topmenu

KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind!

Nieuwe logoKIKI is een veelzijdig educatief programma voor pedagogisch werkers. Met pedagogisch werkers bedoelen we iedereen die professioneel pedagogisch actief is met kinderen tot vier jaar. Daaronder vallen gastouders, pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, leidsters van peuterspeelzalen en ook bijvoorbeeld logopedisten en pedagogen. Met behulp van de beer Kiki voert de pedagogisch werker activiteiten uit die bij een kind vier ontwikkelingsgebieden stimuleert: Motoriek, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Spraak & Taal en Rekenprikkels. De activiteiten zijn verwerkt in maandthema’s waar ook een handleiding, een duidelijke instructie en werkmateriaal bij horen. De thema’s zijn zo geschreven dat de beer interactie met de kinderen uitlokt, hen uitdaagt en als intermediair tussen het kind en de pedagogisch werker kan worden gebruikt. Voor ouders is een digitale themabrochure beschikbaar waarmee zij ontwikkelingsgerichte activiteiten in de thuissituatie kunnen stimuleren.

Thematisch werken
Het KIKI-programma is er vo_MG_8082_opgemaaktor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Iedere maand ontvang je een pakket met een uitgewerkt thema en aanvullende materialen. Elk thema sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Dat wil zeggen dat de kinderen door bezig te zijn met de thema’s meer leren over de wereld om hen heen. Daarbij willen we graag opmerken dat het thematisch werken geen keurslijf mag worden. Het speelse en informele leren van jonge kinderen blijft voorop staan. Er blijft altijd ruimte om kansen te grijpen! Ieder maandthema begint met een inleiding. Samen met de kinderen wordt het huisje van de beer in het thema ingericht. Daarna volgen er afwisselende, uitdagende activiteiten zoals creatieve opdrachten, themaspelletjes en rollenspellen. Alle activiteiten passen bij het betreffende thema en zijn toegespitst op de verschillende leeftijden. Iedere maand een ander thema.

Bent u werkzaam bij een kinderopvang organisatie of gastouderbureau? Middels een vrijblijvende kennismakingsavond- ochtend met u en uw PM-ers/ gastouders laten we u kennismaken met KIKI. U kunt dan zelf bepalen waar uw kansen liggen met KIKI en hoe het voor u en de opvangkinderen zou zijn als Beer Kiki bij de opvang thuis komt wonen.

Wanneer u het contactformulier invult, nemen we op korte termijn contact met u op voor het plannen van een vrijblijvende informatieavond- ochtend of het beantwoorden van uw vragen.

Wat levert werken met KIKI u op? 

Enthousiaste kinderen, die er een grote vriend bij krijgen!_DSC0169

 

En ook...

  • U wordt nog professioneler in uw aanpak en werkwijze
  • U stimuleert de ontwikkeling van de kinderen optimaal
  • U biedt de kinderen meer dan andere gastouders of pedagogisch medewerkers in de buurt
  • Ook de ouders profiteren mee, met de ouderbijlage voor thuis
  • U kunt ook de bijbehorende training volgen en officieel Kiki-gecertificeerd worden.

Aan de slag met KIKI? Nu met gratis startpakket!

_DSC0160schrijf-je-nu-in.6ccd4d

 

 

Training KIKI - Kansen in kinderen

Om optimaal met het KIKI-ontwikkelingsstimuleringsprogramma te kunnen werken bieden we sinds 2012 trainingen aan onder dezelfde naam Kansen in kinderen. Lees verder...

Gecertificeerd

Honderden pedagogisch werkers volgden de training en ontvingen een KIKI-certificaat. Cursisten zijn enthousiast omdat ze nieuwe inzichten verwerven op basis van eerdere ervaringen. Klik hier voor een overzicht.

Nieuwsgierig?

woordkaarten bosdierenNeem nu alvast een digitaal kijkje in het voorbeeld thema Kiki en de bosdieren. Lees verder...

Reactie van het Nederland Jeugd instituut

De methodiek is goed uitgewerkt, overdraagbaar en onderbouwd door een gedegen betoog, dat gebaseerd is op relevante bronnen en praktijkervaringen.

Meer recensies? Lees verder...

Reactie van eigenaar kleinschalig kinderdagverblijf

De maandthema’s zijn duidelijk, de ontwikkelingsdoelen worden helder beschreven. Je leest precies aan welke ontwikkelingsgebieden je werkt en hoe je dat kunt doen. Het programma geeft structuur aan onze opvang en brengt rust. Mijn collega en ik volgden de KIKI-training en het belangrijkste effect daarvan is dat we nu veel meer oog hebben voor het individuele kind. Elk kind telt, dat zit heel sterk in de methode KIKI.’ Suzanne Stichelbout, eigenaar kleinschalig kinderdagverblijf.