topmenu

Bijscholing VE 

De vijf vroeg en/of voor schoolse educatie pijlers inzicht 

De houder van een kindercentrum, peuterspeelzaal of basisschool waar VE wordt aangeboden, moet een opleidingsplan vaststellen voor beroepskrachten zoals is opgenomen in het besluit basisvoorwaarden kwaliteit VE.

Dit plan moet nadrukkelijk aansluiten bij de VE-specifieke kennis en vaardigheden, ook wel de vijf VE pijlers genoemd;

 • het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie;
 • het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • het volgen van de ontwikkeling van kinderen en het hierop afstemmen van het aanbod van voorschoolse educatie;
 • het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen
 • het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

In het plan moet staan hoe de pedagogisch professional hun kennis en vaardigheden onderhouden. Het is belangrijk dat tijdens de bijscholing de nieuwste kennis en ontwikkelingen worden meegenomen en dat dit inzichtelijk is.

Leidende gedachte bij het ontwikkelen van deze bijscholing, is de overtuiging dat kinderen spelend de wereld verkennen en dat in spel al het leren zit! Professionals hebben vooral handvatten nodig om reeds aanwezige kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarmee krijgen ze de mogelijkheid om te excelleren in het vak.

Doordat de pedagogisch professional na het volgen van deze bijscholing nog meer gaat kijken naar zijn eigen pedagogisch handelen en het aanbod voor kinderen afstemmen, is de warme overdracht naar de basisschool makkelijker en duidelijker inhoudelijk aan te sluiten op de vroegschoolse educatie.

Studiebelasting

Totaal 8 uur, doorlooptijd 1 tot 6 maanden

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in (virtueel) klaslokaal
Min. 10 en max. 20 deelnemers
2 x 2,5 uur
Intervisie
Mogelijkheid groepsdiscussies via community KIKI kennisinstituut online.
Online leeromgeving
Portfolio en theoretische verdieping
Documentaires
Praktijkopdrachten
3 uur
Begeleiding en ondersteuning
Trainer is bereikbaar via online leeromgeving.
Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Optimaliseren van het werken met programma's voor voor- en vroegschoolse educatie

Aandacht voor het stimuleren van de ontwikkeling van het kind, in het bijzonder de ontwikkelingsgebieden

Het volgen van de ontwikkeling en het afstemmen van het aanbod op de individu

Het betrekken van ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling

Het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie 

Het vormgeven van een warme overdracht naar de vroegschoolse educatie 

Resultaat

Als pedagogisch professional ben jij betrokken en mede- verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Na deze bijscholing weet jij nog beter de ontwikkeling van het kind te stimuleren, weet je ouders te betrekken bij de ontwikkeling en weet je het VE-programma aan te passen aan het kind."

Opbouw

Module 1: (Virtueel) klaslokaal 

Snoeien en mesten

 • Ontwikkelingsstimulering
 • Hersenontwikkeling
 • Scaffolding

Module 2: (Virtueel) klaslokaal 

Interactie In-Zicht

 • Basale interactievaardigheden
 • Educatieve interactievaardigheden
 • Effectief VE aanbieden

Module 3: Online leeromgeving

Aandacht voor samenwerken

 • Theoretische verdieping
 • Praktijkopdrachten
 • Documentaires

Doelgroep en kwalificeren

Doelgroep

De training is geschikt voor iedereen die in het bezit is van een geldig VE-certificaat.

Certificeringseisen

Module 1 en 2

 • Aanwezigheid in (virtueel) klaslokaal + eindbespreking casus

 

Module 3

 • Voldoende beoordeelde opdrachten in het portfolio. De vragen zijn gericht op het toepassen van het geleerde in de praktijk. Zodat de deelnemer de geleerde kennis kan toepassen in de praktijk.
Certificering

Na afronding van een module wordt een persoonsgebonden bewijs van afronding verstrekt (3 modules, 3 x bewijs van afronding). Bewijs van afronding van de modules zijn persoonsgebonden. Tevens wordt er een bewijs van deelname aan de training uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

 

Kosten

Training in virtueel klaslokaal of live:

 € 150,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Agenda met inschrijf mogelijkheid

*factuur ontvang je per mail voor aanvang van de training.*training start bij minimaal 10 deelnemers

 

Wil je meer dan 12 abonnementen afnemen? Dan kunnen we een in-company abonnement op maat maken!

Offerte op maat aanvragen

Jezelf verder blijven ontwikkelen?