topmenu

Branche erkende scholing 0-jarige ‘Baby’s In-Zicht’

CAO erkende training

Baby’s IN-Zicht

Training tot Baby's In-Zicht professional in de Kinderopvang

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang en baby’s dragen de ontwikkelkansen al in zich. Deze training daagt pedagogisch werkers uit om al die bloemen ‘in de knop’ een (speel)veld te bieden met vruchtbare grond waarop duizenden bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien. 

Vanaf 2023 moeten alle pedagogisch werkers die met 0-jarigen werken, een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Deze training voldoet aan die criteria.Leidende gedachte bij het ontwikkelen van deze training is de overtuiging dat pedagogisch werkers vooral handvatten aangereikt moeten krijgen om reeds aanwezige kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De deelnemers leren volgens het principe ‘ervarend’ leren.

Baby's In-Zicht

De opvang van baby’s in het eerste levensjaar vereist speciale aandacht, aangezien de ervaringen die zij opdoen een fundament vormen voor de rest van hun leven. Onderzoek toont aan dat hoge pedagogische kwaliteit van baby opvang samenhangt met een positieve ontwikkeling en welbevinden van de baby. Het werken met baby’s vereist speciale vaardigheden die aangeleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door de training Baby’s In-Zicht. Het volgen van de training Baby’s In-Zicht zorgt voor een concrete kwaliteitsimpuls in de opvang van 0-jarigen in de kinderopvang.

Tijdens deze training leren we pedagogisch werkers om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden, zodat ze ontwikkelkansen gaan zien, benutten en creëren. We leren de pedagogisch werkers te kijken naar wat een baby al kan en om elke baby individueel uit te dagen steeds een stapje verder te gaan in zijn ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang, baby’s dragen de ontwikkelkansen in zich!

Inhoud Baby’s In-Zicht training

Zes bijeenkomsten van 2,5 uur. Bijeenkomsten zullen het best tot hun recht komen, wanneer zij om de 3 weken worden gepland, zodat de deelnemers de tijd hebben voor ‘ervarend’ leren.

 • Bijeenkomst 1, Vanuit je hart!
  • In de praktijk: Beeld In-Zicht & Zelf In-Zicht, thema; Vanuit je hart!
 • Bijeenkomst 2, Gehechtheid
  • In de praktijk: Beeld In-Zicht & Zelf In-Zicht Intervisie, thema; Gehechtheid
 • Bijeenkomst 3, Vruchtbare grond, Basale interactievaardigheden
  • In de praktijk: Beeld In-Zicht & Zelf In-Zich, thema; Vruchtbare grond
 • Bijeenkomst 4, Speelveld, Educatieve interactievaardigheden
  • In de praktijk: Beeld In-Zicht & Zelf In-Zicht, thema; Speelveld
 • Bijeenkomst 5, Iedere baby In-Zicht
  • In de praktijk: Beeld In-Zicht & Zelf In-Zicht, thema; Iedere baby In-Zicht
 • Bijeenkomst 6, Baby In-Zicht in de praktijk
  • Werkplan met 4 vormen van pedagogische inzet in de praktijk
  • ‘Best practice’ Beeld In-Zicht, (wat doen we NU anders dan eerst?)
  • Brief aan iedere baby in de opvang, Zelf In-Zicht reflectie

Doel

Het versterken van de competenties van de pedagogisch werkers in relatie met 0-jarigen. Pedagogisch werkers leren tijdens deze training om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden, zodat ze makkelijker ontwikkelkansen gaan zien, benutten en creëren. We leren de pedagogisch werkers ‘echt’ te kijken naar de baby, zodat zij haar pedagogisch handelen kan afstemmen op de behoeften en vraag van de baby. Wat heeft de baby nodig? Wat kan de baby al? Hoe kun je elke baby individueel uit dagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn ontwikkeling? Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang, baby’s dragen de ontwikkelkansen in zich!

Leerdoelen kennis over 0 - jarigen:

 • Het vergroten van kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van 0-jarigen gericht te ondersteunen en te stimuleren (de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele).
 • Kennis over de mijlpalen gerelateerd aan de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaalemotionele ontwikkeling en de fysieke ontwikkeling.
 • Het vergroten van de kennis over de (hersen)ontwikkeling van baby’s in de pre-, peri en postnatale periode. Dit uiterste prille begin van ons leven vormt de blauwdruk de rest van ons leven.
 • Kennis van stressreductie bij baby’s en over voorkomen van overprikkeling.
 • Inzicht en kennis over spel- en ontwikkelingsmaterialen die geschikt zijn voor 0-jarigen en het inrichten van de speel-leeromgeving voor een 0-jarige.

Leerdoelen vaardigheden voor het werk en met 0 - jarigen:

 • Het vergroten van de interactievaardigheden naar 0-jarigen. Na afloop van de interventie hebben de deelnemers, kennis over de inhoud en het belang van de 6 interactievaardigheden en kan deze gericht toepassen. Waaronder;
  • sensitieve responsiviteit, (contact)initiatieven (verbale en non-verbale) van 0-jarige herkennen en adequaat op reageren
  • respect voor de autonomie, respectvolle manier verzorgen met als uitgangspunt de eigen inbreng van de baby en inspelen op het individuele dagritme van de 0-jarige.
  • structureren en grenzen stellen
  • praten en uitleggen
  • ontwikkelingsstimulering, kansen signaleren en benutten
  • begeleiden van interacties tussen baby’s onderling
 • Inrichten van een stimulerende speelleeromgeving voor de 0-jarige, hoe dit op een respectvolle manier voor iedere baby kan en op een ergonomisch verantwoorde manier. (tiltechnieken)
 • Ouders als opvoedpartners, antwoorden kunnen geven op vragen van ouders over ontwikkeling en welbevinden van de baby
 • Kennis en borgen van Baby’s In-Zicht  in de praktijk voor het werk met 0-jarigen.

Resultaat

Na de training weten deelnemers hoe om te gaan met baby’s en hiermee de pedagogische kwaliteit van de opvang te verbeteren en mogelijk zelfs te excelleren. Doordat zij beschikken over kennis, vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen. De baby’s zullen vanuit de veiligheid die de vakdeskundige pedagogisch werker ze biedt de wereld met vertrouwen gaan ontdekken, stapje voor stapje.

Doelgroep

Pedagogisch werkers en beroepskrachten die werken met 0 - jarige.

Studiebelasting

 • Zes bijeenkomsten van 6 x 2,5 uur = 15 uur.
 • Intervisie met casus / video beeld bespreking: 5 x 1 uur (ervaring beschrijven portfolio)
 • Zelf In-Zicht Praktijkopdrachten: 5 x 0.5 uur (reflectie opdrachten uit portfolio)
 • Beeld In-Zicht: 5 x 12 minuten (opnames maken op de groep)

De studiebelasting is 23,5 uur.

Kosten

 • Open Inschrijving € 495,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) , incl. certificaat, portfolio en boek ‘Pedagogische Kwaliteit’ t.w.v. € 25,00.
 • Incompany 12 – 16 deelnemers € 445,00 per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie) , incl. certificaat, portfolio en boek ‘Pedagogische Kwaliteit’ t.w.v. € 25,00.

Kwalificatie

Na afloop van de training worden deelnemers gecertificeerd. Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als de deelnemer de hele training heeft gevolgd en aan alle certificeringseisen heeft voldaan. De certificeringseisen bestaan uit:

 • Portfolio van alle huiswerkopdrachten met een voldoende beoordeling;
 • 3 x video feedback film gemaakt en ingeleverd
 • 80% aanwezigheid, bij missen van een bijeenkomst, ontvangt deelnemer extra huiswerkopdrachten

Open-inschrijving

Onderaan deze pagina een overzicht met de data van de open-inschrijvingen voor deze training bij ons Kennisinstituut.

* KIKI Training & Coaching is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Baby’s In-Zicht

Naam training Locatie Datum Tijdstip
Baby’s In-Zicht, 3 daagse training Klundert (Noord-Brabant) zaterdag 23 juni 2018 (Inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
Baby’s In-Zicht, 3 daagse training Bunschoten woensdag 19 september 2018 (Inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
Baby’s In-Zicht, 3 daagse training Delft zaterdag 22 september 2018 (Inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
Baby’s In-Zicht, 3 daagse training Bunschoten donderdag 1 november 2018 (Inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
Baby’s In-Zicht, 3 daagse training Bunschoten zaterdag 3 november 2018 (Inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven
Baby’s In-Zicht 3 daagse training Vollenhove zaterdag 16 maart 2019 (Inloop 09.30) 10.00 - 16.00 Meer informatie en inschrijven