topmenu

Persbericht: Unieke KIKI-methode houdt pedagogisch werkers een spiegel voor

Unieke KIKI-methode houdt pedagogisch werkers een spiegel voor

Kwaliteit, passie en persoonlijke ontwikkeling. Het zijn de kernwoorden van KIKI – Kansen in Kinderen: een uniek ontwikkelingsstimuleringsprogramma met bijbehorende trainingen van Hester en Ron Baars. Een programma voor élk kind van nul tot vier, omdat álle kinderen alles in zich hebben voor een optimale ontwikkeling. En daarbij of juist: een training die als enige van alle ontwikkelingsstimuleringsprogramma’s gericht is op de persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden van de pedagogisch medewerker of gastouder zélf. Hoe mooi en gedegen de meeste andere programma’s ook zijn, ze zijn hoofdzakelijk gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen, zonder aandacht te hebben voor de kwaliteiten van de pedagogisch medewerker of gastouder als professionele opvoeder. En dat daar in deze tijd dringend behoefte aan is, is heel duidelijk. Hester: ‘Het functioneren van de pedagogisch medewerkers ligt al jaren onder een vergrootglas, ik snap niet waarom de persoonlijke ontwikkeling van de begeleiders zelf niet veel meer aandacht krijgt!’

Je eigen rol
Vanuit hun jarenlange ervaring in de kinderopvang ontwikkelden Ron en Hester ruim vier jaar geleden hun eigen methode. Inmiddels werken er ruim 3000 organisaties, gastouders en kinderdagverblijven in Nederland en Vlaanderen met KIKI, en dat aantal groeit nog steeds. Hester Baars: ‘Wij hebben een duidelijke visie op informatie overbrengen en op leren. De KIKI-methode is qua ontwikkelingsstimulering van de kinderen net zo inhoudelijk als andere programma’s. Wat het grote verschil is? De intensieve begeleiding die de deelnemers van de ondersteunende training krijgen. Zij leren met KIKI kijken naar hun eigen rol in de interactie met de kinderen. Hoe meer je over jezelf weet en begrijpt, hoe beter je dat ook kunt herkennen bij kinderen. Je leert onderscheid maken in de behoeftes van de verschillende kinderen; wat werkt bij het ene kind, spreekt een ander weer totaal niet aan. Daardoor weet je ook wat ieder kind van jóu nodig heeft. Daarbij leer je alles over effectief communiceren en het toepassen van de zes interactievaardigheden.
Ook staan we in de training uitgebreid stil bij ieders persoonlijke sterke en zwakke kanten en waar die eigenschappen het professionele handelen versterken of belemmeren. Hoe kan een pedagogisch medewerker een kind zelfvertrouwen geven, als zij zelf heel onzeker is? Hoe kan een gastouder eerlijk omgaan met de emoties van een kind, als zij zelf nauwelijks eerlijk naar de ouders durft te communiceren? Daaraan werken wij hard in onze trainingen en dat vinden de deelnemers ook juist het leuke en leerzame eraan. Zij maken grote stappen. Je wordt de beste professionele opvoeder die kinderen zich kunnen wensen omdat ze daadwerkelijk begrepen worden! Wij weten dat deze geïntegreerde methode heel effectief is en dat dit de manier is om de kwaliteit van de professional en van kinderopvang in het algemeen naar een hoger niveau te tillen.’

Trainingsvaardigheden
De manier waarop informatie wordt overgedragen – de keten van trainers op begeleiders en gastouders en op kinderen – is ook een groot onderdeel van het succes van KIKI. En daarom staat het trainen van de trainers hoog in het vaandel. Zij moeten uiteindelijk de professionals zo ver krijgen dat zij volgens de KIKI-manier met kinderen werken en communiceren. Hester: ‘Face-to-facetrainingen zijn zo belangrijk en daarom willen wij ook onze trainers, die de KIKI-methode verder overbrengen, voldoende trainersvaardigheden leren. Alleen een licentie is niet voldoende. Onze trainers gaan met de pedagogisch medewerkers en de gastouders aan de slag. Zij houden hen regelmatig een spiegel voor en leren hen naar zichzelf te kijken, door even een pas op de plaats te maken. Hoe zie jij jezelf, wat zien de ouders en wat zien de kinderen? De pedagogisch werkers kunnen de kinderen alleen begeleiden, opvoeden en iets leren als zij de stenen op hun eigen pad hebben opgeraapt… Deze intensieve trainingen en persoonlijke aanpak, in combinatie met het inhoudelijke stimuleringsprogramma, maken KIKI zo effectief en succesvol. Dat gun ik iedere professional en ieder kind!’

Over de KIKI-methode
KIKI is een veelzijdig educatief programma voor gastouders en pedagogisch medewerkers. Met hulp van de beer Kiki voert de pedagogisch werker activiteiten uit die vier ontwikkelingsgebieden van een kind stimuleren: Motoriek, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Spraak & Taal en Rekenprikkels. De activiteiten zijn verwerkt in maandthema’s met een handleiding, instructie en werkmateriaal. Voor ouders is een digitale thema-brochure beschikbaar waarmee zij ontwikkelingsgerichte activiteiten in de thuissituatie kunnen stimuleren. In tien avonden of vijf dagen kan de professional een intensieve verdiepingstraining volgen en ontvangt dan het door KIKI erkende certificaat Kansen in Kinderen, Ontwikkelingsstimulering voor elk kind!
Nieuwsgierig? Lees hier alvast een maandthema dat je een indruk te geeft van het meest veelzijdige en complete voorschoolse ontwikkelingsstimuleringsprogramma, KIKI Kansen in kinderen.

Referenties en ervaringen
• ‘De methodiek is goed uitgewerkt, overdraagbaar en onderbouwd door een gedegen betoog, dat gebaseerd is op relevante bronnen en praktijkervaringen.’ Nederlands Jeugdinstituut
• ‘Je leert tijdens de Train-de-trainer naar jezelf kijken. Ik kijk voortaan door een andere bril en kan mijn pedagogische aanpak meer variëren. Je moet je stijl kunnen aanpassen als een team daarom vraagt.’ Trainer en manager van een gastouderbureau
• ‘Vooral door de positieve wijze werd dit een training die mij ontmoetingen, vernieuwing, verdieping, bewustwording maar vooral inspiratie bracht. Vooral in het werken aan de ontwikkeling van de kinderen en hoe ik dat kan visualiseren voor de ouders. Ik bruis van de inspiratie en zie overal kansen. Ik grijp ze met beide handen aan!’ Pedagogisch medewerker
• ‘De maandthema’s zijn duidelijk, de ontwikkelingsdoelen worden helder beschreven. Je leest precies aan welke ontwikkelingsgebieden je werkt en hoe je dat kunt doen. Het programma geeft structuur aan onze opvang en brengt rust. Mijn collega en ik volgden de KIKI-training en het belangrijkste effect daarvan is dat we nu veel meer oog hebben voor het individuele kind. Elk kind telt, dat zit heel sterk in de methode KIKI.’ Pedagogisch medewerker en eigenaar kleinschalig kinderdagverblijf

Kijk voor meer informatie over de KIKI-methode of de KIKI-trainingen op www.kiki-s.nl of www.kikitrainingencoaching.nl