je onbeperkt komen bij de intervisie bijeenkomsten  en er zijn speciale Gilde tarieven voor ons uitgebreide aanbod aan scholingen, trainingen, masterclasses enzo.  Op al je uitingen kun je aangeven dat jij je hebt aangesloten bij de 'Pedagogische kwaliteit in de praktijk Gilde'.

Intervisie

Intervisie is een effectieve en leerzame manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in, in de vorm van cases of video-opnamen. Deze ervaringen worden stuk voor stuk besproken. De 'eigenaar' bepaalt hoe lang en diepgaand zijn casebespreking duurt. De anderen denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Tot slot formuleert de eigenaar van de casus welke punten hij heeft opgestoken en waar hij in de volgende situatie aandacht aan zal gaan geven.

  • Ochtend 09.30 - 12.30 of middag 13.30 - 16.30
    • 9.30 - 10.30 open frame, begeleid door KIKI Trainer
    • 10.30 - 11.00 koffie/thee pauze
    • 11.00 - 12.30 rond de tafel gesprekken in kleine groepen (Pedagogiek / Persoonlijke ontwikkeling / Coaching /Coach de coach)

 

Coach de coach

Als jij de functie pedagogisch coach en de functie pedagogische medewerker vervult, moet jij als pedagogisch medewerker ook gecoacht worden. Dit moet door een andere pedagogisch coach worden gedaan. Hoe je dit verder vormgeeft is aan jou. Wij bieden de intervisie ‘coach de coach’ aan om pedagogische coaches bij elkaar te laten komen en door middel van Beeld In-Zicht gecoacht te worden. Jij kunt een filmpje naar deze bijeenkomst meenemen waarin wij jou zien als pedagogisch medewerker. Dit filmpje bekijken wij en wij geven eventueel feedback erop. Ook is het mogelijk om casussen met elkaar te bespreken waarbij jij jouw vaardigheden als pedagogisch medewerker ontwikkeld.

Gastouderopvang

Steeds meer gastouders en bemiddelingsmedewerkers volgen bij ons de Pedagogische Kwaliteit in de praktijk en/of coaching scholing. Ook sluiten bemiddelingsmedewerkers zich aan bij het Gilde om in contact te blijven met collega bureaus. Speciaal voor de gastouderbranche organiseren we meerdere malen per jaar een dubbele intervisie, zodat jullie met elkaar ervaringen kunnen bespreken.

Masterclasses

Heb je geen tijd voor intensieve studietrajecten en wil je toch snel en effectief je kennis bijspijkeren? Kom dan naar een van de masterclasses van het Pedagogische Kwaliteit Gilde. Een dag(deel) vol nieuwe inspiratie, kennis en kansen om te netwerken. In één dag tijd nemen we je mee in de nieuwste wetenschappelijke inzichten en trends binnen het werkveld. Je krijgt les van top trainers en praktijk professionals. Er zijn verschillende masterclasses rondom de thema’s ecologische pedagogiek, organisatie opstellingen, kinderen en hun gedrag, persoonlijke ontwikkeling en het coachingplan.  

  • Ochtend 09.30 - 13.30 (incl. lunch 12.30 - 13.30), Gilde tarief € 75,00 (normaal tarief € 125,00)
  • Middag 12.30 - 16.30 (incl. lunch 12.30 - 13.30), Gilde tarief € 75,00 (normaal tarief € 125,00)
  • Hele dag 9.30 - 16.30 (incl.lunch 12.30 - 13.30), Gilde tarief € 150,00 (normaal tarief € 250,00)

 

Wilt u meer informatie over de inhoud van de masterclasses, lees verder....

Meerdaagse Masterclasses schooljaar 2019/2020

Systeem In-Zicht, 4 dagen

Iedereen is onderdeel van een systeem. Een systeem is een samenhang van mensen en hun omgeving waarin alle leden een gezamenlijk doel nastreven. Denk hierbij aan je gezin, je werk, de vereniging waar je lid van bent, de opleiding die je volgt, en je vriendenkring. Omdat de leden van een systeem een gezamenlijk doel nastreven, zijn zij van elkaar afhankelijk. Op het moment dat er binnen het systeem iets verandert, zullen alle leden van het systeem meebewegen. Na een verandering raakt het systeem namelijk in onbalans. De leden zullen (on)bewust weer op zoek gaan naar een nieuw balans. Verder lezen...

Vervolg: Systeem In-Zicht Kindercoach, 3 dagen

Het vervolg van de Systeem In-Zicht scholing, is de 3 daagse scholing tot Systeem In-Zicht Kindercoach. In je eigen praktijk leer je gezinnen te coachen, adviseren en ondersteunen, door ze in-zicht te geven in het systeem. Verder lezen...

Talentontwikkeling 'Ondersteboven' NLP, 3 x 2 dagen

Voor iedereen die nog meer kwaliteiten in zichzelf naar boven wil halen!

In de training ‘‘Talentontwikkeling ‘Onderste-Boven’ NLP’’ staat de ontwikkeling van kinderen en jezelf centraal. Je doet veel nieuwe kennis op en door de vele bijzondere ervaringen en oefeningen krijg je heldere inzichten. Tijdens deze training gaat het om de communicatie met jezelf en anderen en wordt er gekeken naar de invloed van levenservaringen. Lees verder...

Intern Trainers Trainingen 'Protocollen huiselijk geweld en kindermishandeling'

Kindermishandeling is een ernstig probleem en kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. KIKI Training en Coaching heeft 4 workshops ontwikkelt waarbij iedereen, die werkt met kinderen, na het volgen van de workshops kennis heeft van de protocollen huiselijk geweld en kindermishandeling en de bijbehorende vaardigheden. Door middel van het volgen van deze scholing dagen, kun jij  de licentie behalen om als intern trainer binnen jouw eigen organisatie deze workshops te verzorgen. Lees verder...

Inspiratie Congres 26 november 2019

Ben jij werkzaam in de nieuwe functie als pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach? Wij organiseren dit inspiratie congres speciaal voor jou!

Terugblik 2019, Tijdens het congres blikken we terug op het eerste jaar in functie als pedagogisch beleidsmedewerker/coach, alle vragen kunnen worden gesteld en diverse casussen worden besproken. Tevens zullen diverse pedagogisch coaches hun verschillende ervaringen delen, in het onderdeel: Pedagogisch coach aan het woord!

Vooruitkijken 2020, Daarnaast kijken we naar de toekomst. We geven en bespreken ideeën voor het coachplan 2020, delen de nieuwe kennis en wetgeving rondom eventuele veranderingen in de kinderopvang en bespreken diverse werkvormen om aan de slag te gaan met de verschillende teams. Lees verder en aanmelden.....

Licentie terugkomdagen voor Intern Trainers

Wanneer je werkzaam bent als intern trainer binnen de organisatie waarin je werkt en je hebt de licentie Intern Trainer organiseren wij per licentie 2 maal per jaar een (verplichte 1 x per jaar) nascholing. Dit geldt Kwaliteitsboom en/of Intern Trainer (vanaf september 2019); Aan de slag met de Meldcode, Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, Signaleren kun je leren, Effectief in gesprek met ouders. In de agenda onder aan deze pagina meer informatie over de diverse geplande scholingsdagen.


Nog geen lid van het Gilde? Aanmelden Lidmaatschap

Aanmelden? Klik dan op de button: Ja, ik word lid!

De lidmaatschapsprijs is vastgesteld op €125,- per jaar. Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd.

 

Heb je verder nog vragen?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op! Leuk u binnenkort te ontmoeten!

 

Naam training Locatie Datum Tijdstip
Nascholing (intern) Trainers Kwaliteitsboom Bunschoten dinsdag 24 september 2019 (Inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
Masterclass ‘Lastig gedrag’ Bunschoten dinsdag 1 oktober 2019 10:00 - 16:00 (inloop 09:30) Meer informatie en inschrijven
Systeem In-Zicht, 4 daagse Bunschoten woensdag 2 oktober 2019 9.30 inloop, aanvang 10.00 - 16.00 uur incl. pauze Meer informatie en inschrijven
Masterclass ‘Trainen met metaforen’ Bunschoten donderdag 10 oktober 2019 9.30 - 16.30 Meer informatie en inschrijven
Intervisie + extra intervisie gastouderopvang Bunschoten maandag 28 oktober 2019 9.30-12.30 Meer informatie en inschrijven
Masterclass ‘Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang en het onderwijs’ Bunschoten maandag 28 oktober 2019 12.30-16.30 Meer informatie en inschrijven
Verdieping ‘Jippie ik mag naar de BSO’ Bunschoten vrijdag 1 november 2019 (Inloop 09:00) 09:30 - 12:30 Meer informatie en inschrijven
Intern Trainers Training ‘Signaleren kun je leren’ Bunschoten vrijdag 1 november 2019 9.30 - 16.30 Meer informatie en inschrijven
Intervisie Bunschoten dinsdag 12 november 2019 9.30-12.30 Meer informatie en inschrijven
Masterclass ‘Rouw en verlies verwerking bij kinderen’ Bunschoten dinsdag 12 november 2019 12.30-16.30 Meer informatie en inschrijven
Intern Trainers Training ‘In gesprek met ouders’ Bunschoten dinsdag 19 november 2019 9.30 - 16.30 Meer informatie en inschrijven
Intervisie Bunschoten dinsdag 3 december 2019 13.30-16.30 Meer informatie en inschrijven
Masterclass ‘Coachingplan 2020’ Bunschoten dinsdag 3 december 2019 9.30 - 13.30 Meer informatie en inschrijven
Intervisie Bunschoten donderdag 12 december 2019 9.30-12.30 Meer informatie en inschrijven
Masterclass ‘Ecologische Pedagogiek’ Bunschoten donderdag 12 december 2019 12.30-16.30 Meer informatie en inschrijven
Intervisie Bunschoten dinsdag 7 januari 2020 13.30-16.30 Meer informatie en inschrijven
Masterclass ‘Coachingplan 2020’ Bunschoten dinsdag 7 januari 2020 9.30 - 13.30 Meer informatie en inschrijven
Talentontwikkeling “Ondersteboven’ NLP Bunschoten vrijdag 10 januari 2020 9.00 inloop, aanvang 9.30 - 16.30 uur incl. pauze Meer informatie en inschrijven
Systeem In-Zicht Kindercoach, 3 daagse Bunschoten zaterdag 25 januari 2020 9.30 inloop, aanvang 10.00 - 16.00 uur incl. pauze Meer informatie en inschrijven
Intern Trainers Training ‘Aan de slag met de meldcode’ Bunschoten dinsdag 28 januari 2020 9.30 - 16.30 Meer informatie en inschrijven
Intervisie + extra intervisie gastouderopvang Bunschoten woensdag 29 januari 2020 13.30-16.30 Meer informatie en inschrijven
Masterclass ‘Organisatie opstellingen’ Bunschoten woensdag 29 januari 2020 9.30 - 13.30 Meer informatie en inschrijven
Masterclass ‘Persoonlijke ontwikkeling’ Bunschoten dinsdag 4 februari 2020 9.30 - 16.30 Meer informatie en inschrijven
Intervisie Bunschoten maandag 10 februari 2020 9.30-12.30 Meer informatie en inschrijven
Intern Trainers Training ‘Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag’ Bunschoten donderdag 13 februari 2020 9.30 - 16.30 Meer informatie en inschrijven
Systeem In-Zicht, 4 daagse Bunschoten donderdag 5 maart 2020 9.30 inloop, aanvang 10.00 - 16.00 uur incl. pauze Meer informatie en inschrijven
Nascholing (intern) Trainers Kwaliteitsboom Bunschoten maandag 9 maart 2020 (Inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
Intern Trainers Training ‘Signaleren kun je leren’ Bunschoten maandag 9 maart 2020 9.30 - 16.30 Meer informatie en inschrijven
Masterclass ‘Rouw en verlies verwerking bij kinderen’ Bunschoten donderdag 12 maart 2020 09.30-12.30 Meer informatie en inschrijven
Masterclass ‘Trainen met metaforen’ Bunschoten dinsdag 24 maart 2020 9.30 - 16.30 Meer informatie en inschrijven
Intervisie Bunschoten vrijdag 3 april 2020 9.30-12.30 Meer informatie en inschrijven
Masterclass ‘Ecologische Pedagogiek’ Bunschoten vrijdag 3 april 2020 12.30-16.30 Meer informatie en inschrijven
Intervisie Bunschoten woensdag 15 april 2020 9.30-12.30 Meer informatie en inschrijven
Intern Trainers Training ‘In gesprek met ouders’ Bunschoten dinsdag 21 april 2020 9.30 - 16.30 Meer informatie en inschrijven
Intervisie Bunschoten dinsdag 12 mei 2020 9.30-12.30 Meer informatie en inschrijven
Masterclass ‘Organisatie opstellingen’ Bunschoten dinsdag 12 mei 2020 12.30-16.30 Meer informatie en inschrijven
Masterclass ‘Persoonlijke ontwikkeling’ Bunschoten vrijdag 12 juni 2020 9.30 - 16.30 Meer informatie en inschrijven
Intervisie Bunschoten maandag 15 juni 2020 9.30-12.30 Meer informatie en inschrijven
Masterclass ‘Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang en het onderwijs’ Bunschoten maandag 29 juni 2020 09.30 - 13.30 Meer informatie en inschrijven
Intervisie + extra intervisie gastouderopvang Bunschoten maandag 29 juni 2020 13.30-16.30 Meer informatie en inschrijven