topmenu

KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind! (VVE)

Nieuwe logoKIKI is een veelzijdig educatief programma voor pedagogisch werkers. Met pedagogisch werkers bedoelen we iedereen die professioneel pedagogisch actief is met kinderen tot vier jaar. Daaronder vallen gastouders, pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, leidsters van peuterspeelzalen en ook bijvoorbeeld logopedisten en pedagogen. Met behulp van de beer Kiki voert de pedagogisch werker activiteiten uit die bij een kind vier ontwikkelingsgebieden stimuleert: Motoriek, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Spraak & Taal en Rekenprikkels. De activiteiten zijn verwerkt in maandthema’s waar ook een handleiding, een duidelijke instructie en werkmateriaal bij horen. De thema’s zijn zo geschreven dat de beer interactie met de kinderen uitlokt, hen uitdaagt en als intermediair tussen het kind en de pedagogisch werker kan worden gebruikt. Voor ouders is een digitale themabrochure beschikbaar waarmee zij ontwikkelingsgerichte activiteiten in de thuissituatie kunnen stimuleren.

Thematisch werken
Het KIKI-programma is er voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar en extra aanvulling voor BSO kinderen. Iedere maand ontvang je een pakket met een uitgewerkt thema en aanvullende materialen. Elk thema sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Dat wil zeggen dat de kinderen door bezig te zijn met de thema’s meer leren over de wereld om hen heen. Daarbij willen we graag opmerken dat het thematisch werken geen keurslijf mag worden. Het speelse en informele leren van jonge kinderen blijft voorop staan. We werken ontwikkelingsgericht en bieden de activiteiten aan in de zone van de naaste ontwikkeling, door goed naar de actuele zone van het kind te kijken. Er blijft altijd ruimte om kansen te creëren en te grijpen! Ieder thema begint met een inleiding. Samen met de kinderen wordt het huisje van de beer in het thema ingericht. Daarna volgen er afwisselende, uitdagende activiteiten zoals; creatieve opdrachten, expressie, dans en muziek, buiten activiteiten, koken en bakken en rollenspellen. Alle activiteiten passen bij het betreffende thema en zijn toegespitst op de verschillende leeftijden.

Heeft u vragen of wilt u een offerte op maat? Graag komen wij in contact met u. Wanneer u het contactformulier invult, nemen we op korte termijn contact met u op voor het beantwoorden van uw vragen.

KIKI methode is de leukste en nieuwste VE (VVE) methode voor de kinderopvangbranche!

De nieuwe VE (VVE) eisen die zijn opgesteld om de kwaliteit van de opvang te verbeteren, geven kinderopvangorganisaties de ruimte om met een ontwikkelingsstimulering programma te werken wat past bij de identiteit van de opvang. Doel is dat kinderen er echt baat bij hebben en dat de nieuwe manier van werken beroepskrachten stimuleert, dat zij meer plezier in hun werk krijgen. De nieuwe VE (VVE) regeling zegt niets over het programma dat een VE locatie moet hanteren. Het is belangrijk dat je als organisatie in je pedagogisch beleidsplan beschrijft wat jouw pedagogische visie is, de natuurlijk past bij je identiteit. Je legt ook vast hoe je dit in de praktijk vormgeeft. De wet laat daarbij veel ruimte. KIKI is het leukste programma voor ontwikkelingsstimulering voor ieder kind in de kinderopvang en gastouderopvang!

Kwaliteit, passie en persoonlijke ontwikkeling. Het zijn de kernwoorden van KIKI – Kansen in Kinderen, een uniek ontwikkelingsstimuleringsprogramma. Een programma voor élk kind van nul tot vier en BSO uitbreiding per thema, omdat álle kinderen alles in zich hebben voor een optimale ontwikkeling.

 

Wat levert werken met KIKI u op? 

Enthousiaste kinderen en beroepskrachten, die er een grote vriend bij krijgen!_DSC0169

En ook...

  • het stimuleren van de ontwikkeling van ieder kind,
    in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling
  • het volgen van de ontwikkeling van kinderen en het hierop afstemmen van de activiteiten
  • het betrekken van ouders door de maandelijkse ouderbijlage en activiteiten voor thuis
  • U kunt ook de bijbehorende training VE In-Zicht te volgen en officieel KIKI-gecertificeerde opvang worden.

Aan de slag met KIKI? Nu met gratis startpakket!

_DSC0160schrijf-je-nu-in.6ccd4d

 

 

Training VE In-Zicht

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang, kinderen dragen de ontwikkelkansen in zich. De VE In-Zicht training daagt pedagogisch werkers uit om al die bloemen 'in knop' een (speel)veld te bieden met vruchtbare grond waarop duizend bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien. De VE In-Zicht training voldoet aan de eisen die in de Wet IKK gesteld worden.  Lees verder...

Nieuwsgierig?

woordkaarten bosdierenNeem nu alvast een digitaal kijkje in het voorbeeld thema Kiki en de bosdieren. Lees verder...

Thema's KIKI Kansen in kinderen

themas

Klik hier voor het overzicht van de komende thema's. 

Iedere maand ontwikkelen we op ons kennisinstituut nieuwe thema's, activiteiten en bijpassende materialen. U kunt een maand abonnement afsluiten, dan ontvangt u maandelijks een nieuw thema of de thema's 'Een jaar rond' in één keer bestellen.

Reactie van het Nederland Jeugd instituut

De methodiek is goed uitgewerkt, overdraagbaar en onderbouwd door een gedegen betoog, dat gebaseerd is op relevante bronnen en praktijkervaringen.

Meer recensies? Lees verder...

Reactie van eigenaar kleinschalig kinderdagverblijf

De maandthema’s zijn duidelijk, de ontwikkelingsdoelen worden helder beschreven. Je leest precies aan welke ontwikkelingsgebieden je werkt en hoe je dat kunt doen. Het programma geeft structuur aan onze opvang en brengt rust. Mijn collega en ik volgden de KIKI-training en het belangrijkste effect daarvan is dat we nu veel meer oog hebben voor het individuele kind. Elk kind telt, dat zit heel sterk in de methode KIKI.’ Suzanne Stichelbout, eigenaar kleinschalig kinderdagverblijf.